Категорія: Бібліофреш

Двотомне видання «Листи до Олеся Гончара»

Бібліотека ІДГУ отримала від ректора Полтавського національного педагогічного університету ім. Короленка, професора М. І. Степаненка вагомий подарунок – двотомне видання «Листи до Олеся Гончара».

(більше…)


Книга “1933: “І чого ви ще живі?”

1933: “І чого ви ще живі?” / Упоряд. Т. Боряк. НАН України. Інститут історії України. ‒ К.: TOB “Видавництво “Кліо””, 2016. ‒ 720 с.

Анотація/Зміст

Працю сфокусовано на такому аспекті Голодомору, як вилучення незернових запасів, їжі й одягу в селян, адже загальноусталеною є думка про конфіскацію саме зерна для виконання плану хлібозаготівель. Упорядник на прикладі свідчень, зібраних у різних країнах і роках, наводить читачеві картину тотального охоплення України вилученням будь-чого, що могло бути використане в їжу: від картоплі і кваснини до жмені квасолі й сушки. Подано аналіз політики радянської влади напередодні та під час Голодомору, з точки зору підготовки до конфіскації їжі, іншими словами ‒ позбавлення українського села засобів існування. Оскільки документами є усна історія, то проаналізовано цей вид історичного джерела ‒ загалом та зокрема щодо Голодомору.

Для науковців, політиків, викладачів, студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться цією трагічною сторінкою нашого історичного минулого.

Зміст:

Вступне слово редактора (Станіслав Кульчицький) …7

До читача (Тетяна Боряк) …19

Частина І. УСНА ІСТОРІЯ ГОЛОДОМОРУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ І ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ ВИМІРИ (Тетяна Боряк) …21

  1. Усна історія як джерело і метод …22

1.1. Вступні зауваги …22

1.2. Суб’єктивність усної історії: нездоланна прірва чи невід’ємна складова? …28

1.3. Усна історія як повноцінне історичне джерело і правовий доказ …31

1.4. Розбіжності між офіційною історією та персональним наративом …36

1.5. Пам’ять: союзник чи ворог пригадування? …41

1.6. Пригадування травматичної події: специфіка та обмеження …45

1.7. Інтерв’юер і респондент: хто на кого впливає …52

1.8. Методика проведення інтерв’ю та використання усної історії: основні засади …54

  1. Усна історія Голодомору: формування і функціонування історичного джерела …59

2.1. Голодомор як травма: проблеми згадування та відтворення …59

2.2. Хронологічний, якісний і змістовий виміри усної історії Голодомору …64

2.3. Представлення усної історії Голодомору в мережі Інтернет …79

  1. Складові операції з нищення селян: вилучення їжі під виглядом натурального штрафування, фізична та інформаційна блокади …85
  2. Геноцид під маскувальним виглядом хлібозаготівельної кампанії …98
  3. Конфіскація продовольства очима свідків Голодомору …110

Частина II. СВІДЧЕННЯ …119

Від упорядника …120

Вінницька область …128

Дніпропетровська область …163

Донецька область …203

Житомирська область …216

Запорізька область …255

Київська область …288

Кіровоградська область …328

Луганська область …354

Миколаївська область …383

Одеська область …400

Полтавська область …416

Сумська область …471

Харківська область …490

Херсонська область …518

Хмельницька область …556

Черкаська область …603

Чернігівська область …641

Кубань …669

Післямова …674

Повсякдення Голодомору: перелік основних понять, що трапляються в текстах, на означення реалій, акторів, дій …677

Перелік використаних джерел …688

Іменний покажчик …693

Географічний покажчик …695


Книга Джеймса Мейса “Україна: матеріалізація привидів”

(більше…)


Книга “Україна у боротьбі за державність в 1917-1921 рр”

(більше…)


Книга «Кирнички – наш спільний дім»

(більше…)


Філологічні діалоги

(більше…)


Навчальний посібник “Прикладні програми в комп’ютерних технологіях обробки облікової інформації”

(більше…)


Навчальний посібник “Комп’ютерні технології для дизайнерів”

(більше…)


Навчальний посібник “Менеджмент персоналу”

(більше…)


Посібник “Громадянська відповідальність: 80 вправ”

 

(більше…)


Вулиці Ізмаїла: історія і сучасність

 

Книга «Вулиці Ізмаїла: історія і сучасність» видана в рамках реалізації міжнародного проекту МОН України «Україна і Молдова: спільна історична пам’ять, уроки та перспективи».

У виданні на основі архівних матеріалів, наукового аналізу та журналістських розслідувань представлена довідкова інформація про історію вулиць міста Ізмаїл у період з 1812 по 2017 роки. Книга складається із 3-х глав і додатків та призначена для вчених, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, учителів та учнів загальноосвітніх шкіл, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією своєї малої Батьківщини.
Описуючи історію вулиць, назв вулиць міста, автори спробували піти від оціночних суджень. Вся інформація базується на історичних джерелах і картографічних даних. Залишилося багато питань, відповіді на які ще належить відшукати.


Ціннісні орієнтири навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах

Бібліотека ІДГУ отримала від Інституту проблем виховання НАПН України методичний посібник “Ціннісні орієнтири навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах”

Трансформаційні зміни сучасного суспільства ставлять перед освітньою системою нові завдання щодо змісту і форм позашкільної освіти. Перехід до новітніх методів навчання і виховання з використанням аксіологічного підходу потребує оновлення змісту навчально-виховного процесу.

(більше…)