21 лютого – Міжнародний день рідної мови

день рідної мови

21 лютогоМіжнародний день рідної мови, також Міжнародний день материнської мови (англ. International Mother Language Day)

Міжнародний день рідної мовиНавчальна література

Свято відзначається за ініціативи ЮНЕСКО з 2000 року. Мета свята – привернути увагу до підтримки мовного й культурного розмаїття. ЮНЕСКО трактує поняття «мова» не лише як засіб для спілкування, але також як культурну спадщину й вираз культурної ідентичності.

Дослідники ЮНЕСКО стверджують, що загалом у світі розмовляють приблизно шістьма тисячами різних мов, але половині усіх мов загрожує зникнення.

Серед причин їх зникнення називають війни, депортації, міграцію, а також мовне змішання. Крім того, сучасні технології сприяють посиленому домінуванню окремих великих мов, наприклад, англійської.

В Україні нараховується 15 мов, що можуть зникнути. Серед них – караїмська, кримськотатарська, урумська, русинська.

До Міжнародного дня рідної мови працівники бібліотеки ІДГУ підготували віртуальну виставку. До вашої уваги навчальна література з української, англійської, німецької, французької, румунської, болгарської, російської мов. Це посібники та підручники, які мають великий попит серед студентів Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Навчальна література з іноземних мов, яка має попит студентів-читачів бібліотеки ІДГУ
:
Навчальна література з іноземних мов, яка має попит студентів-читачів бібліотеки ІДГУ:
Зорівчак Р. Боліти болем слова нашого
/ Р. Зорівчак. – Лівів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 296 с. – Режим доступу на chtyvo.org.ua: https://chtyvo.org.ua

Ця книжка - роздуми про Рідну Мову, про її лексико-граматичні та лінгвостилістичні особливості. Сподіваємося, вона стане в пригоді найширшим колам читачів - усім шанувальникам Рідного Слова, усім тим, хто любить мову, прагне постійно збагачувати і відшліфовувати своє мовлення

:
:
Навчальна література з іноземних мов, яка має попит студентів-читачів бібліотеки ІДГУ:
Кононенко В. І. Рідне слово
підручник для шкіл із поглибленим вивченням української мови, ліцеїв, гімназій, колегіумів / В. І. Кононенко. – Київ : Богдана, 2001.– 303 с.
Зміст
ЧАСТИНА І. РІДНА МОВА В ЖИТТІ ЛЮДИНИ
Розділ І. Принципи і прийоми етнолінгвістики
Розділ II. Національно-культурні цінності в мові
Розділ III. Етнолінгвістична культура
ЧАСТИНА II. СЛОВЕСНІ СИМВОЛИ
Розділ І. Символи як одиниці мови
Розділ II. Значення слів-символів
Розділ III. Словесний символ у системі образів
:
:
Навчальна література з іноземних мов, яка має попит студентів-читачів бібліотеки ІДГУ:
Цимбалюк В. Мова як генетичний код народу:
навчальний посібник для факультативних занять. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 173 с. – (Серія «Допрофільне та профільне навчання») – Режим доступу: https://ru.calameo.com

Посібник укладено до програми факультативного курсу «Мова як генетичний код народу», рекомендованої Міністерством освіти і науки України. У ньому реалізовано нетрадиційний підхід до вивчення мови, яка розглядається не лише як граматична структура та засіб спілкування, а й як важлива складова життєдіяльності народу, основа його буття. Ознайомлення учнів з етимологією рідного слова, із мовою як генетичним кодом народу, його символічним знаком зацікавить учнів, сприятиме розвиткові їхніх творчих здібностей. У книзі використано найновіші дослідження в галузі мовознавства. Видання призначене для організації факультативних занять у допрофільний період та для профільного навчання у старшій школі. Для вчителів-словесників, старшокласників, студентів педагогічних навчальних закладів

:
:
Навчальна література з іноземних мов, яка має попит студентів-читачів бібліотеки ІДГУ:
Ткаченко О. Б. Українська мова і мовне життя світу
/ О. Б. Ткаченко. – Київ: Спалах, 2004. – 271 c. – Режим доступу на UKRAINIKA: http://irbis-nbuv.gov.ua

