Конференція «Дунайська січ: історія та значення»

25 квітня в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті пройщла студентська наукова конференція «Дунайська січ: історія та значення».

Мета конференції: популяризація національної духовно-культурної спадщини, закладення основ для формування нової молодої генерації – високосвідомої, освіченої та патріотичної – шляхом пізнання свого народу, його історії, культури, традицій, звичаїв; підтримки активної громадянської позиції, української державотворчої ідеї; спілкування з патріотично налаштованою частиною суспільства.

Проректор д.і.н., професор Циганенко Л.Ф. наголосила, що «впродовж останнього десятиріччя до історії Задунайської Січі звернулася ціла плеяда вчених і треба підкреслити, що процес її дослідження не лише значно пожвавився, але й вийшов на новий етап свого розвитку. Сучасний стан історіографії проблеми можна охарактеризувати, в першу чергу, новим поглядом на існуючу джерельну базу, ретельні пошуки нових матеріалів у архівосховищах України. Слава про волелюбних, українських предків, несхитної волі славних козаків, живе й донині. Багато хто з нас і сьогодні носить козацькі прізвища та не знає про це. Через козацтво ми всі творили нашу історію, і кожен з нас не тільки причетний, а й відповідальний за неї».

Студенти впродовж конференції з’ясувували долю козацтва, яке всупереч московській колоніальній політиці зберігало військовий досвід та деякі традиції.

Працівники бібліотеки ІДГУ (відп. – Ольга Усачова і Тамара Моісеєнко) розгорнули тематичну виставку «Дунайська січ», в якій підготували цікавий матеріал з історії виникнення та існування Задунайської Січі.

Список літератури