Отримано в дар від Л. Ф. Циганенко

Факт надходження дарів у бібліотеку – це показник її престижу і особливого місця в житті університету, яскраве свідчення опікування її долею.

Колектив бібліотеки ІДГУ висловлює щиру подяку доктору історичних наук, професору Лілії Федорівні ЦИГАНЕНКО за подаровані книги. Ми впевнені – вони обов’язково стануть важливою частинкою нашого цікавого і змістовного фонду.

Світленко С. І. Дмитро Яворницький: вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві : монографія / С. І. Світленко. – 2-ге вид. – Д.: Ліра, 2017. – 312 с.
Анотація

Монографія стосується діяльності Д. І. Яворницького як вченого і педагога в українському інтелектуальному співтоваристві, яке представляло складну науково-культурну мережу індивідуальних, групових та колективних зав’язків, контактів, комунікацій, структур, інституцій, вертикальних і горизонтальних ліній взаємодії. Ця своєрідна уява і водночас цілком реальна інтелектуальна спільнота об’єднувалася, насамперед, вічними загальнолюдськими та національними цінностями, стала виявом формування та становлення українського громадянського суспільства і української модерної нації. Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, учителів історії, краєзнавців та музеєзнавців, усіх любителів української історії та історії рідного краю

Караиванова Т. В. Учебници, издадени в Болградската гимназия (1861-1875) / Т. В. Караиванова. – Сливен: Издателска къща «Огледало», 2018. – 318 с.
Анотація

Книгата «Учебници, издадени в Болградската гимназия (1861-1875)» беше издадена с финансовата помощ на Общински фонд «Култура» – Сливен, по инициатива на Фондация «Памет».
Автобиографски спомени и бележки на акад. Александър Теодоров-Балан са отразени в «Книга за мене си». Балан се утвърждава като един от създателите на българската филологическа наука. Той е първият ректор на Софийския университет «Св. Климент Охридски», а от 1939 г. е почетен доктор на висшето учебно заведение и действителен член на БАН

Попова Т. Н. Жизнеописание ученого-историка на перекрестке историографических традиций: теория, методология, практика / Т. Н. Попова. – Одесса : Бондаренко М. А., 2017. – 455 с.
Анотація

У книзі Т. Н. Попової, професора Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, розглянуто широке коло проблем теорії, методології та практики біографічних досліджень. Проаналізовано інтелектуальні стратегії, заявлені в різних сферах соціогуманітаристики, що представляють інтерес для поновлення біоісторіографіі (історії життя і творчості істориків) – розділу дисципліни історіографії та одного з напрямків сучасного біографізму. Поставлено питання про симбіоз традицій в області категоріального апарату та дослідницького інструментарію євроатлантичного та східноєвропейського наукових світів. Галерея портретів представників вченого цеху істориків Новоросійського університету (1865-1920) відображає авторський підхід до інтерпретації їх особистості і творчої спадщини.
Книга розрахована на фахівців-історіографів, а також на всіх, хто цікавиться проблемами біографічного жанру і історією Одеського (Новоросійського) університету

Наука в Южном регионе Украины (1971-2011) / Б. Г. Александров, Т. Л. Алексеенко, В. И. Андреев, С. А. Андронати и др. ; С. А Андронати ; Южный научный центр НАН Украины и МОНМСУ Украины. – Одесса : Фенікс, 2011. – 704 с.
Анотація

Вперше представлено сучасний науковий потенціал Південного регіону України, описано історію організації та розвитку установ Національної академії наук України, вищих навчальних закладів, галузевих наукових організацій Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, їхні наукові здобутки, діяльність наукових шкіл та видатних науковців, що стояли біля їх витоків.
Книгу розраховано на наукових працівників, керівників органів управління у областях і містах Південного регіону України, студентів, що вступатимуть до вишів Південного регіону, і всіх, хто цікавиться розвитком науки в Україні

Балух В. О., Коцур В. П. Культура ранньомодерної Європи : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. О. Балух, В. П. Коцур. Харків : Фоліо, 2017. – 495 с.
Анотація

У підручнику систематично викладено культурний поступ європейських країн у XVI – першій половині XVII ст. У полі зору авторів – особливості формування соціокультурного середовища ранньомодерної епохи, специфіка культурного розвитку Європи доби раннього Нового часу. У додатках уміщено термінологічний словник, перелік географічних назв і видатних постатей європейської культури ранньомодерного періоду, предметний, географічний та іменний покажчики, бібліографію. Підручник ілюстровано картами, схемами, портретами, репродукціями картин, скульптурних і архітектурних зображень тощо. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів шкіл, гімназій, коледжів, ліцеїв, культурно-освітніх установ і всіх, хто цікавиться надбанням світової культурної спадщини

Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини Південно-Східної Європи : збірка наукових робіт, присвячена 25-річчю кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І. І. Мечникова / відп. ред. О. В. Сминтина; ред. кол.: В. Г. Кушнір, О. М. Дзиговський, О. А. Прігарін, О. В. Демченко. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018. – 472 с.