Книги із обмінного фонду Наукової бібліотеки НаУКМА

Бібліотека ІДГУ отримала із обмінного фонду Наукової бібліотеки НаУКМА нові книги.

Шлях у чотири століття : Матеріали Міжнародної наукової конференції «AD FONTES – ДО ДЖЕРЕЛ» до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії. 12–14 жовтня 2015 року / наук. ред. Н. Яковенко ; упоряд. Н. Шліхта. – К. : НаУКМА, 2016. – 292 с.

Уміщені в збірнику 22 статті дослідників з Італії, Польщі, Росії, США та України постали з доповідей та обговорень на Міжнародній конференції до 400-ліття Києво-Могилянської академії.

Конференція відбулась у жовтні 2015 року й зібрала у стінах НаУКМА понад 50 провідних науковців (істориків, філософів, філологів) із шести країн. Статті, що пропонуються увазі читача, умовно поділено на три тематичні групи. Першу частину присвячено могилянському інтелектуальному середовищу та київським «латинським школам»; другу – минулому Духовної академії, третю – різноманітним культурним феноменам і практикам, що так чи так пов’язані з освітою, а також історіографічному та символічному побутуванню обох навчальних закладів упродовж століть.

Тарнавський Ю. Знаннєва семантика : Теорія семантики, базована на знанні / пер. з англ. – К. : НаУКМА, 2016. – 292 с.

Пропонована увазі читача книжка є першою виконаною в традиції трансформаційно-породжувальної граматики працею в лінгвоукраїністиці.

Текст англійською мовою побачив світ ще 1982 року. Через понад тридцять років «Знаннєва семантика» виходить українською мовою, не втративши своєї наукової вартості. Цілий спектр завдань виконує сам факт появи книжки в українському мовознавстві, починаючи від розбудови модерних граматичних студій і далеко не завершуючи витворенням української термінології породжувальної граматики.

Книжка призначена для лінгвістів-когнітивістів, кібернетиків.

Мак О. Каміння під косою : для середнього шкільного віку / Ольга Мак. Вид. четверте. – К. : УВС ім. Ю.Липи, 2017. – 194 с. : іл.

У творі відомої української письменниці з Канади Ольги Мак ідеться про голодомор 1932-1933 рр. в Україні – неймовірну трагедію нашого народу

Кришталь О. Наука та мистецтво: дві ноги для поступу. – Київ : Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2017. – 24 с. : фото.

У лекції знаного в Україні та світі вченого в галузі біофізики, академіка НАН України, доктора біологічних наук, лауреата Державної премії СРСР і України в галузі науки і техніки, Почесного професора НаУКМА розглянуто знакові етапи еволюційного процесу з акцентом на виникненні свідомого мозку, що творить культуру, та перспективі побудови надрозуму, спираючись на досі незбагненну магічність наукового пізнання та опанування мистецтва як спрямованого знаряддя (само)пізнання.

Лекція розрахована на студентську аудиторію та широке коло читачів