Навчальний посібник «Освіта в державах Стародавнього Сходу (III-II тис. до н. е.)».

Бібліотека ІДГУ отримала навчальний посібник О. Сєкерської «Освіта в державах Стародавнього Сходу (III-II тис. до н. е.)».

Сєкерська О. П.
Освіта в державах Стародавнього Сходу (III-II тис. до н. е.) : навчальний посібник / О. П. Сєкерська. ; рецензенти: д.і.н., професор Ю.В. Котляр, д.і.н., проф. О. М. Дзиговський, д.і.н., проф. Добролюбський, д.і.н., проф. Л. Ф. Циганенко. — Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2018. — 80 с.

Анотація:

У посібнику зібрані матеріали з історії виховання, освітньої практики та педагогіки Стародавнього Єгипту, Хеттської держави, міст-держав Шумеру, Вавілонії, Ассирії. Досвід розвитку педагогічної думки має величезне значення для вдосконалення сучасної української школи.

Видання складається з двох частин – лекційного матеріалу та хрестоматії, містить словник термінів, імен та назв, питання для самоконтролю, програму семінарських занять, методичні рекомендації та список рекомендованої літератури. Представлені у хрестоматії відомості дозволять глибше осмислити і засвоїти матеріал з історії виховання та освіти в державах Стародавнього Сходу та сформувати навички самостійної роботи студентів з джерелами.

Навчальний посібник призначено для студентів гуманітарного профілю (історія, культурологія, педагогіка) вищих навчальних та середніх спеціальних закладів та фахівців у галузях історії та педагогіки.