Книжкова виставка «Інформаційні ресурси сучасної бібліотеки»

У читальному залі бібліотеки ІДГУ працює виставка «Інформаційні ресурси сучасної бібліотеки».

На початку третього тисячоліття інформація стає одним із найбільш важливих ресурсів. Зростаюча залежність від наявності інформації призвела до виникнення такого принципово нового поняття як інформаційний ресурс.

За тлумачним словником, слово «ресурс» походить від французького ressourse – допоміжні засоби (грошові кошти, цінності, запаси, можливості, джерела прибутків тощо). Наявність корисних ресурсів у будь-якій сфері діяльності – це гарантія і запорука її стабільності та процвітання.
Інформаційні ресурси можуть бути різних видів.

Традиційні:
  • книжкові бібліотечні фонди
  • довідкова література
  • каталоги і картотеки (карткові)
  • бібліографічні покажчики, рекомендаційні списки літератури
Інноваційні:
  • електронний каталог
  • повнотекстова електронна бібліотека
  • повнотекстові бази даних (репозиторії тощо)
  • віртуальні виставки (тематичні та ювілейні)

а також онлайн послуги:
електронна доставка документа та електронна довідка

З появою комп’ютерних мереж істотно розширилися можливості надання послуг віддаленим користувачам. Слідом за електронним каталогом, електронною доставкою документів з’являється віртуальне довідкове обслуговування. Питання про тлумачення терміна «віртуальна довідкова служба» порушувалося на ряді наукових конференцій. Віртуальна довідка розуміється як живе довідкове обслуговування.

На даний час бібліотеки вводять у дію ті чи інші форми віртуального довідково-інформаційного обслуговування, оскільки в багатьох бібліотеках відвідуваність віддаленими користувачами дорівнює відвідуваності читальних залів.

Працівники бібліографічного відділу (О. Усачева, Т. Мойсєєнко) підготували огляд корисної літератури, газет і журналів, в яких аналізується організація та система інформаційних ресурсів сучасної бібліотеки.

Ласкаво просимо відвідати виставку.