Бібліофреш

Бібліотека ІДГУ отримала монографію Бекірової А. Р. «Методологія, теорія та методика формування професійної суб’єктності майбутніх учителів початкових класів»

Бекірова А. Р. Методологія, теорія та методика формування професійної суб’єктності майбутніх учителів початкових класів: монографія. – Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2019. – 412 с.
Анотація

У монографії дається розв’язання широкого спектра методологічних, теоретичних і методичних проблем, які стосуються формування професійної суб’єктності вчителів початкових класів у системі вищої педагогічної освіти до педагогічної діяльності, а її формування у закладах вищої педагогічної освіти обґрунтовується з позицій системного, аксіологічного, контекстного, суб’єктно-діяльнісного та компетентнісного підходів.

Обґрунтовується професійно-педагогічна підготовка вчителів початкових класів у контексті формування їхньої професійної суб’єктності, визначаються концептуальні, психолого-педагогічні, методичні та емпіричні основи, концепція та комплексна методика її формування, конкретизуються цілі, завдання, принципи, зміст і етапи.

Монографія призначається для наукових і науково-педагогічних працівників, які досліджують проблему суб’єктності й професійної суб’єктності вчителів початкових класів та інших категорій педагогів, для аспірантів і студентів закладів вищої педагогічної освіти