Агатангел Кримський – ювіляр 2021

15 січня виповнюється 150 років від дня народження Агатангела Кримського, українського сходознавця, історика, мовознавця, літературознавця, фольклориста, етнографа, письменника, перекладача, одного із фундаторів Академії наук України, жертви сталінського терору. Він не мав ані краплі української крові, а був замордований за українську мову. Його ім’я ЮНЕСКО внесло до переліку видатних діячів світу.

Агатангел КримськийКритичні матеріали
Бібліотека-колекція Агатангела Кримського (НБУВ)

Бібліотека-колекція Агатангела Кримського (НБУВ)

Агатангел Кримський походив із кримськотатарського роду: його дід, кримський татарин, перейшов у православ’я. Сім’я була російськомовною. У трирічному віці майбутній науковець навчився читати, у п’ять вступив до училища; згодом закінчив Колегію Павла Ґалаґана, де опанував більшість європейських мов. У колегії навчався у Павла Житецького, який привив йому любов до української мови, літератури й історії. Кримський любив підкреслювати своє неукраїнське походження, кажучи: «Я родивсь і виріс на Вкраїні та й українізувався».

У 1918 році Агатангел Кримський стає секретарем новоствореної Академії наук, фактично ж – її керівником. Його ім’я також тісно пов’язане зі становленням Всенародної бібліотеки України (нині – Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського).

Агатангела  Кримського вважають одним із найвизначніших у світі дослідників Сходу. Завдяки йому український читач уперше познайомився з поезіями Гафіза, Омара Хайяма, Рудакі, Сааді, текстами «Корану», «1001 ночі», «Хамаси». Крім східних, він знав стільки мов, що навіть в одному з листів писав: «…легше буде сказати, яких мов я не знаю». Дослідники й досі розходяться в підрахунках кількості мов, якими володів поліглот (за різними даними, знав понад 60 мов, а хтось переконаний, що понад 100).

Російсько-український словник в фондах бібліотеки ІДГУ

Російсько-український словник в фондах бібліотеки ІДГУ

Всього за своє життя Агатангел Кримський став автором понад тисячі публікацій – монографій, підручників, словників. Цікава доля спіткала «Російсько-український словник» (1924 – 1933 рр.) за його редакцією. Народжений у період національного піднесення, уже за кілька років, за часів сталінських репресій, РУС було оголошено націоналістичним, а отже, ворожим і шкідницьким. Репресували й ліквідували як авторів, так і сам Словник: перші 3 томи було вилучено з обігу й сховано у спецфондах, а 4-й том, уже підготовлений до друку, знищено. Такий вирок чи не найпереконливіше свідчить про потужність цієї праці – і мовну, і націєтворчу. До недавнього часу РУС не перевидавався і, хоч удоступнений у всемережі, є сьогодні великою бібліографічною рідкістю.

У 2019 році фонди бібліотеки ІДГУ поповнилися першим перевиданням цього унікального словника. Під час зустрічі зі студентами університету відомий київський поет, літературознавець і книговидавець Дмитро Бураго подарував бібліотеці унікальну колекцію репринтних видань перших українських словників, серед яких був і цей взірець лексикографічної праці ХХ століття Детальніше

НБУ випустив пам’ятну монету, присвячену Агатангелу Криському

НБУ випустив пам’ятну монету, присвячену Агатангелу Криському

Агатангел Кримський також писав власні твори – поезію, оповідання та повісті. Найбільшу популярність здобув його роман «Андрій Лаговський», збірник оповідань «Бейрутські оповідання», а також збірник ліричної поезії «Пальмове гілля».

Академік Кримський вів запеклу полеміку з російськими вченими, адже вважав, що українська мова уже в XI столітті існувала «як цілком рельєфна, певно означена, яскраво індивідуальна одиниця». За це в 1941 році енкаведисти оголошують його «ідеологом українських націоналістів, який очолював націоналістичне підпілля».

