Отримано в дар від Райбедюк Г. Б.

дари від Райбедюк

Професор кафедри української мови і літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету Райбедюк Галина Богданівна подарувала бібліотеці навчальний посібник «Етнопсихологія (контент навчальної дисципліни)», автором якого є кандидат психологічних наук, доцент, проректор з навчальної роботи Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, Марія Боднар.

Даний навчальний посібник призваний бути інструментарієм для педагога-науковця, дати молодій людині методичний ключ, за допомогою якого майбутній фахівець зможе відкрити двері до змістового простору будь-якої тематики.

Інший подарунок Галини Богданівни – фототипічне видання кременецької «Граматики» 1638 р., до перевидання якого було приурочено проведення Всеукраїнських наукових читаннь «Кременецька граматика (1638 р.) у контексті освітньо-культурного розвитку України другої половини ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст. »

380 років тому «Граматика» вийшла з друкарні Богоявленського монастиря. Вона призначалася для навчання грамоти в Кременецькій школі.

Передрук граматичної пам’ятки було здійснено за примірниками Львівського національного музею імені Андрея Шептицького та Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. Пам’ятку опубліковано у Видавництві Отців Василіян «Місіонер».

Дякуємо за подарунок!

Боднар М. Б. Етнопсихологія (контент навчальної дисципліни) : навчальний посібник. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2018. – 147 с.
Анотація

Пропонований навчальний посібник призначений для вивчення нормативної навчальної дисципліни «Етнопсихологія» студентами закладів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем. Навчальний посібник містить контент навчальної дисципліни «Етнопсихологія», який може бути рекомендований для розробки презентаційних матеріалів та їх використання у процесі проведення лекцій. Він містить короткі біографічні довідки про найвагоміші постаті дослідників у площині етнопсихології, проблемні ситуації, фрагменти текстів із художньої літератури, факти з історичного минулого окремих етносів, приклади з фольклору.

До посібника включено завдання для самостійної роботи студентів зі всіх розділів навчальної дисципліни, дискусійні питання для полілогу, орієнтовані індивідуальні навчально-дослідні завдання теоретичного та практичного спрямування, перелік рекомендованої літератури

«Граматики, или писменница языка словенского», видана в Кременці 1638 року [фототипічне видання]. – Львів : Видавництво Отців Василіян «Місіонер», 2018. – 221 с.
Анотація

Пропонована книга – це фототипічне видання пам’ятки української культури й освіти ХVІІ ст. Йдеться про посібник для студентів-слухачів братської школи «Грамматіки, или Писменница языка Словен(ъ)скаrw», надрукований 1638 року в місті Кременці (нині районний центр Тернопільської області в Україні).

Видання також містить історико-бібліографічну довідку та післяслово.

Воно зацікавить філологів, істориків, книгознавців, краєзнавців, викладачів, аспірантів, студентів