Дари бібліотеці

Фонди бібліотеки ІДГУ поповнилися новим книжковим надбанням – навчально-методичними посібниками «Історія первісного суспільства в схемах і таблицях».

Книги бібліотеці подарував автор – завідувач кафедри історії та методики її навчання кандадат історичних наук, доцент Віктор Дроздов.

Дроздов В. В. Історія первісного суспільства в схемах і таблицях : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. В. Дроздов. – Ізмаїл: РВ ІДГУ – СМИЛ, 2016. – 200 с.

Анотація

У навчально-методичному посібнику розкрито основний зміст дисципліни «Історія первісного суспільства», яка охоплює період всесвітньої історії від появи людини та суспільства до виникнення писемності, держави та перших цивілізацій. Матеріал подається у формі схем і таблиць, що полегшує його сприймання. Посібник також містить контрольні та тестові питання, завдання для самостійної роботи, методичні матеріали до курсу, список використаної та рекомендованої літератури.

Для студентів історичних спеціальностей, викладачів, учителів історії загальноосвітніх шкіл та всіх, хто цікавиться історією

Дякуємо за подарунок!