25 січня 1942 року Агатангел Кримський помер у Кустанайській в’язниці в Казахстані, за однією із версій дослідників, унаслідок жорстоких тортур. У 1957 році його було реабілітовано, а у1991 Академією наук України встановлено премію імені А. Кримського за визначні успіхи в галузі сходознавства.

Агатангел Кримський Кримський Агатангел // Українська мала енциклопедія : 16 кн. : у 8 т. / проф. Є. Онацький. — Накладом Адміністратури УАПЦ в Аргентині. — 1960. — Т. 3, кн. VI : Літери Ком — Ле. — С. 765-766. — Режим доступа:  http://encyclopedia.kiev.ua
Агатангел Кримський Кримський Агатангел Юхимович // Україна в міжнародних відносинах. Енциклопедичний словник-довідник. Випуск 5. Біографічна частина: А-М / Відп. ред. М. М. Варварцев. — Київ: Ін-т історії України НАН України, 2014. — С. 225-229. – Режим доступа: https://chtyvo.org.ua
Агатангел Кримський Пріцак О. В. Кримський Агатангел Юхимович // Енциклопедія сучасної України : у 30 т / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН України. — Київ, 2014. — Т. 15 : Кот — Куз. — С. 441–442. – Режим доступа: http://esu.com.ua
Агатангел Кримський. Нариси життя і творчості. – Київ: Стилос, 2006. – 564 с. – Серія: Наукова спадщина сходознавців.
Анотація

У книзі зібрано нариси про життя і творчість А. Кримського, підготовлені науковцями Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України. Для науковців, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться постаттю А. Кримського, історією сходознавства в Україні та історією науки взагал

Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890-1941) : [в 2 т.]. Т. 1 : 1890-1917 / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ : [Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України], 2005. – (Наукова спадщина сходознавців). – Режим доступа: http://irbis-nbuv.gov.ua
Анотація

В книзі подається листування 1890-1917 років видатного українського вченого-орієнталіста, мовознавця і письменника, громадського діяча Агатангела Юхимовича Кримського (1871-1942) з Борисом Грінченком та його дружиною Марією, Михайлом Павликом, Володимиром Гнатюком, Павлом Житецьким, Володимиром Левицьким, Омеляном Огоновським, Федором Коршем, Кирилом Студинським, Михайлом Грушевським та Дмитром Дорошенком. Більша частина вміщених в цій епістолярній збірці листів публікується вперше й без будь-яких скорочень, що дозволяє повніше осягати наукові, літературні, громадські зацікавлення Агатангела Кримського

Отримано в дар від В.Таранюка Владислав Таранюк про Івана Пулюя, Василя Єрошенка, Василя Каразіна, Агатангела Кримського, Лазаря Заменґофа // В. Таранюк. — К. : Грані-Т, 2009. — 88 с. — Серія «Життя видатних дітей»
Агатангел Кримський Марченко В. Давня азербайджанська література в дослідженнях А. Ю. Кримського // ХРОНИКА 2000 : український культурологічний альманах. -К.: Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2011. — 2011. № 1 (87): Україна-Азербайджан. — С.256-269. — Бібліогр.: С. 268. — Режим доступа: https://www.google.com
Агатангел Кримський Пріцак О. Про Агатангела Кримського у 120-ті роковини народження / Омельян Пріцак // Україна : Наука і культура. – Київ, 1966. – Вип. 25. – С. 103-120. – Режим доступа: https://chtyvo.org.ua
Бібліографічний огляд Гримич М. Агатангел Кримський та Іван Лисак : досвід партнерської співпраці дослідника й респондента / Марина Гримич // Народна культура українців: життєвий цикл людини : історико-етнологічне дослідження у 5 т. Т. 4: Зрілість. Чоловіки. Чоловіча субкультура / Національний наук.-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії [та ін.] ; наук. ред. М. Гримач. — Київ : Дуліби, 2013. — Розділ 2. З етнографічної класики. — С. 490-498
image Чайка Т. Бесіди з Кримським. «Розум настояний на совісті» /Тетяна Чайка // Філософська думка. – 2011. – № 5. – С.89-94. – Режим доступа: https://journal.philosophy.ua
Чайка Т. Бесіди з Кримським. «Екзистенційне крещендо» / Тетяна Чайка // Філософська думка. – 2011. – № 6. – С.98-103. – Режим доступа: https://journal.philosophy.ua
image Ковалів Ю. Агатангел Кримський /Ю. Ковалів // Слово і час. – 2019. – № 1 (697). — С. 85-94. — Бібліогр.: с. 94. – Режим доступа: http://dspace.nbuv.gov.ua
Павличко С. Сучасне українство, або теоретичні засади модерного націоналізму /Соломія Павличко // Слово і час. – 2018. – № 12 (696). — С. 4-17. — Бібліогр.: с. 17. – Режим доступа: http://dspace.nbuv.gov.ua
Ткаченко Р. «Андрей Лаговський» – покутний шлях декадента /Роман Ткаченко // Слово і час. – 2002. – № 8. – С. 68-73.