Працю присвячено розвиткові й сучасному станові української мови у труднощах її утвердження, що дістають всебічне висвітлення (географічне, історичне, соціолінгвістичне, культурологічне) порівняно з відповідними ситуаціями інших мов світу. Автор пише про місце української мови на лінгвістичній мапі світу та в соціолінгвістичній класифікації мов, висвітлює основні етапи її історії, перспективи мовного майбутнього людства, розповідає про мовне самоствердження українців на тлі історичного досвіду народів світу. Написана в популярній формі, книга призначена викладачам-мовникам, студентам, усім шанувальникам української мови

:
:
Навчальна література з іноземних мов, яка має попит студентів-читачів бібліотеки ІДГУ:
Коваль А. П. Спочатку було Слово
крилаті вислови біблійного походження в укр. мові / А. П. Коваль. – Київ: Либідь, 2001. – 311 c. – Режим доступу на UKRAINIKA: http://irbis-nbuv.gov.ua

Біблія - найпоширеніша у світі книжка, з якої наш народ протягом століть поповнював фразеологічний запас української мови, збагачуючи її. Крилаті вислови у цьому виданні подаються не в алфавітному порядку, а в такій послідовності, в якій вони вжиті у Біблії, так що читач матиме змогу уявити, як побудовано Біблію, яким є зміст і стиль викладу кожної частини. У висловах фіксуються зміни у змісті й формі, які відбулися за час їх існування в українській мові; усі наявні значення висловів ілюструються цитатами з творів українських письменників.


Для широкого кола читачів, не байдужих до мовного багатства

:
:
Навчальна література з іноземних мов, яка має попит студентів-читачів бібліотеки ІДГУ:
Мова - народ. Висловлювання про мову та її значення в житті народу
/ упоряд. О. Тихий; післяслово О. Зінкевича. – Київ: Смолоскип, 2007. – 416 с.
У книзі зібрано документи і висловлювання видатних людей про мову (понад 250 авторів та документів). Декілька розділів збірки («Письменники, вчені та поети про роль та значення мови в житті народу», «Ставлення до мови», «Патріотизм») присвячені загальним питанням значення рідної мови, інші розділи («Тарас Шевченко про мову», «Доля української мови в історичному плані», «Трохи статистики») присвячені українській мові
:
:
Навчальна література з іноземних мов, яка має попит студентів-читачів бібліотеки ІДГУ:
Мова і міжкультурна комунікація
Збірник наукових праць. – Випуск 1. / Вищий навчальний заклад Укооспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». – Полтава, 2017. – 275 с. - Режим доступа: http://dspace.puet.edu.ua
:
:
Навчальна література з іноземних мов, яка має попит студентів-читачів бібліотеки ІДГУ:
Зубков М. Українська мова: Універсальний довідник:
/ М. Г. Зубков. — Xарків: ВД «ШКОЛА», 2009. - 512 с.

Довідник є найновішим і найповнішим функціональним виданням такого роду. Розгляд змін у правописі, що сталися, відбуваються або очікуються, супроводжується науковим обгрунтуванням і коротким історичним коментарем.


У довіднику подано різні граматичні теми, лексичні узгодження, уживання літери ґ як у загальних, так і у власних назвах; наведено паралельні форми вживання фразеологізмів, сталих виразів з огляду на їх російські аналоги. Доречними є додатки: нормативні скорочення, імена по батькові, словнички типових мовних зворотів тощо.


Довідник розраховано на всіх, не байдужих до своєї грамотності

:
:
Навчальна література з іноземних мов, яка має попит студентів-читачів бібліотеки ІДГУ:
Колоїз Ж. В. Сучасна українська літературна мова:
збірник завдань для лабораторних робіт / Ж. В.Колоїз, Н. М. Малюга, В. В. Явір. — К., 2008. — 356 с.

Пропонований посібник — систематизований збірник завдань до курсу «Сучасна українська літературна мова». Мета посібника — сприяти кращому засвоєнню теоретичних знань, поглибленому вивченню сучасної української літературної мови, виробленню і вдосконаленню практичних навичок мовного аналізу. Лабораторні роботи передбачають 12 варіантів. Кожен варіант представлений 5 завданнями. Матеріал для вирішення того чи іншого завдання є індивідуальним, його дібрано з текстів художньої літератури та публіцистики. При доборі завдань до лабораторних робіт передбачено можливість розв’язання поставленої проблеми на базі вже набутих знань, разом з тим виконання кожного з них потребує творчого підходу, урахування як традиційних, так і нетрадиційних поглядів.

