#Бібліофреш

Всім, хто цікавиться культурними та історичними особливостями нашого багатонаціонального краю.

[gview file=”http://lib.idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/Подунавє.pdf” height=”444px” width=”790px”]

%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%882

%d0%b7%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%ba%d0%b8

Шановні читачі!

Вашій увазі пропонується унікальне видання – збірка документів, присвячених діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного університету, який охоплює період з вересня 1965 по серпень 1990 рр.

Найдавніший вищий навчальний заклад Українського Подунав’я має багату історію та традиції; з ним пов’язано долі тисяч людей. Розпочавши свою роботу в далекому 1940 р. як Акерманський учительський інститут, заклад у своєму розвитку пережив кілька важливих етапів: переїзд до м.Ізмаїл і формування Ізмаїльського учительського інституту, Ізмаїльського державного педагогічного інституту, а згодом – Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

До збірки увійшли матеріали вибрані упорядниками в архіві Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Основними критеріями відбору матеріалу стали репрезентативність історичної епохи, основних віх реорганізації та діяльності вузу, інформативності щодо викладачів і студентів. Матеріал розподілено за хронологічним принципом. Збірник включає документи, які ілюструють кадровий склад, контингент студентів, науково-дослідну роботу викладачів і студентів, матеріально-господарську частину, культурно-виховну роботу тощо.

Окремим блоком у нашому виданні представлено уривок рукописної наукової праці В.А.Кокоша «История Измаильского педагогического института» (1967 р.)

Вашій увазі запропоновано також хронологічну таблицю подій становлення та розвитку педагогічного факультету з 1956 по 1990 рр.

Головний редактор

%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%882

ДРОЗДОВ Віктор Володимирович – кандидат історичних наук, доцент кафедри української і всесвітньої історії.

%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d1%84%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%be%d0%b2

Історія первісного суспільства – це нормативна навчальна дисципліна, яка є складовою професійної підготовки майбутніх фахівців з історії. Вона вивчається на першому курсі та покликана сформувати у студентів цілісне уявлення про початковий етап розвитку людства від появи людини до становлення перших цивілізацій.

%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%882

Пропонуємо Вашій увазі продукцію редакційно-видавничого відділу Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

%d1%80%d0%b2%d0%b2-%d1%96%d0%b4%d0%b3%d1%83

Основним напрямком діяльності відділу є передвидавнича підготовка та видання наукових, навчальних і методичних напрацювань професорсько-викладацького складу університету, сприяння обміну досвідом, педагогічними методиками, прогресивними навчальними технологіями між педагогічними навчальними закладами.
Редакційний відділ постійно бере активну участь у різних заходах, що відбуваються в університеті, забезпечуючи інформаційну підтримку проведення семінарів, “круглих столів”, конференцій.
Редакційним відділом забезпечується повний цикл передвидавничих процесів – від опрацювання авторського оригіналу (рукопису) до “виходу в світ” готового видання.