Книга «Документи та матеріали до історії греків південної Бессарабії»

Документи та матеріали до історії греків південної Бессарабії

До Вашої уваги дивовижна книга «Документи та матеріали до історії греків південної Бессарабії».

Книгу презентовано на відкритті міжнародної науково-практичної конференції «Україна-Греція: історичні рефлексії», яка проходила в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті.

Організаторами заходу виступили: Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Ізмаїльський відділ Спілки краєзнавців України, громадянська організація «Центр розвитку Бессарабії».

Конференції вдалося стати майданчиком для обміну досвідом та координації зусиль науковців з метою сприяння вивченню питань історичного розвитку Греції, українсько-грецьких взаємовідносин на різних етапах історії, внеску греків у розвиток Північного Причорномор’я, Південної Бессарабії, Півдня України, міста Ізмаїл.

Книгу «Документи та матеріали до історії греків Південної Бессарабії» презентувала доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Лілія Федорівна Циганенко. Видання підготовлено авторським колективом науковців університету (Л. Циганенко, В Дроздов, Л. Чорна). Книга відкриває серію видань «Історико-культурна спадщина Південної Бессарабії». В першому томі зібрано документи з Національного архіву Республіки Молдови та Комунальної установи «Ізмаїльський архів», присвячені історії грецької етнічної спільноти на землях нашого краю періоду 1811-1977 рр.

Документи та матеріали до історії греків Південної Бессарабії / Упорядники Л. Циганенко, В. Дроздов, Л. Чорна. – Ірбіс : Ізмаїл, 2019. – 132 с. – (Серія: Історико-культурна спадщина Південної Бессарабії; Випуск 1)

Від упорядника

Регіон, який розташований в межиріччі Дністра і Дунаю, має давню та багату історію. В літературі край відомий під різними назвами – Буджак, Придунав’я, Українське Подунав’я, Південна Бессарабія, південні райони Одеської області. Однією з визначальних рис регіону є мультиетнічний склад його мешканців, які протягом кількох століть демонструють приклад мирного й толерантного співіснування в межах окремої території. За даними останнього перепису в південних районах Одеської області на сьогодні мешкають представники понад 60 різних етнічних груп.

З метою збереження історико-культурної спадщини народів, для яких Південна Бессарабія стала дійсною батьківщиною, колектив науковців Ізмаїльського державного гуманітарного університету приступив до підготовки серії наукових видань, присвячених історії та культурі основних етнічних груп регіону.

В першому томі цієї серії зібрано цікаві документи з Національного архіву Республіки Молдова та Комунальної установи «Ізмаїльський архів», присвячені різним аспектам історії грецької етнічної спільноти на землях Південної Бессарабії періоду від 1811 до 1977 років, які можуть стати підґрунтям для подальших наукових розвідок і досліджень. Другу частину збірника склали матеріали про історію греків у регіоні, які залишили нам автори XIX ст. – початку XX ст., як-от: А. Скальковський, П. Свіньїн, Л. Берг та ін.

Підбір архівних джерел здійснювався за певним задумом. По-перше, ми намагалися представити документи, як) б стосувалися життя греків у Південній Бессарабії за якомога більший хронологічний проміжок часу: від приєднання краю до Російської імперії та початку іноземної колонізації (у тому числі і греками) до кінця 70-х рр. XX ст., коли була остаточно вирішена доля грецької церкви в Ізмаїлі. По-друге, перевагу було надано матеріалам, які так чи інакше стосувалися повсякденного життя греків, їх діяльності, майновому і соціальному стану. Тому в збірнику читачі знайдуть величезну кількість імен.

При підготовці матеріалів до друку ми зіткнулися з низкою проблем, головною з яких стало прочитування (а інколи, дешифрування) переважно рукописних текстів та збереження стилю і особливостей авторської орфографії та пунктуації. Для легшого сприймання ми прибрали букви «Ъ» і «Ђ», не змінюючи при цьому стилістику текстів. Для зручності читачів кожне джерело містить стислу анотацію, яка винесена також у зміст.

Насамкінець хочемо подякувати за допомогу в роботі над виданням директору Національного архіву Республіки Молдова І. Варті, директору Комунальної установи «Ізмаїльський архів» С. Шморгу та працівницям архіву Н. Єрмоленко і М. Абрамченко, магістрантам та студентам історичного відділення Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Редакційна колегія