Київський літопис «Від Володимира Мономаха до Романа Галицького»

Відчуття національної гідності та власне розуміння історії свого народу дає читання першоджерел. Вивчайте історію України не лише за підручниками!

Фонд бібліотеки ІДГУ поповнився новою книгою «Від Володимира Мономаха до Романа Галицького».

Від Володимира Мономаха до Романа Галицького : Київський літопис 1113-1199 / автор пер. із старослов. мови, післямови, комент. та приміт. В.В.Яременко. – К.: Веселка, 2015 – 506 с.: іл.

Київський літопис є частиною «Літопису руського» («Повість врем’яних літ», «Київський літопис», «Галицько-Волинський літопис»).

1982 р. «Веселка» започаткувала видання першоджерел української національної історії виданням «Повісті минулих літ» у переказі Віктора Близнеця. Нинішнє видання – продовження попереднього.

До книги увійшли також «Повчання Володимира Мономаха» (1117), найперший автобіографічний світський твір, і «Воїнська повість про Великого Київського князя Ізяслава Мстиславовича…» (уривки).

Ілюстровано тексти кольоровими мініатюрами з Радзивіллівського літопису та малюнками з «Лицевого летописного свода». В оформленні використано малюнки Георгія Якутовича.

Переклад, післямова, коментарі та примітки відомого літературознавця Василя Яременка.

Розраховано як на учнівську молодь, так і на найширший загал читачів, що цікавляться українською історією України-Руси княжих часів