Антологія «Поезія Буджака»

Бібліотека ІДГУ отримала перший випуск антології «Поезія Буджака» яка вийшла в рамках проєкту «Регіональна література і живопис етнічних груп Українського Придунав’я як засіб формування колективної ідентичності локального соціуму»  Детальніше на сайті ІДГУ

Автори проєкту, професори Тетяна Шевчук, Галина Райбедюк та заслужений художник України Олександр Кара, в присутності першого, к.філол.н., доцента Наталії Кольцун та завідувача бібліотеки Світлани Шетиніної провели презентацію антології, ознайомили з іншими виданнями в рамках проєкту і подарували бібліотеці цікаву та корисну літературу.

До антології «Поезія Буджака» увійшли твори україномовних поетів нашого регіону – Михайла Василюка, Валерія Виходцева, Таміли Кібкало, Галини Лисої, Володимира Реви, Володимира Сімейка.

Наступними випусками антології стануть уже підготовлені до друку видання «Дві люлки, дві родини»/«Дві колиски, дві Батьківщини» болгарськомовної поезії Буджака у паралельному перекладі державною мовою (Випуск 2); «Ecoul Bugeacului»/«Відлуння Буджака» румунськомовної поезії у паралельному перекладі державною мовою (Випуск 3); «Трезуб Дуная» російськомовних поетів Придунав’я (Випуск 4).

Серед дарованої літератури – збірка члена Національної спілки письменників України Виходцева В. П. «Музика серця», а також відкрита лекція «Спалитися в безупиннім життю» : пасіонарна енергетика слова і чину Юрія Липи», яку 22 жовтня 2020 під час ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Традиції Івана Огієнка у світлі вітчизняної науки» прочитала професор Галина Райбедюк. Лекцію присвячено 120-річчю від дня народження Юрія Липи.

Поміж Дунаєм і Дністром / Упор. Г. Б. Райбедюк. – Ізмаїл: Ірбіс, 2020. – 140 с. – Серія«Поезія Буджакаж». – Випуск 1. – Режим доступа: http://lib.idgu.edu.ua

Анотація

Літературно-художнє видання «Поміж Дунаєм і Дністром» серії «Поезія Буджака» (Вип. 1) є першою колективною збіркою віршів найяскравіших українськомовних поетів південної Одещини. їхній доробок з огляду на його естетичну вартість зібрано з різних джерел – раніше друкованих збірок, альманахів, часописів, періодики. Значну частину вміщених у книзі поезій присвячено регіональній проблематиці. Для назви запозичено фрагмент вірша ізмаїльського поета-кобзаря Михайла Василюка «Земля, що квітне рушником», в якому праукраїнську минувшину осмислено крізь призму буджацького хронотопу Цілісне сприйняття цього видання довершують короткі відомості про біографію та мистецьку ідентичність кожного автора.

Книга відкриває перед широким колом читачів унікальну грань національної культури в її багатстві та розмаїтті. Видання може стати у нагоді як посібник-хрестоматія під час вивчення літератури рідного краю в освітніх закладах півдня України

Виходцев В. П. Музика серця: Вибрані твори / упор. Г. Б. Райбедюк; літ. ред. О. Ф. Томчук. – Ізмаїл: Ірбіс, 2019. – 136 с.

Анотація

Виходцев Валерій Панасович (1949-2003). Автор поетичних збірок «Дзвони вічного добра» (Ізмаїл – Кілія, 1998) та «Полум’я кульбаб» (Одеса, 1998). Дипломант Міжнародного літературного конкурсу «Гранослов» (1994). Член національної Спілки письменників України (2000)

Райбедюк Г. «Спалитися в безупиннім життю» : пасіонарна енергетика слова і чину Юрія Липи : відкрита лекція. – Кам’янець-Подільський : «Друкарня “Рута”», 2020. – 92 с.

Анотація

Галина Райбедюк – професор Ізмаїльського державного гуманітарного університету, дослідниця творчості київських неокласиків та українських поетів-дисиденіів, лауреат премії імені Ірини Калинець Міжнародного освітнього фонду Ярослава Мудрого, авторка наукових праць та публіцистичних есеїв із проблематики освіти і культури півдня Одещини, упорядниця низки збірок українськомовних поетів Придунав’я. Науковий керівник однієї з перших в Україні липознавчих дисертацій, активна учасниця Липовських читань. Друкується у наукових виданнях Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Дякуємо за подарунок!