Матеріали конференцій


Матеріали наукових конференційМатеріали студентських наукових конференцій

Дунайські наукові читання

Дунайські наукові читання – щорічні міжнародні науково-практичні конференції, які проводяться в ІДГУ з 2015 р.

Зберігаючи загальну назву, редакційна рада видання кожного року виділяє пріоритетну проблематику конференції. Авторами статей та учасниками конференцій є науковці з України, Болгарії, Молдови, Румунії, Німеччини, Польщі.

І Дунайські наукові читання: «Європейський вимір і регіональний контекст» (2015 р.) (Програма)
ІІ Дунайські наукові читання: «Духовно-творча константа особистості» (2016 р.) (Програма)
ІІІ Дунайські наукові читання: «Голод 1946-1947 рр.: історичні, філософсько-психологічні та педагогічні аспекти» (2017 р.) (Матеріали)

Матеріали наукових конференцій

Сучасні проблеми та перспективи розвитку економіки, управління та туризму в Україні (24 листопада 2017 р.)
Освітні інновації у вищих навчальних закладах: проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій (14 квітня 2017 р.)
Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах (22.02.2016)
Проблеми становлення української державності (25.03.2016)
Соціально-економічні та правові проблеми розвитку України: шляхи їх вирішення (21.11.2016)
Теорія і практика впровадження компетентнісного підходу у підготовці вчителів технологій в умовах євроінтеграційних змін (24.11. 2016)
Розвиток педагогічної та музично-хореографічної і образотворчої обдарованості особистості: інноваційні підходи (12.12. 2016)
Теоретичні, методичні та практичні проблеми історії, філософії, соціології, політології, правознавства (20.01. 2017)
Перспективні наукові дослідження європейських мов, літератури та методик їх викладання (16.02. 2017)
Традиції та інновації в сучасній педагогічній діяльності: європейський вимір (17.02.2017)
Актуальні проблеми професійного розвитку фахівців соціономічної сфери в системі неперервної освіти (14.04.2017)
Дунай в історичному, географічному та культурологічному вимірах (26.06.2017)
Збереження і розвиток української мови в лінгвально неоднорідних регіонах України (26-27.10.2017)
Спільність історико-культурної спадщини України і Молдови (20-21.12.2017)

Науковий пошук студента

Починаючи з 2015 р. Наукове студентське товариство ІДГУ щорічно в листопаді проводить всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Науковий пошук студентів ХХІ століття: актуальні питання гуманітарних та соціально-економічних наук», присвячену Всесвітньому дню науки. В конференції беруть участь студенти Білгород-Дністровського педагогічного училища, Балтського педагогічного училища, Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського», Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» тощо.

За сприянням адміністрації університету і особисто ректора ІДГУ проф. Кічука Я.В. студенти-переможці отримують нагороди та цінні призи.

В 2017 р. одним зі спонсорів конференції виступила Громадська організація «Центр розвитку Бессарабії» (керівник – Куртев В.В.)

 Науковий пошук студентів ХХІ століття: актуальні питання гуманітарних та соціально-економічних наук. Вип.3 Т.1 (2017)
Науковий пошук студентів ХХІ століття: актуальні питання гуманітарних та соціально-економічних наук. Вип.3 Т.2 (2017)

Пріоритетні напрями європейського наукового простору: пошук студента

Всеукраїнська науково-практична конференція «Пріоритетні напрями європейського наукового простору: пошук студента» проводиться в ІДГУ з 2010 року.  Конференція проводиться в травні кожного року й присвячена Всеукраїнському дню науки.

Модераторами конференції виступають Студентське наукове товариство ІДГУ (голова – Градинар Г.І.), Наукове товариство молодих науковців ІДГУ (голова – Волканова Н.В.).

Щорічно в конференції беруть  участь понад 300 студентів всіх факультетів ІДГУ. Останні кілька років в конференції беруть участь студенти Білгород-Дністровського педагогічного училища, Балтського педагогічного училища, Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського» тощо.

За сприянням адміністрації університету студенти-переможці отримують нагороди та цінні призи.

 Пріоритетні напрями європейського наукового простору: пошук студента. Вип. 5 (2015)
 Пріоритетні напрями європейського наукового простору: пошук студента. Вип. 6 (2016)
 Пріоритетні напрями європейського наукового простору: пошук студента. Вип. 7 (2017)

Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України» проводиться в ІДГУ з 2016 року.

Модератор конференції – кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю (завідувач – к.економ. н., доц. Сорока Л.М.) факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності ІДГУ (декан – к.пед.н., доц. Мізюк В.А.).

І Всеукраїнська науково-практична конференція «Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України» (17.03.2016)
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України» (17.03.2017)

Матеріали студентських конференцій

Проблеми та перспективи розвитку освіти в Україні // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів (18.02.2016)
Актуальні проблеми сучасної філології // Всеукраїнська студентська науково-практична конференція (21.02. 2017)
Філологія ХХІ ст. Методика викладання іноземних мов // Міжнародна студентська науково-практична конференція (10.04.2017)