Збірка документів «ІДГУ: сторінки історії»

Проректорка з науково-педагогічної роботи ІДГУ, докторка історичних наук, професорка ЦИГАНЕНКО Лілія Федорівна передала до бібліотеки новий том збірки документів «ІДГУ: сторінки історії». Як і попередні видання, третій том освітлює діяльність Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Він охоплює період з 1990 по 2015 рр. Перший та другий томи присвячені 75-річчю Ізмаїльського державного гуманітарного університету, а третій – його 80-річчю.

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, найстаріший вищий навчальний заклад Українського Подунав’я, має багату історію та традиції; з ним пов’язано долі тисяч людей. Розпочавши свою роботу в далекому 1940 році як Акерманський учительський інститут, заклад у своєму розвитку пережив кілька важливих етапів: переїзд до міста Ізмаїл і формування Ізмаїльського учительського інституту, Ізмаїльського державного педагогічного інституту, а згодом – Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

До збірок увійшли матеріали вибрані, упорядниками в архіві Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Основними критеріями відбору матеріалу стали репрезентативність історичної епохи, основних віх реорганізації та діяльності вишу, інформативності щодо викладачів і студентів. Матеріал розподілено за хронологічним принципом. Збірки включають документи, що ілюструють кадровий склад, контингент студентів, науково-дослідну роботу викладачів і студентів, матеріально-господарську частину, культурно-виховну роботу тощо.

 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет: сторінки історії. Збірник документів. Том І: 1940-1965 рр. /упор.: Л. Ф. Циганенко, Я. В. Кічук, В.В. Дроздов та ін. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2015. – 298 с.
Анотація

Перший том зібрання містить документи, що висвітлюють історію ІДГУ з 1940 по 1965 рр.

На початку видання публікуються статті, в яких автори-упорядники розкривають основні етапи становлення і розвитку університету у вказаний період, а також сучасні напрями наукової діяльності навчального закладу. Тексти документів друкуються зі збереженням орфографії, пунктуації та стилістики оригіналів. Після документів подано фотографії будівель вишу, його директорів, викладачів та студентів тих часів.

Збірник документів розрахований на істориків, краєзнавців, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться історією

Ізмаїльський державний гуманітарний університет: сторінки історії. Збірник документів. Том ІІ: 1965-1990 рр. /Я. В. Кічук,. Л. Ф. Циганенко та ін. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ – СМИЛ, 2016. – 284 с.
Анотація

Другий том збірника містить документи, що висвітлюють історію ІДГУ з вересня 1965 по серпень 1990 рр.

Тексти документів друкуються зі збереженням орфографії, пунктуації та стилістики оригіналів. Після документів подано фотографії будівель вишу, його директорів, викладачів та студентів тих часів.

Збірник документів розрахований на істориків, краєзнавців, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться історією

Ізмаїльський державний гуманітарний університет: сторінки історії. Збірник документів. Том ІІІ: 1990-2015 рр. /Я. В. Кічук,. Л. Ф. Циганенко та ін. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ – СМИЛ, 2020. – 320 с.
Анотація

Третій том зібірника містить документи, що висвітлюють історію ІДГУ з січня 1990 по грудень 2015 рр.

Тексти документів друкуються зі збереженням орфографії, пунктуації та стилістики оригіналів. Після документів подано фотографії будівель вишу, його директорів, викладачів та студентів тих часів.

Збірник документів розрахований на істориків, краєзнавців, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться історією