Навчальний посібник «Порівняльне літературознавство»

Тетяна Узун, магістрантка факультету української філології та суспільних наук подарувала бібліотеці ІДГУ навчальний посібник «Порівняльне літературознавство».

Книга отримана в межах акції «Подаруй бібліотеці книгу сучасного автора», яку започаткувала професор кафедри української мови і літератури РАЙБЕДЮК Галина Богданівна.

Дякуємо за подарунок!

Будний В. Порівняльне літературознавство : підручник / В. Будний, М. Ільницький. – Київ: ВД «Києво-Могилянська академія», 2008. – 432 с.
Анотація

Ця книжка, яка вже пройшла апробацію як навчальний посібник, висвітлює теоретичні та методологічні питання порівняльного літературознавства – курсу, який слухають студенти-бакалаври і магістри гуманітарних факультетів. Вона охоплює широкий діапазон понять, концепцій і методик класичної та сучасної компаративістики, які дають філологові надійні інструменти для поглибленого пізнання національного письменства в міжлітературних і міжкультурних контекстах крізь призму генетичних, контактних, типологічних, інтертекстуальних підходів, постколоніальних та імагологічних студій.

Книжку призначено для студентів гуманітарних факультетів, а також для аспірантів і викладачів, учителів-словесників і всіх шанувальників художнього слова