Колективна монографія «Наука і освіта українського Придунав’я: виміри, виклики, перспективи»

Проректор з науково-педагогічної роботи професор Лілія Циганенко передала бібліотеці ІДГУ щойно отримані з друкарні примірники колективної монографії «Наука і освіта українського Придунав’я: виміри, виклики, перспективи», яка була підготовлена в рамках відзначення 80-річного ювілею Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Як повідомила у «Передмові» професор Галина Райбедюк, це наукове видання  – результат дослідницької діяльності провідних учених, відомих не тільки в придунайському регіоні, а й в усій Україні та за її межами. Кожен з авторів має безпосереднє відношення до ІДГУ: є випускником університету, певний проміжок часу працював у закладі освіти, нині входить до складу науково-педагогічних працівників вишу.

Ознайомитися з цією унікальною науковою працею можна в інституційному репозиторії Ізмаїльського державного гуманітарного університету за посиланням: dspace.idgu.edu.ua

Наука і освіта українського Придунав’я: виміри, виклики, перспективи: колективна монографія укр. та англ. мовами / За ред. Я. Кічука; відп. ред. Л. Циганенко, Ізмаїл: РВВ ІДГУ – СМІЛ, 2020. – 432 с.

Анотація

Колективна монографія – результат дослідницької діяльності провідних учених Придунайського регіону. В полі зору авторів – історичні, культурологічні, літературознавчі, лінгвістичні та суспільно-економічні аспекти гуманітарного пошуку.

Розраховано на науковців, співробітників академічної та вузівської науки, студентів гуманітарних спеціальностей університетів