Книги про українське козацтво

Бібліотека ІДГУ отримала книги, одним із співавторів яких є отаман-координатор Українського Буджацького козацтва Тимофєєв Валерій Якович.

Книги вміщують 30-річний досвід впровадження та реалізації ідей козаччини та козацької педагогіки в практику діяльності козацьких організацій, громад і навчальних закладів. Відродження козацько-лицарських традицій є надзвичайно потрібною і важливою справою, особливо у наш час.

Тимофеев В.Я., Ушанова С.В; Завдання козацького руху. – Дніпро: Середняк Т.К., 2020, – 256 с.
Анотація

Ідеали козацтва не мають строку давності, бо це ідеали порядності, відданості й патріотизму.

Сучасний загальнодержавний сллеск цікавості до історії козацтва й зокрема уваги до його проблем пояснюється просто: йде формування національної еліти, яка спирається в своїй діяльності на національний – козацький! – досвід державотворення.

Відродження козацьких традицій є надзвичайно потрібною і важливою справою. Постане сучасне українське лицарство – духовно постане Україна. Сьогодні нам належить продовжити велику місію козацтва. Козаки знову мають стати захисниками честі й гідності України, її традицій, її культури.

Історія вчить, що ефективне те, що утверджує своє. А своє у нас – козацтво – спосіб життя вільної людини, яка із зброєю в руках захищала Богом дані їй вольності й права, зокрема право на свободу

Ушанова С.В., Тимофеев В.Я. Українське козацтво: історія сучасного козацького руху : нарис. – Дніпро: Середняк Т.К., 2021, – 222 с.
Анотація

Поглиблення і примноження козацько-лицарських традицій в сучасних умовах сприятиме нарощенню зусиль державотворчого спрямування, піднесення духовності як кожної особистості зокрема, так і всього народу, суспільства в цілому.

Широким загалом вважається, що сучасне козацтво пройшло (і проходить) в своєму розвиткові ряд етапів: Вільнокозацький (1973-1984), Розбудовний (1984- 1991), Перехідний (1992-1995), Реєстровий (1995-1999), Установчий (2000-2005), Програмний (2006-2010), Передмайданний (2010-2013), Післямайданний (2014-2020) та Сучасний (2021- т. ч.).

Всі сучасні козацькі організації України можливо умовно розділити на чотири групи, абсолютно тотожні своїм попередникам п’ять-шість століть тому. А саме – на реєстровиків, запорожців, вільних козаків і т. зв. «звичаєвих» (за Д.Сагайдаком).

Ресстровикі цілком зорієнтовані на державу і вважають себе її частиною. А тому готові виконати будь-яке розпорядження влади в розрахунку на бюджетні ін’єкції та загальну прихильність. У складі реєстровців, окрім православних, – протестанти, греко-католики, католики і, навіть, мусульмани. Козаки запорозького напрямку є прихильниками канонічного православ’я (раніше – УПЦ МП, в останні роки – й ПЦУ); в складі запорожців багато впливових людей. Вільні козаки більше орієнтовані на УПЦ КП (в останні роки – ПЦУ), але підкреслюють, що не перешкоджають приймати до своїх рядів Людей іншої конфесійної приналежності. Звичаєве козацтво, до якого належать характерники і прихильники язичництва, не одержало широкого поширення

Тимофеев В.Я. Джура. Виховання козака-лицаря. – Дніпро: Середняк Т.К., 2020, – 248 с.
Анотація

Сучасний загальнодержавний сплеск цікавості до історії козацтва й зокрема уваги до його проблем пояснюється просто: йде формування національної еліти, яка спирається в своїй діяльності на національний – козацький! – досвід державотворення.

Школа-Січ (у складі роїв, чот, куренів) – громадський (на базі загальноосвітньої школи) навчально-виховний заклад нового типу, покликаний дати учням додаткову козацько-лицарську освіту, забезпечити їх надійний духовний зв’язок з предками, розвинути стосунки з сучасниками і зорієнтувати козачат на інтереси нащадків, бо творче відродження в житті ідей і засобів козацької педагогіки має забезпечити виховання фізично здорових, морально чистих і по-лицарські мужніх та сильних духом громадян незалежної України.

Концепція школи цього типу звертає увагу педагогів на виховний потенціал Кодексу буття Українського козацтва, куди входять Кодекс лицарської честі, Кодекс лицарської духовності та Заповіді милосердя. Впровадження в виховну роботу вимог Кодексів забезпечує формування та виховання такого духовного стану молоді – молодих громадян України, козаків, яке в народі зберіглося як розуміння козацького духу, того особливого соціального положення українського козацтва в суспільстві, яке слугувало опорою народу і державі протягом віків…

Учитель-вихователь стикається із проблемою налагоджування командної роботи в своєму колективі (рої, чоті, курені, школи). Допоможе йому книга «Виховання козака-лицаря», в якій узагальнено досвід роботи колективів навчальних закладів та громадських організацій козацького спрямування Буджаку з козацького виховання дітей і юні та надасть практичну допомогу у справі створення і налагодження роботи дитячих та юнацьких козацьких осередків (роїв, чот, куренів), навчальних закладів козацько-лицарського спрямування (Школа-Січ)

Українське Буджацьке козацтво. Енциклопедія. Третє (виправлене та доповнене) видання. Укладачі: Ушакова С.В., Тимофеев В.Я. – Дніпро: Середняк Т.К., 2022. – 540 с.
Анотація

В енциклопедії висвітлюється історія діяльності сучасного Українського Буджацького козацтва на території межиріччя Дунай-Дністер (Буджак – Південноукраїнське Задніпров’я).

Охоплено період з 1988 року (початок козацького руху) по 2020 рік. Вивчено і проаналізовано діяльність сучасного козацтва, відносин держави і козацтва, колізій цього процесу Зроблено спробу зрозуміти та передбачити місце козацтва в українському суспільстві й державі XXI століття, знайти оптимальні шляхи використання відроджуваного козацтва в сучасних умовах. Сама логіка розвитку Українського Буджацького козацтва диктувала структуру книги: таким ж чином йде огляд діяльності осередків козацтва