Монографія “Ізофункційні парадигми в системі предикатів стану в українській мові”

Бібліотека ІДГУ отримала монографію “Ізофункційні парадигми в системі предикатів стану в українській мові”

Шрамко Р.Г. Ізофункційні парадигми в системі предикатів стану в українській мові: монографія /Р.Г.Шрамко, М.І.Степаненко; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г.Короленка. – Полтава : ПП «Астрая», 2017. – 284 с.

У дослідженні удокладнено схарактеризовано три/двокомпонентні ізофункційні синтаксичні парадигми речень із предикатами стану й стану-відношення суб’єкта сучасної української мови: випрацювано чіткий механізм формування парадигм такого типу в українському мовознавстві: представлено семантичний діапазон предикатів зі значенням внутрішнього стану та стану-відношення носія української мови.

Для мовознавців, працівників мас-медіа, учителів-словесників, студентів гуманітарних факультетів, усіх, хто цікавиться проблемами української філології.