Міжнародний день рідної мови в ІДГУ

21 лютого з нагоди Міжнародного дня рідної мови в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбулася Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної філології», головним організатором якої виступив доктор філологічних наук, завідувач кафедри української мови і літератури Андрій Олександрович Колесников.

Відкрив конференцію доктор педагогічних наук, професор, ректор ІДГУ Ярослав Валерійович Кічук, який привітав присутніх зі святом і наголосив на важливості його відзначення у полімовному регіоні Південна Бессарабія, де вивчення потребують усі без винятку мови, чим активно займаються сьогодні і досвідчені, і молоді науковці університету. Почесними гостями свята стали – перший проректор ІДГУ, кандидат філологічних наук, доцент Кольцун Наталія Михайлівна, проректор з науково-педагогічної роботи, доктор історичних наук, професор Циганенко Лілія Федорівна.

З вітальним словом до викладачів і студентів звернулася декан факультету української філології та соціальних наук, доцент Чорна Ліана Володимирівна, яка підкреслила значущість події, покликаної захистити рідні мови, особливо ті, що зникають.

У вступному слові доктора філологічних наук Колесникова Андрія Олександровича було зауважено, що рідна мова – це мова, за допомогою якої людина починає пізнавати світ, це мова національної культури, літератури. Упродовж свого життя ми засвоюємо й інші мови, але перебуваючи у відриві від рідної, не чуючи її, не спілкуючись нею, відчуваємо психологічний і ментальний дискомфорт, дисгармонію. А тому він закликав юних філологів зберігати, любити, поважати свою рідну мову, сприяючи при цьому розвиткові інших мов, діалектів.

Під час пленарного засідання було заслухано доповіді виконавців державного наукового проекту «Опис і картографування межиріччя Дністра і Дунаю – нової європейської моделі безконфліктної взаємодії різносистемних мов та діалектів»  (НДР № 0116U004158), в межах яких вони ділилися результатами І етапу його виконання та захоплююче розповідали про мови, які досліджують. Зокрема, доц. Делюсто М. С. представила новинки україністики від професорсько-викладацького складу ІДГУ, доц. Колесникова Л. В. – нове видання з теоретичної морфології російської мови доцентів Колесникової Л. В, Кольцун Н. М., доц. Гончар Н. М. – деякі результати вивчення (разом зі студентами проблемної групи) болгарських говірок Півдня України, старший викладач Кісеолар П. Д. – специфіку румунських діалектів в Україні та актуальність вивчення румунської мови у зв’язку зі спільним науковим проектом ІДГУ і румунського університету «Нижній Дунай» (м. Галац).

Пізнавальною стала й доповідь старшого бібліотекаря читального залу ІДГУ Раїси Андріївни Малярової, присвячена оглядові чергового номера видання «Територія слова», в якому крізь призму мовознавчого проекту університету  подано інформацію про п’ять різносистемних мов межиріччя Дністра і Дунаю (українську, російську, болгарську, румунську і гагаузьку).

До обговорення порушених студентами у 4 секціях («Актуальні питання сучасної української мови», «Українські діалекти в синхронії і діахронії», «Збереження і розвиток мов та діалектів у полілінгвальному середовищі», «Парадигма сучасного літературознавства: національний і світовий контекст») наукових проблем долучилися: декан факультету іноземних мов, доцент Дзіковська Л. М., завідувач кафедри загального мовознавства, слов’янських мов і світової літератури, професор Шевчук Т. С., доценти кафедри української мови і літератури – Топчій Л. М., Фоміна Л. Г., Томчук О. Ф., Медвєдєва О. Ю., Соколова А. В., Погорєлова А. Д. та інші.

Прикметно, що активну участь у заході взяли не лише студенти-філологи  ІДГУ, а й інших вишів України, зокрема факультету філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та філологічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Організаційний комітет конференції висловлює щиру подяку адміністрації університету (окрему – помічнику ректора М. В. Каплієнкові), завідувачу кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, докторові філологічних наук, професорові Коваль Людмилі Михайлівні, завідувачу кафедри болгарської філології Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, докторові філологічних наук, професорові Колесник Валентині Олександрівні, викладачам філологічних кафедр університетів за якісну підготовку студентів, співробітникам бібліотеки ІДГУ, студентському науковому товариству на чолі з його головою Ганною Градинар та усім, хто допомагав у проведенні заходу.

Від оргкомітету
Делюсто  М. С.,
доцент кафедри української
мови і  літератури