Література з екологічної тематики

IRCEF

Фонди бібліотеки ІДГУ поповнилися виданнями з екологічної тематики.

Завдяки партнерській підтримці порталу «МІЖРЕЛІГІЙНИЙ І ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПРИРОДООХОРОННИЙ ФОРУМ СХІДНОЇ ЄВРОПИ» IRCEF (https://ircef.org/) до бібліотеки надійшло майже 70 примірників книг. Це монографії, матеріали науково-практичних конференцій, методичні рекомендації тощо.

Щиро дякуємо секретареві IRCEF, пану Олександру Бокотею, який люб’язно виступив контактною особою від Форуму.

IRCEF Навчальні заклади Східної Словаччини. Посібник-довідник для абітурієнтів з України /Укладачі: Н. Куля, О. Бокотей; ред.: Р. Матлович — Ужгород — Пряшів, 2015. — 116 с.
Анотація

У виданні зібрані відомості про навчальні заклади Східної Словаччини: університети, гімназії, середні професійні училища, бізнес-академії, технічні школи, музичні і драматичні школи, кіношколи, автошколи, готельні академії з детальною інформацією стосовно навчальних підрозділів, особливостей вступу, органі¬зації навчального року, навчальних програм, візової підтримки, бібліотек, послуг, умов проживання, медичного страхування, переваг навчання в університетах Словацької Республіки, країн Вишеградської четвірки та Європейського Союзу, а також багато іншої корисної інформації

IRCEF Толерантність на кордонах Європи: вимір для України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції /Упоряд.: І. Вегеш, М. Колодій; Відп. за вип.: М. Вегеш. — Ужгород: ФОП Наумченко Н. В., 2019. — 144 с.
Анотація

У виданні подано матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Толерантність на кордонах Європи: вимір для України», що представляють результати обміну досвідом між Німеччиною та Україною щодо впровадження в освітню сферу інноваційних проектів, спрямованих на формування політичної, етнічної і конфесійної толерантності, навичок успішної міжкультурної комунікації та попередження конфліктів.

Тематика доповідей об’єднана у чотири розділи і розкриває питання теоретичних підходів до вивчення толерантності, особливостей міждисциплінарних досліджень феномену толерантності, специфіки міжкультурного, міжрелігійного, міжетнічного діалогів та практик проектування простору толерантності в Україні

IRCEF Підготовка та реалізація прикордонних, міжнародних та транснаціональних проектів. Методологічний посібник /Укладачі: Я. Уліганинець, О. Бокотей; ред.: Р. Матлович. — Ужгород – Пряшів, 2017. — 106 с.
Анотація

Методологічний посібник покликаний надати відповідні знання у галузі розробки, подання та реалізації проектів, а також зібрати і проаналізувати відповідну інформацію про вже реалізовані міжнародні проекти, в першу чергу, в умовах Закарпатської області. Видання покликане допомогти священикам, семінаристам, катехитам, членам парафіяльних рад, волонтерам і працівникам церковної адміністрації, а також всім людям доброї волі в фаховій підготовці і реалізації проектів. Посібник також відкритий для широкого кола осіб, компаній, державних установ та інших зацікавлених сторін, залучених до планування, фінансування та здійснення заходів з розвитку Закарпаття та України загалом. Цей посібник розроблений як оперативний інструмент для орієнтування і сприяння пошуку фінансування окремих заходів та проектів.

Посібник не претендує на повноту — він був задуманий в першу чергу для практичного використання як допоміжне джерело інформації. Зокрема він містить рекомендації про те, де зацікавлені особи зможуть знайти більш докладну інформацію з конкретних питань

IRCEF Відповідальність за Створення та енергетичні виклики сьогодення у Східній Європі : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Ужгород, 6-11 травня 2011 р. / від. ред О. Бокотей. — Ужгород: [б. в.], 2011. — 123 с.
Анотація

Збірник містить, матеріали міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулась за активної участі провідних представників духовної та світської частин суспільства на екуменічній основі. Зібрані матеріали стосуються найважливіших проблем сьогодення як України, Східної Європи, так і всього світу загалом, пов’язаних з енергоефективністю, енергозбереженням, змінами клімату.

