Монографія “Лексична і граматична реалізація предикатів кількості в українській мові”

Бібліотека ІДГУ отримала нову монографію “Лексична і граматична реалізація предикатів кількості в українській мові”

Степаненко М. Лексична і граматична реалізація предикатів кількості в українській мові : монографія / Микола Степаненко, Наталія Лукаш ; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка. – Полтава : Дивосвіт, 2018. – 318 с.

У пропонованому дослідженні здійснено комплексний аналіз предикатів кількості як конструктивних центрів семантично елементарних простих речень сучасної української мови. З’ясовано, зокрема, їхні диференційні ознаки; установлено специфіку семантичної типології, формально-граматичної реалізації й валентного потенціалу квантитативних предикатів; ієрархізовано мовні засоби експлікування суб’єктної синтаксеми у двокомпонентних синтаксичних конструкціях структурної схеми Sub + Praed quant; виокремлено значеннєві різновиди й морфологічні репрезентанти об’єктної синтаксеми у трикомпонентних реченнях структурної схеми Sub + Praed quant + Exp, розмежовано облігаторний і факультативний її вияви; ідентифіковано чинні і українській мові моделі та субмоделі синтаксичних конструкцій, утворених на базі квантитативних предикатів.

Для науковців, аспірантів, студентів гуманітарних факультетів, а також усіх, хто цікавиться проблемами української філології.