Для студентів філологічних спеціальностей і викладачів вищих навчальних закладів

:
:
Навчальна література з іноземних мов, яка має попит студентів-читачів бібліотеки ІДГУ:
Глібчук Н. М. Сучасна українська мова. Морфологія. Практикум:
Навчальний посібник / Н. М. Глібчук, У.Б. Добросевич. — Київ : Знання, 2009. — 486 с.

Наведено завдання і вправи, систематизовані відповідно до програми курсу морфології сучасної української літературної мови для філологічних факультетів вищих навчальних закладів. Охоплено практичний матеріал з усіх розділів курсу і передбачено різні типи завдань для аудиторних практичних занять, самостійної індивідуальної роботи, контрольної перевірки знань студентів.


Призначено для студентів-філологів, викладачів, учителів та учнів шкіл і гімназій гуманітарного профілю, практикум може бути використаний для підготовки спецкурсів і спецсемінарів із поглибленого вивчення морфології сучасної української літературної мови

:
:
Навчальна література з іноземних мов, яка має попит студентів-читачів бібліотеки ІДГУ:
Мацько Л. Українська мова. Сучасний довідник. Орфографія, стилістика, граматика, пунктуація
/ Л. І. Мацько, О. М. Мацько, О. М. Сидоренко. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. – 656 с. – Режим доступа: http://litmisto.org.ua

Довідник охоплює найактуальніші проблеми української орфографії, слововживання та культури мовлення. З ним легко не лише вивчити правила, а й перевірити свої знання, виконавши запропоновані до кожної теми вправи.  • Основні правила української орфографії та пунктуації;

  • Вживання апострофу, м`якого знаку;

  • Написання разом, окремо та через дефіс;

  • Правопис прізвищ та географічних назв та ін.


:
:
Навчальна література з іноземних мов, яка має попит студентів-читачів бібліотеки ІДГУ:
Пуфалт Д. Speak Authentic English
= Говоримо автентичною англійською : учбово-методичний посібник / Д. Пуфалт, В. Ф. Старков : Нова Книга, 2004. — 192 с.

У посібнику проаналізовано поширені помилки, що їх роблять носії української мови, говорячи англійською. Наведено хибні та відповідні правильні англійські конструкції, пояснено причини постання помилок. В додатках вміщено довідковий матеріал про відмінності між британським та американським варіантами англійської мови.


Посібник призначений для студентів, вчителів і викладачів англійської мови, учнів старших класів і тих, хто поглибленно вивчає англійську мову

:
:
Навчальна література з іноземних мов, яка має попит студентів-читачів бібліотеки ІДГУ:
Фонетика англійської мови: фоностилістика, риторика мовленнєвої комунікації
посібник для студентів вищих навчальних закладів /М. П. Дворжецька, Т. В. Макухіна, Л. М. Велікова, Є. О. Снегірьова. — Вінниця. : Нова Книга, 2005. — 208 с.

Посібник розроблено з метою збагачення змісту та підвищення якості філологічної підготовки студентів з англійської мови як фахової дисципліни у вищих навчальних закладах. Посібник складається з чотирьох частин: у перших двох частинах наведено теоретичний матеріал з загальних питань фоностилістики, фоносемантики, інформаційної теорії, невербальних засобів та риторики мовленнєвої комунікації; у третій інформацію про конкретні фоностилі з прикладами текстів, що звучать; у четвертій - тексти різних фоностилів для читання. У чотирьох додатках подано список цитованих джерел, список літератури, рекомендованої до поглибленого вивчення фонетики англійської мови, глосарій фонетичних термінів

:
:
Навчальна література з іноземних мов, яка має попит студентів-читачів бібліотеки ІДГУ:
Хоменко Е. Г. Граматика англійської мови
мови = A Grammar of English Language : навчальний посібник / Е. Г. Хоменко : Знання-Прес, 2003. — 606 с.

У посібнику детально висвітлюються найважливіші питання морфології, синтаксису, орфографії та пунктуації сучасної англійської мови. В організації навчального матеріалу широко використовуються вербальні правила, таблиці, схеми, символи та численні приклади з перекладом українською мовою, пояснюються найбільш важкі для засвоєння граматичні явища, які часто трапляються в процесі вивчення англійської мови. Особлива увага приділяється порівнянню вживання граматичних форм англійської мови з їх українськими еквівалентами.

Розраховано насамперед на учнів і вчителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та осіб, які готуються до вступних іспитів з англійської мови. Посібник може бути використаний також студентами вищих навчальних закладів, усіма, хто вивчає англійську мову

:
:
Навчальна література з іноземних мов, яка має попит студентів-читачів бібліотеки ІДГУ:
Верба Л.Г. Історія англійської мови
= History of the English Language :Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. — Вінниця: Нова Книга, 2004. — 304 с.

