Енциклопедичний словник «Організатори освіти Одещини»

Бібліофреш

Бібліотека ІДГУ отримала енциклопедичний словник «Організатори освіти Одещини».

Організатори освіти… Хто вони? Кого можна до них віднести? «Словарь русского языка» Сергея Ивановича Ожегова определяет: «Организатор – тот, кто организует, устраивает что-нибудь».

В освіті таких є багато. Це і колишні попечителі навчальних округів, і керівники обласних, міських і районних структур (начальники, завідувачі, директори), і керівники закладів освіти різних форм власності та вчителі і викладачі. Таким чином, під визначення «Організатори освіти…» підпадає велике коло осіб.

У цій біографічній енциклопедії мова буде йти не про всіх, а лише про тих, хто щось організував (організовує) на рівні навчального округу (попечителі), губернського, обласного, міського, районного відділів (завідувачі, начальники відділів, управлінь освіти, директори департаментів, закладів післядипломної освіти).

Фурсенко Л. I. Організатори освіти Одещини : енциклопедичний словник / Л. І. Фурсенко. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова : Астропринт, 2019. – 866 с.

Анотація

У біографічній енциклопедії зібрано і систематизовано дані про керівників Одеського навчального округу, Одеських губернського, окружного, обласного відділу (управління, департаменту) освіти, міських і районних відділів (управлінь, департаментів) освіти та Одеського і колишнього Ізмаїльського обласних інститутів удосконалення вчителів, що були призначені на посади до 1 липня 2018 року.

Запропонована біографічна енциклопедія може бути корисною керівникам органів державної влади, що займаються питаннями підбору кадрів на керівні посади, керівникам органів управління освітою та навчальних закладів, вчителям та студентам, що зупинили свій вибір на вчительській професії