Дари бібліотеці

Дари бібліотеці

Циганенко Лілія Федорівна подарувала бібліотеці ІДГУ перший том колективної монографії «Історія і цивілізація Нижнього Дунаю».

Історія і цивілізація Нижнього Дунаю. Колективна монографія, присвячена Міжнародному дню Дунаю – 29 червня / ред.кол. К. Кройтору, Л. Циганенко. – Браїла: Істріус Музею Браїли «Кароль І», 2018. – Т. 1. – 526 с.

Ріка Дунай

Ріка Дунай

Ініціатива святкування Міжнародного дня Дунаю з’явилася не так давно. Після того, як 29 червня 1994 року в Софії, Міжнародною комісією з охорони ріки Дунай (International Commission for the Protection of the Danube River – ICPDR) було підписано Конвенцію про співробітництво в галузі охорони та сталого використання ріки Дунай, відзначення десятої річниці Конвенції (2004 рік) фактично стало першим святом – Міжнародним Днем Дунаю.

Керівники відповідних структур держав Дунайського басейну (Австрія, Болгарія, Молдова, Німеччина, Румунія, Словакія, Словенія, Угорщина, Україна, Хорватія, Чехія) та представники з боку Європейської Комісії підписали означений документ, і згодом Конвенція була ратифікована також і Боснією та Герцеговиною, Сербією та Чорногорією. Румунія є депозитарієм Конвенції про співробітництво в галузі захисту та сталого використання ріки Дунай.

У цьому контексті важливими є, принаймні, два основних спостереження: з одного боку, необхідність більш масштабного (офіційно це визнано лише півтора десятиріччя тому) захисту річки від різних сучасних агресивних факторів (природних та/або, перш за все, людських); з іншого боку, потреба в розумному використанні в середньо- та довгостроковій перспективі Дунаю – цього дарунку природи, що є невід’ємною частиною держав річкового басейну та в більш широкому географічному контексті є актуальним для всіх європейських держав.

Досягнення поставлених цілей, цілком природно, базується на історичній еволюції народів і етносів Дунайського ареалу, їх методах формування сталого природного середовища, а також у відповіді на питання, як специфічне природне середовище вплинуло на життя суспільства в найрізноманітніших аспектах: історичному, економічному, ментальному, соціальному, культурному, мистецькому тощо.

Цим важливим моментам присвячена й це колективне видання, навіть якщо в даний час воно стосується лише окремої ділянки, а саме Нижнього Дунаю. Матеріал, зібраний у виданні, є результатом об’єднаних зусиль дослідників з найбільш значущих культурних і освітніх установ регіону, таких як Центр дослідження Дунаю Румунської Академії наук (Браїла, Румунія); Музей «Карол І» (Браїла, Румунія), Державний Гуманітарний університет (Ізмаїл, Україна), Державний університет «Богдан Петріческу Хашдеу» (Кагул, Молдова), Університет «Нижній Дунай» (Галац, Румунія). Слід зазначити, що ідея належить колегам з України, які 29 червня 2017 року ініціювали проведення тематичного симпозіуму, матеріали якого знайшли відбиток у цьому збірнику. Окрім того, до видання увійшли й інші, різнотематичні статті: від археологічних відкриттів та інтерпретації літературно-документальних джерел до політично-адміністративного устрою; від історичної демографії до топоніміки та мистецтв, на більш широкій хронологічній базі від доісторичних часів до сьогодення.

Видавці, за згодою наукової колегії, запропонували зробити проведення конференції традиційним і щорічним. Іншими словами симпозіум проходитиме кожного року (по черзі) в згаданих центрах, а матеріали та доповіді мають бути опубліковані в двомовному збірнику, з наступним його розповсюдженням і використанням у інших навчальних та дослідницьких установах Дунайського регіону.

План Ізмаїлу часів румунської адміністрації (1943)

План Ізмаїлу часів румунської адміністрації (1943)

Сама назва та структура збірника натякають на те, що ідея має бути реалізована через безперервність, що дало б цій науковій ініціативі вигідний маршрут, здатний привести до традиціоналізації. Від самого початку наміри, які передбачалися при матеріалізації цього підходу, необов’язково означали спробу висвітлення певних прогалин в історії країн дунайського регіону. Наші зусилля спрямовані на представлення життєздатної альтернативи у вивченні регіональної історії. Критична оцінка наявних джерел; використання нових, раніше невідомих фактів і документів; серйозне аналітичне підґрунтя – саме ці підходи характеризують дослідження і статті, що містяться в нашому виданні. Надані матеріали є частиною наукових досліджень останніх десятиліть, автори яких звільнившись від політичних обмежень, догматів і канонів, прагнуть відновити традиції та знайти свій шлях до об’єктивності та наукової безпристрасності.

Ми пропонуємо всім зацікавленим широкий інструмент бібліографічного інформування з місцевої/регіональної історії, ще раз підтверджуючи ідею про те, що історія розвивається лише в той мірі, в якій вона поширює свій інформаційний горизонт і пов’язує себе з науковою творчістю.

Костін КРОЙТОРУ, Лілія ЦИГАНЕНКО

Дякуємо за подарунок!