Інші видання

Вигер А. Преданность мечте: стихотворения, переводы / Под. ред. Шевчук Т.С. Дудченко Д.И., Кожевниковой С.М. – Измаил: РВВ ИДГУ, 2018, – 72 с.
  Джерела історії Південної Бессарабії (з давніх часів до кінця ХІХ ст.) / Упорядники: О.М.Лебеденко, Л.Ф.Циганенко та ін. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2013. – 191 с.  
  Ізмаїльський державний гуманітарний університет: сторінки історії. Збірник документів. Том 1: 1940-1965 рр. / Я.В.Кічук (керівник проекту), Л.Ф.Циганенко (головний редактор). – Ізмаїл : РВВ ІДГУ; СМИЛ, 2015. – 298 с.  
   Ізмаїльський державний гуманітарний університет: сторінки історії. Збірник документів. Том 2: 1965-1990 рр. / Я.В.Кічук (керівник проекту), Л.Ф.Циганенко (головний редактор). – Ізмаїл : РВВ ІДГУ; СМИЛ, 2015. – 298 с.