Синтаксична і семантична валентність відносних прикметників у сучасній українській мові

Бібліотека ІДГУ отримала монографію “Синтаксична і семантична валентність відносних прикметників у сучасній українській мові


Степаненко М. Синтаксична і семантична валентність відносних прикметників у сучасній українській мові : монографія / Микола Степанченко, Ірина Кірічек : Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава: Астрая, 2018. – 236 с.

У монографії здійснено комплексне дослідження синтагматики відносних ад’єктивів; ідентифіковано типологію семантико-синтаксичних відношень, які виникають між компонентами словосполучень із відносним прикметником у ролі детермінованого і детермінувального компонента; виділено чинні в сучасній українській мові структурні моделі й субмоделі можливих конкретних реалізаторів синтаксичних конструкцій із відносним прикметником у ролі основного носія валентності та валентного партнера; проаналізовано лексико-семантичний діапазон заповнювачів конститутивних позицій прикметниково-іменникових, прикметниково-прийменниково-іменникових, прикметниково-прислівникових та іменниково-прикметникових словосполучень із відносним ад’єктивом.

Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.