Дари бібліотеці

Бібліотека ІДГУ отримала в дар від Дізанової Ади Віталіївни книги з історії.

Новая история стран Азии и Африки. XVI – XIX века : учебник для студентов высших учебных заведений / Под ред. Родригеса А.М. – М.: Владос, 2010; Ч.1 – 400 с., Ч.2 – 463 с., Ч.3 – 511 с.

Автори підручника в світлі новітніх досягнень історичної науки розглядають найважливіші події та проблеми історії країн Азії та Африки в Новий час, пропонують оригінальну хронологію Нового часу, аналізують основні тенденції суспільного розвитку країн Азії і Африки в зазначений період.

 

Новейшая история стран Азии и Африки. XX век : Учебник для студентов высших учебных заведений : В 3 ч. / Под ред. Родригеса А.М. – М.: Владос, Ч.1 – 2001, 368 с., Ч.2 – 2001, 320 с., Ч.3 – 2004, 272 с.

Підручник присвячений історії країн Азії та Африки в 1900-2000 рр. У спеціальному розділі розглядаються основні тенденції розвитку народів цього регіону. Основну увагу автори приділили соціально-економічної і політичної історії окремих країн.

Дякуємо за подарунок!