Міжнародний періодичний журнал

Бібліотека ІДГУ отримала десятий номер міжнародного періодичного журналу «MODERN TENDENCIES IN THE PEDAGOGICAL SCIENCE OF UKRAINE AND ISRAEL: THE WAY TO INTEGRATION».

Міжнародний періодичний журнал було започатковано у 2010 році Аріельським університетом (м.Аріель, Ізраїль) за підтримки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Журнал виходить раз на рік (то ж наразі вийшов десятий, ювілейний номер). Він містить праці науковців із Ізраїлю та України, але відкритий для науковців з інших країн. На сторінках журналу освітлюються проблеми сучасної педагогіки і психології у галузі освіти.

У десятому номері надруковано праці науковців Ізмаїльського державного гуманітарного університету. У статті «INCLUSIVE CULTURE AS A SIGN OF HUMANIZATION OF THE UKRAINIAN SOCIETY AND PERSONAL AND PROFESSIONAL QUALITY OF A COMPETITIVE TEACHER» професор Надія Кічук окреслює проблеми професійної інклюзивної освіти та гуманізації суспільства.

Стаття Надії Граматик «A COMPETENCY-BASED APPROACH AS A STRATEGY FOR UPDATING MODERN TRAINING OF FUTURE NATURAL SCIENCES BACHELORS» присвячена проблемам та перспективам підготовки бакалаврів з природознавчих наук у руслі концепцій Нової української школи.

MODERN TENDENCIES IN THE PEDAGOGICAL SCIENCE
OF UKRAINE AND ISRAEL: THE WAY TO INTEGRATION

Ariel. Issue №10
Анотація

The jubilee 10th issue of the materials of Israeli and Ukrainian scholars is primarily dedicated to various aspects of current researches in the field of educational and psychological sciences, focused on the improving the system of education. This book of articles is open to the scientists from other countries. The given papers are of interest to various researchers, graduate students, undergraduates and creative teachers who are interested in developments in the field of educational and psychological sciences in the system of education.

Переглянути номер на сайті Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: pdpu.edu.ua