Навчальний посібник “Технологічний практикум з кулінарної обробки харчових продуктів”

Бібліофреш

Лілія Циганенко, проректор з наукової роботи ІДГУ, передала до бібліотеки 4 примірники навчального посібника «Технологічний практикум з кулінарної обробки харчових продуктів», який було видано редакційно-видавничим відділом університету.

Автор посібника – к.пед.н О. М. Букатова, викладач кафедри технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін (факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності).

Посібник містить комплекс технологічних задач за темами дисципліни «Технологічний практикум з кулінарної обробки харчових продуктів», а також методику, алгоритм і зразки їх розв’язання. Кожна тема завершується самостійною роботою у вигляді контрольних питань та практичних завдань. Усі ці корисні матеріали дозволяють студентам ІДГУ розширювати знання з даної дисципліни, а викладачам – оцінювати рівень їхньої підготовки.

Букатова О.М. Технологічний практикум з кулінарної обробки харчових продуктів : навчальний посібник / О. М. Букатова. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2019. – 125 с.

Анотація

У посібник включено комплекс практичних робіт та технологічних задач, алгоритм і методика їх розв’язання, запитання до контролю знань, тематику індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх виконання, список рекомендованої літератури і додатки.

Даний навчально-методичний посібник дозволяє розширити знання, отримані студентами з технології приготування їжі.

Навчально-методичний посібник, максимально адаптований до робочої програми дисципліни «Технологічний практикум з кулінарної обробки харчових продуктів», стандарту та Методичних рекомендацій щодо викладання трудового навчання (технології) у загальноосвітніх навчальних закладах, призначений для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.10 Трудове навчання та технології