Навчальний посібник «Парадигмологія української мови: теоретичні питання»

Фонди бібліотеки ІДГУ поповнилися навчальним посібником «Парадигмологія української мови: теоретичні питання».

Автор посібника – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету Андрій Олександрович Колесников. (Детальніше на сайті ІДГУ)

Колесников А. Парадигмологія української мови: теоретичні питання: навчальний посібник. – Ізмаїл: ІРБІС, 2020. – 224 с.

Анотація

У посібнику розглянуто парадигмологію як нову окрему галузь лінгвістики, визначено її місце щодо морфології, в граматиці і мовознавстві загалом; схарактеризовано базові поняття парадигмології, визначено її основні завдання і проблеми; в аспекті цієї проблематики проаналізовано найважливіші спірні питання граматики. На підставі білатеральності структури морфологічних парадигм, автор подає типологію парадигм української мови, визначає поняття їхньої неповноти, лакунарності, дефектності, диспропорції на прикладах літературної та діалектної форм української мови. До кожного розділу подано запитання і завдання, текстовий матеріал доповнений таблицями, схемами, діаграмами. Посібник містить список літератури та перелік умовних скорочень.

Для студентів, аспірантів, науковців, викладачів, усіх, кого цікавлять українська мова, питання граматики