У посібнику з історії англійської мови розглядаються основні етапи розвитку англійської мови від V століття — періоду відокремлення англосаксонських діалектів від континентального германського ареалу — до кінця XVII століття, періоду утвердження англійської мови як національної мови англійської держави та її експансії на інші континенти. У додатку для практичних занять подається збірка текстів, що репрезентують мову різних періодів, з давньоанглійським та середньоанглійським словничком (глосарієм), та (для довідок) подаються переклади давніх текстів сучасною англійською мовою. Посібник призначений для студентів та викладачів вищих навчальних закладів для спеціальностей англійська мова і література та переклад з англійської мови

:
:
Навчальна література з іноземних мов, яка має попит студентів-читачів бібліотеки ІДГУ:
Deutsch
підручник для тих, хто вивчаючих німецьку мову як другу спеціальність / В.Є. Куленко, Є.Н.Власов . – Винниця: Нова книга, 2002. – 416 с.

Данный учебник предназначен для изучения немецкого языка как второй специальности для начинающих. Может также успешно использоваться в учебных заведениях со специальной программой на начальном этапе обучения. В отличие от других учебников аналогичного назначения данное руководство характеризуется следующими особенностями:
  • В текстах уроков 1-15 использован материал из учебника немецкого языка для иностранцев, работающих или желающих работать в Германии. их тематика имеет практическое направление и занимает такие жизненно необходимые для иностранца темы: названия языков, стран и их жителей, профессии, гастрономия, покупка и продажа, простые арифметические действия, книжный магазин, магазин металлических и деревянных изделий, одежда, деньги, ориентация в незнакомом городе, городской транспорт, родственные связи, погода, время года, ресторан, проведение свободного времени, поиски жилья, устройства на работу, болезни и лечения.

  • Тексты уроков 1 - 15 имеют аудиосопровождение записанное в Германии, которое облегчает усвоение произношения путем имитации.

  • Тексты уроков 16 - 28 имеют обще - познавательное и педагогическое значение и представляют собой отрывки из оригинальных произведений, немецкоязычной публицистики, знакомство с Германией, Австрией и Швейцарией. их государственным устройством и конституционными органами.

  • Текст раздела 28 посвящен освещению основных фактов об Украине и ее политические органы


:
:
Навчальна література з іноземних мов, яка має попит студентів-читачів бібліотеки ІДГУ:
Бублик В. Н. Історія німецької мови
= Geschichte der Deutschen Sprache : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. Н. Бублик. – 2-е вид. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 272 с.

Книга містить короткий історичний нарис давньої, середньої та сучасної німецької мови.


Навчальний посібник «Історія німецької мови» містить короткий історичний нарис давньо-, середньо-, ранньо- верхньонімецької, нововерхньонімецькоі та сучасної німецької мови, зразки давніх літературних пам’яток і словник давньоверхньонімецької мови.


Тексти, що використовуються як літературні пам’ятки, дають уявлення про зміст, жанрову своєрідність і мовні особливості творів, з яких їх запозичено, і про розвиток німецької мови у відповідний період.


Для студентів інститутів і факультетів іноземних мов

:
:
Навчальна література з іноземних мов, яка має попит студентів-читачів бібліотеки ІДГУ:
Гвоздяк-Фрідманська О. М. Довідник з граматики німецької мови:
посібник для студентів / О. М. Гвоздяк-Фрідманська, І. Й. Біров ; М-во освіти і науки України, Ужгородський.держ. ун-т. : Закарпаття, 2000. — 224 с.

Посібник призначений для студентів немовних факультетів і студентів факультету РГФ, які вивчають німецьку мову як другу іноземну

:
:
Навчальна література з іноземних мов, яка має попит студентів-читачів бібліотеки ІДГУ:
Драб Н. Л. Deutsche Grammatik mit Lösungen
Lösungen = Практична граматика німецької мови : [посіб. для студ. ВНЗ та учнів ст. кл.спец. шкіл] / Н. Л. Драб, С. Скринька, С. Стаброз : Нова Книга, 2007. — 280 с.

