Культурний простір бессарабських болгар

Бібліотека ІДГУ отримала колективну монографію Культурний простір бессарабських болгар”

Культурний простір бессарабських болгар : монографія / Відп. ред. Шевчук Т. С. — Ізмаїл – Болград : Ірбіс, 2018 — 204 с.

Колективна монографія містить наукові розвідки українських та болгарських дослідників, присвячені вивченню культури бессарабських болгар. До кола наукових інтересів потрапили питання духовних пошуків болгарських мешканців Бессарабії, представлені в образотворчому мистецтві, мові, художній літературі та суспільній діяльності. До книги увійшли як нові наукові дослідження авторського колективу, так і раніше опубліковані студії з посиланнями на першоджерело врамках засад академічної доброчесності. В монографії також представлено екскурси в культурну практику Ізмаїльської болгарської громади ім. Святої Софії.

Книгу призначено для гуманітаріїв та всіх, хто цікавиться культурою бессарабських болгар.

Режим доступа: lib.idgu.edu.ua

е-Полиця бібліотеки ІДГУ: http://lib.idgu.edu.ua

Електронний каталог бібліотеки ІДГУ: koha/opac-detail

У міських новинах: http://www.izmail.es