Категорія: Академічна доброчесність

Сторінка з академічної доброчесності на сайті ІДГУ

Відвідуй сторінку з академічної доброчесності

на сайті ІДГУ


ІДГУ прийняв Кодекс академічної доброчесності

30 червня 2017 р. постановою конференції трудового колективу ІДГУ було ухвалено Кодекс академічної доброчесності, а 3 липня 2017 р. Кодекс було затверджено рішенням ученої ради університету.

Кодекс академічної доброчесності встановлює загальні етичні принципи та правила поведінки, якими мають керуватися студенти, викладачі, адміністрація та співробітники університету під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності, визначає політику і процедури забезпечення дотримання академічної доброчесності в університеті, види відповідальності за конкретні порушення академічної доброчесності. У Кодексі визначені порушення академічної доброчесності (академічний плагіат, академічне шахрайство, обман, неправомірна вигода, несанкціонована співпраця, необ’єктивне оцінювання), за які учасники освітнього процесу можуть бути притягнені до академічної відповідальності.
З метою забезпечення виконання прийнятих в університеті стандартів академічної доброчесності буде створена Комісія академічної доброчесності, до якої входитимуть представники адміністрації, викладацького складу та студентства.

Переглянути текст Кодекса академічної доброчесності


Тренінг з удосконалення навичок академічного письма в ІДГУ

3 – 4 листопада на базі ІДГУ пройшов дводенний тренінг з удосконалення навичок академічного письма в процесі формування професійної компетентності майбутнього викладача-тьютора в рамках Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні.

(більше…)


Участь бібліотеки ІДГУ в проекті сприяння академічної доброчесності SAIUP

У 2016 році ІДГУ увійшов до десятки університетів України, які долучилися до проекту сприяння академічної доброчесності SAIUP. Його головна місія – запобігання плагіату, формування та поширення засад чесного науково-освітнього процесу. В рамках цього проекту Бібліотека ІДГУ взяла участь у проекті УБА (Українська бібліотечна асоціація) «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек», скерованого на включення бібліотек у процес формування в суспільстві культури ака Одемічної доброчесності, запобігання проявам шахрайства, плагіату, корупції у сфері освіти та науки.

(більше…)


Збірка “Академічна чесність як основа сталого розвитку університету”

(більше…)


Перевіряємо роботи на плагіат за допомогою UNICHECK

Unicheck_logo_horizontal_dark@2x

Наш навчальний заклад “ЗА” дотримання принципів академічної доброчесності і підвищення якості освіти. Саме тому ми прийняли рішення про обов’язкове використання сервісу з перевірки робіт здобувачів вищої освіти на плагіат – Unicheck.

(більше…)