Філологічні діалоги

Філологічні діалоги : Збірник наукових праць. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2017. – Вип. 4. – 288 с.

 

У збірнику вміщено статті, присвячені проблемам сучасної гуманітаристики. До видання включено матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасна україністика: проблеми мови, літератури й культури» (Ізмаїл, 2016, 27 травня). Авторами публікацій є викладачі та магістри Ізмаїльського державного гуманітарного університету, а також відомі вчені провідних вищих навчальних закладів і наукових установ України.