Матеріали конференцій

ІІІ Дунайські наукові читання (18-19 травня 2017 р.)

Актуальні проблеми професійного розвитку фахівців соціономічної сфери в системы неперервної освіти (14 квітня 2017 р.)

Освітні інновації у вищих навчальних закладах (14 квітня 2017 р.)

Філологія ХХІ століття. Методика викладання іноземних мов (10 квітня 2017 р.)

Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України (17 березня 2017 р.)

Актуальні проблеми сучасної філології (21 лютого 2017 р.)

Традиції та інновації в сучасній педагогічній діяльності: європейський вимір (17 лютого 2017 р.)

Перспективні наукові дослідження європейських мов, літератури та методик їх викладання (16 лютого 2017 р.)

Теоретичні, методичні та практичні проблеми історії, філософії, соціології, політології, правознавства (20 січня 2017 р.)

Розвиток педагогічної та музично-хореографічної і образотворчої обдарованості особистості: інноваційні підходи (5 грудня 2016 р.)

Теорія і практика впровадження компетентністного підходу у підготовці вчителів технологій в умовах євроінтеграційних змін (24 листопада 2016 року)

Соціально-економічні та правові проблеми розвитку України: шляхи їх вирішення (21 листопада 2016 р.)

Науковий пошук студента ХХІ століття. Т.1. (10 листопада 2016 р.)

Науковий пошук студента ХХІ століття. Т.2. (10 листопада 2016 р.)

Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22 лютого 2016 р.)

Проблеми та перспективи розвитку освіти в Україні : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 лютого 2016 р.)

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Проблеми становлення української державності”

Освітні інновації у вищих навчальних закладах: Проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій