Навчальний посібник “Комп’ютерні технології для дизайнерів”

 

А.В.Шеховцов, Г.Н.Полєтаєва, Д.О.Крючковський, Р.В. Бараненко. Компютерні технології для дизайнерів: навчальний посібник / За редакцією к.т.н., професора кафедри дизайну О.В.Чепелюк. – Херсон: Олді-плюс, 2010. – 318 с.

В навчальному посібнику розглядаються основи роботи зі створення Web-сторінок при використанні мови HTML, графічного редактору для створення двовимірної анімації Mаcromedia Flash. Викладений матеріал дає досить глибоке уявлення про комп’ютерні технології. У книзі поєднується необхідна широта огляду предмета, а при вивченні матеріалу можна за необхідністю самостійно проектувати сайт за допомогою мультимедійних технологій.

Книга призначена як навчальний посібник для студентів ВНЗ.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ:
Частина 1. Розробка web-проекта.
1. Загальні принципи створення web-вузла. 2. Розробка структури web-сайтів. 3. Створення макета web-проекту. 4. Візуальне подання інформації проекту. 5. Дизайн web-проекту. 6. Usability тест. 7.Виробництво проекту. 8. Перевірка якості.
Частина 2. Основи роботи з macromedia flash.
1. Використання flash для створення дизайнерської продукції. 2. Імпорт графіки. 3. Робота з текстом. 4. Покадрова анімація. 5. Трансформаційна анімація. 6. Шари. 7. Імпорт анімації та відео. 8. Робота зі звуком.