image Гундорова Т. Проза А. Кримського і декадентство в українській літературі /Тамара Гундорова // Дивослово. – 1995. – № 1. – С. 15-20. – Режим доступа: https://md-eksperiment.org
Ткач Л., Федунович-Швец О. Агатангел Кримський і Микола Лукаш: Спільні риси художнього лексикону /Людмила Ткач, Оксана Федунович-Швець // Дивослово. – 2006. – № 12. – С. 33-39. – Бібліогр.: с. 39.
Ломонос Є. Широкосвіте життя Агатангела Кримського /Євдокія Ломонос // Дивослово. – 2002. – № 1. – С. 46-50. – Бібліогр.: с. 50.
Історія України Іванко А. Велетень української науки Агатангел Кримський /Андрій Іванко // Історія України. – 2011. – № 10 (698). – С. 3-5. – Бібліогр.: с. 5
Агатангел Кримський Горблянський Ю. Специфіка автобіографізму роману А. Ю. Кримського «Андрій Лаговський» /Юрій Горблянський // Молода нація : альманах. Вип. № 5 : Матеріали Всеукраїнського семінару Феномен текстовості у сучасній культурі (3-5 травня 1997 р, Львів). – Київ: Смолоскип, 1997. – С. 41-47
image Гирич І. Агатангел Кримський – засновник українського сходознавства /Ігор Гирич // Історія в школах України. – 2007. – № 3. – С. 55-56
image Гуць М. В. Подвижник на ниві науки й культури (До 120-річчя з дня народження Агатангела Кримського) / М. В. Гуць // Українська мова і література в школі. – 1991. – № 7. – С. 26-33
літ україна Великохатько Ф. Академік А. Ю. Кримський /Федір Великохатько // Літературна Україна. – 2014. – № 32 (5561). – С. 12
Миколаєнко А. «Найкращий кримський подарунок Україні» : До 140-річчя від дня народження Агатангела Кримського / Алла Миколаєнко // Літературна Україна. – 2011. – № 2 (5381). – С. 1, 9
освіта україни Кулик Н. Геній і лиходійство /Наталія Кулик // Освіта України. – 2015. – № 39 (1448). – С. 14-15
image Шостак Г. Агатангел Юхимович Кримський : Відкриваємо забуті імена /Галина Шостак // Учитель початкової школи. –  2018. – № 2. — С. 20-22
image Ясь О. Ідея академії в українській науковій і громадській думці кінця ХІХ – початку ХХ ст.: тексти та контексти / О. Ясь // Український історичний журнал. – 2018. — № 6 (543). — С. 4-32. — Бібліогр.: с.30. – Режим доступа: resource.history.org.ua