1344444

Вікіпедія – вільна енциклопедія, яку може редагувати кожен
Citizendium
Детальніше
англомовний відкритий проект ентузіастів та експертів, які співпрацюють під реальними іменами. Ідея проекту – взявши за основу поточну версію англійської Вікіпедії, підвищити достовірність інформації за рахунок залучення до роботи експертів та посилення особистої відповідальності авторів
Encyclopedia Britannica
Детальніше
Інтернет-енциклопедія з сотнями тисяч статей, біографій, відео, зображень та веб-сайтів
Encyclopedia.com
Детальніше
онлайн енциклопедія надає доступ до інформаційних матеріалів з найавторитетніших довідкових джерел з ілюстраціями та відеоматеріалами
Scholarpedia
Детальніше
вільно доступна онлайн-енциклопедія, яка, на відміну від Вікіпедії, містить довідкові матеріали, які отримали наукову експертну оцінку
Мегаенциклопедія Кирилла и Мефодія
Детальніше
енциклопедичний мультимедійний Інтернет-ресурс, який регулярно поновлюється. Містить інформацію з основних галузей знань: історія, наука, техніка, література, мистецтво та культура
Рубрікон
Детальніше
інформаційно-енциклопедичний проект надає інструмент пошуку ресурсів у мережі Інтернет та доступ до повних електронних версій енциклопедій і словників з різних галузей знань, виданих в Росії
Словарі і енциклопедії на Академіке
Детальніше
на сайті представлені словники та енциклопедії з різних галузей знання у відкритому доступі
Енциклопедия Кругосвіт
Детальніше
на сайті представлена універсальна науково-популярна онлайн-енциклопедія. Пошук інформації здійснюється по різних галузях знань
Світ енциклопедій
Детальніше
на довідково-освітньому сайті зібрано та систематизово енциклопедичні видання (енциклопедії, енциклопедичні словники, енциклопедичні довідники), які доступні через мережу Інтернет
ББД Личности
Детальніше
біографічний банк даних “Личности” містить структуровані дані про людей, які жили в різні періоди існування цивілізації і залишили слід в історії людства
Biographical Dictionary – S9.com
Детальніше
біографічний словник, що містить інформацію про 33000 відомих особистостей з найдавніших часів до сьогодення
Visual Dictionary Online
Детальніше
15 основних тем – від астрономії до спорту. Понад 6 тис. зображень
Blackwell Encyclopedia of Sociology Online
Детальніше
на сайті представлена енциклопедія з соціології “Blackwell”, яка забезпечує миттєвий доступ до найбільш авторитетних джерел сучасної освіти
Encyclopedia Mythica
Детальніше
на сайті розміщена Інтернет-енциклопедія з міфології, фольклору та релігії. Розділ “Міфологія” поділений на шість географічних регіонів: Африка, Америка, Азія, Європа, Близький Схід і Океанія. Розділ з фольклору містить легенди про короля Артура, захоплюючі казки з багатьох країн
Encyclopedia of Earth
Детальніше електронний довідник про Землю, її природні середовища та їх взаємодію з суспільством. Наповнюється вченими, викладачами, фахівцями-практиками та іншими експертами. Контент корисний для студентів, викладачів, науковців, фахівців та широкого загалу
Електронна бібліотека України
Детальніше
сайт містить інформацію, присвячену Україні: енциклопедії, відеозаписи, фотографії
Encyclopedia of World Biography
Детальніше
англомовна онлайн енциклопедія біографій відомих у світі особистостей
Internet Encyclopedia of Ukraine
Детальніше
джерело інформації англійською мовою про Україну, її історію, людей, суспільство, економіку, географію та культурну спадщину
Online English Encyclopedia
Детальніше
онлайн енциклопедія надає можливість пошуку визначень англомовних термінів у ряді обраних словників
The Literary Encyclopedia
Детальніше
англомовна літературна онлайн-енциклопедія публікує біографії письменників, наукові описи текстів, написаних цими авторами, описові і критичні есе з літературних та культурно-історичних питань
Ukrainians in the UK
Детальніше
на сайті Інтернет-енциклопедії міститься інформація про різноманітні аспекти минулого і теперішнього життя українців у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії, загальні відомості про цю країну та історію українсько-британських зв’язків від давнини до сучасності
Большая Советская Энциклопедия (БСЭ)
Детальніше
на сайті представлена Велика Радянська Енциклопедія, яка містить інформацію з різних галузей знань: від мистецтва і культури до науки та техніки. Велика кількість статей присвячена біографіям відомих радянських та іноземних діячів
 ABBYY Lingvo
Детальніше
на сайті представлено online-словники: російсько-англійський, українсько-англійський, тлумачний український словник та інші
Енциклопедія Сучасної України (ЕСУ)
Детальніше
online енциклопедія України ХХ–ХХІ століть в особах, інституціях, поняттях – проект Інституту енциклопедичних досліджень НАН України. Охоплює всі сфери буття України – від географічного положення, природи, історії, політичного устрою, економіки й промисловості, науки, культури, мистецтва, літератури до спорту й молодіжної субкультури
Медіаенциклопедія ОТМ
Детальніше
на сайті розміщено матеріали з історії мистецтва: від первісного до постмодернізму. Статті супроводжуються репродукціями, посиланнями, кліпами, презентаціями, електронними лекційними відео модулями
Світ Шекспіра
Детальніше
на сайті розміщена енциклопедія, де можна знайти всю необхідну інформацію про Шекспіра, його твори, значення у світовій культурі, довідкові та навчальні ресурси
Пам’ятки України
Детальніше
на сайті розміщено колекцію пам’яток України. Здійснюється пошук за областями та категоріями
Мифологічна енциклопедія – на сайті зібрано матеріали з міфології
ПознайМир.Ком
Детальніше
на сайті представлена енциклопедія для школярів і абітурієнтів, яка містить інформацію про будову Всесвіту, історію Землі, гори та океани, ліси і пустелі, тваринний і рослинний світ, про науку, техніку, мистецтво, спорт
Українська бібліотечна енциклопедія
Детальніше
на сайті надається доступ в режимі on-line до електронної версії наукового проекту «Українська бібліотечна енциклопедія Національної парламентської бібліотеки України»
Циклоп – енциклопедії та словники
Детальніше
на сайті надається доступ до довідників, що містять економічні та юридичні терміни і поняття
Ekonomiks.net.ua
Детальніше
cучасний економічний словник містить понад 10 000 широко поширених економічних термінів і понять, що використовуються в сучасному економічному житті України та країн з ринковою економікою. Економічний словник термінів розрахований на практичних працівників підприємств усіх форм власності, викладачів і студентів вузів, осіб, що цікавляться економічними термінами і поняттями, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблемами економіки
Словник-довідник соціального працівника
Детальніше
на сайті Кафедри психології, педагогіки і соціального управління НУ «Львівська політехніка» представлений словник-довідник соціального працівника
Українська етнографія
Детальніше
на сайті розміщено інформацію про українські етнічні землі поза межами України, українську діаспору, етнографічні групи українців тощо
Український правопис 2012
Детальніше
online-версія Українського правопису. Викладено питання правопису основи слова, складних слів, закінчень відмінюваних слів, слів іншомовного походження та власних назв, найголовніші правила пунктуації. Для фахівців та всіх, хто цікавиться питаннями правопису сучасної української літературної мови
Цей день в історії
Детальніше
на сайті представлено понад 15 тис. статей, 6 тис. біографічних довідок, 4 тис. ілюстрацій, 400 відео, що охоплюють 8 тисяч років історії людства