Зроблено чергову пропозицію суспільству переосмислити шляхи і методи виходу з глобальної екологічної кризи за рахунок підвищення духовності, розвитку християнської екологічної етики, відходу від принципів споживацького ставлення до Божого Створіння — Природи. Підкреслюється важливість роботи по відповідальності за Створіння Церквою і в Церкві.

Для екологів, працівників природоохоронних установ, активістів НУО, вчителів, викладачів і студентів навчальних закладів, широких верств церковної і світської громадськості та всіх людей доброї волі

IRCEF В ответственности за Творение: Сборник работ Восточноевропейского конкурса /ред. А. Бокотей. — Ужгород [і др.]: Карпатська вежа, 2017, — 130 с.
Анотація

В сборнике представлены лучшие работы Международного конкурса «В ответственности за Творение» который был проведен на территории Украины, Грузии, Молдовы и Беларуси с целью сохранения и распространения сознательной христианской ответственности за созданный Богом мир. В своих работах участники постарались отобразить свое отношение к природе, а также свою готовность действовать для сохранения окружающей природной среды в повседневной жизни и деятельности

IRCEF Ответственность за Творение и защита климата Восточной Европы. Сборник работ международного конкурса /ред. А. Бокотей. — Ужгород [і др.]: Карпатська вежа, 2018, — 148 с.
Анотація

В сборнике представлены лучшие работы участников Международного Конкурса «Ответственность за Творение и защита климата Восточной Европы», проведённого в Украине, Грузии, Молдове и Беларуси с целью сохранения и распространения сознательной христианской ответственности за созданный Богом мир. В творческих работах участники отразили и передали своё отношение к природе, а также личную готовность способствовать сохранению климата и жизнедеятельности родного края

IRCEF Відповідальність за Створіння і сталий розвиток у Центральній і Східній Європі: досвід Польщі і України : Матеріали міжнародной науково-практичною конференції, Ужгород, 7-9 грудня 2007 р. / відп. ред.: О. М. Бокотей. — Врацлав: [б. в.], 2008. — 116 с.
Анотація

Збірник містить матеріали міжнародної науково-практичної екуменічної конференції, ініційованої римсько-католицькими єпископськими конференціями України і Польщі. Порушено низку актуальних і надзвичайно важливих питань сьогодення, пов’язаних із відповідальністю за Створіння і сталим (екологічно збалансованим) розвитком у центрально- та східноєвропейському регіонах. Наведено приклади з європейських досягнень Церкви у напрямку збереження Створіння. Учасники конференції обговорили можливі шляхи реалізації плідної співпраці різних конфесій з суспільними рухами та інституціями для запобігання глобальній екологічній кризі.

Для екологів, працівників природоохоронних установ, активістів НУО, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та широких верств церковної і світської громадськості

IRCEF Відповідальність за Створення і сталий розвиток Верхнього Потисся : Матеріали міжнародного науково-практичного семінару, Ужгород, 16-17 травня 2008 р. / відп. ред.: О. М. Бокотей. – Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2010. — 112 с.
Анотація

Збірник містить матеріали міжнародного науково-практичного семінару, ініційованого римо-католицькими єпископськими конференціями України й Угорщини. Матеріали стосуються спільного пошуку рішень духовною і світською частинами суспільства по збереженню довкілля у Верхньому Потиссі. Зібрано ідеї і пропозиції представників різних конфесій і суспільних рухів та інституцій у напрямку збереження Творіння в унікальному регіоні.

Для екологів, працівників природоохоронних установ, активістів НУО, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та широких верств церковної та світської громадськості

IRCEF Фогт М. Экологическая этика. Место человека в природе /М. Фогт. — Ужгород: Карпатська Вежа, 2012. – 250 с.
Анотація

Будущее нашей цивилизации зависит от того, будет ли признана охрана окружающей среды неотъемлемой составляющей экономического благоразумия, справедливости и самоуважения человека как высшего из Творений

IRCEF Хабер В. Неудобная правда экологии. Перспективы устойчивости для 21 столетия /В. Хабер. — Ужгород: [б. в.], 2011. — 64 с.