Цей навчальний посібник-довідник з граматики німецької мови з ключами розроблений для студентів як мовних, так і немовних ВНЗ України, учнів спеціалізованих шкіл, слухачів німецьких курсів, а також для всіх бажаючих самостійно поновити, актуалізувати, систематизувати та доповнити свої знання німецької мови

:
:
Навчальна література з іноземних мов, яка має попит студентів-читачів бібліотеки ІДГУ:
Максименко О. В. Усний переклад: теорія, вправи, тексти (французька мова):
навчальний посібник / О. В. Максименко. — Вінниця: Нова книга, 2008. — 168 с.

Навчальний посібник створено на основі курсу усного перекладу, який викладається протягом десяти років на кафедрі теорії і практики перекладу романських мов імені Миколи Зерова Інституту філології при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Посібник буде корисним для студентів IV–V курсів перекладацьких відділень ВНЗ, зокрема, на тих, хто спеціалізується з усного перекладу. Навчальний посібник складається із трьох розділів: теорії усного перекладу, вправ для тренінгу усних перекладачів і текстів із завданнями для послідовного, усно-зорового і синхронного перекладу

:
:
Навчальна література з іноземних мов, яка має попит студентів-читачів бібліотеки ІДГУ:
Колечко О. Д. Ділова французька мова:
підручник / О. Д. Колечко, В. Г. Крилова. ─ Київ : КНЕУ, 1999. ─ 359с.

Підручник з ділової французької мови розрахований на студентів-економістів навчальних закладів в Україні різних рівнів та акредитацій, а також працівників державних та недержавних установ, міністерств, комітетів та відомств, які здійснюють зовнішньоекономічні зв’язки з франкомовними країнами.


Автори мали на меті допомогти оволодіти специфікою французької мови, яка вживається в діловій кореспонденції, телефонних розмовах, телеграмах, телексах, переговорах, укладанні угод та контрактів тощо

:
:
Навчальна література з іноземних мов, яка має попит студентів-читачів бібліотеки ІДГУ:
Curs practic de limba română pentru studeţi străini
= Практический курс румынского языка для иностранных студентов (B1+) / G. A. Necula, A. E. Răducan, M. Niţă, A. Preda : Galaţi University Press, 2017. — 238 с.
:
:
Навчальна література з іноземних мов, яка має попит студентів-читачів бібліотеки ІДГУ:
Necula G. A. Limbaj Specializat - Ştiinţe juridice şi Administrative:
[ учеб. пос.] / G. A. Necula, A. I. Preda, A. M. Toma ; [refenţi: I. Apostolatu, M. A. Ifrim] : ELCO, 2019. — 152 с.
:
:
Навчальна література з іноземних мов, яка має попит студентів-читачів бібліотеки ІДГУ:
Platon E. Manual de limba română ca limbă străină (RLS)
A1-A2 : навчальний посібник / E. Platon, I. Sonea, D. Vîlcu : Casa Cărții de Știință, 2012. — 274 c.
:
:
Навчальна література з іноземних мов, яка має попит студентів-читачів бібліотеки ІДГУ:
Пашова М. Граматика на съвременния български език:
[учебникът] / М. Пашова : Изток-Запад, 2014. — 170 с.
:
:
Навчальна література з іноземних мов, яка має попит студентів-читачів бібліотеки ІДГУ:
Колева-Златева Ж. С. Аз говоря български. Български език за чужденци:
учебникът : първа част / Ж. Колева-Златева, Б. Емилиянова ; съст., ред. Ж. Колева-Златева : Фабер, 2007. — 168 с.
:
:
Навчальна література з іноземних мов, яка має попит студентів-читачів бібліотеки ІДГУ:
Колесник В. О. Болгарські говірки в Україні
= Българските говори в Украйна Бесарабия: речник : у 20 т. — Т. 8. Говорът на българите в с. Городне (Чийшия) / В. О. Колесник; відп. ред. Н. В. Кондратенко. — Одеса : Астропринт, 2019. — 684 с.

Мета представленого наукового дослідження — відобразити етнокультурну своєрідність та сучасний стан болгарської говірки о. Городнього (Чийшія) Болградського району Одеської області і таким чином зберегти її для наступних поколінь і для науки. Розглядаються лексичні особливості чийшійської говірки, яка є однією з архаїчних і не представлена в метрополії. До кожної лексеми наводиться контекст.

Праця орієнтована на широке коло читачів — науковців, вчителів, студентів та учнів, що вивчають сучасну болгарську літературну мову. Вона призначена не тільки для освітянських потреб, а й для масового користувача

:
:
Навчальна література з іноземних мов, яка має попит студентів-читачів бібліотеки ІДГУ:
Гукова Л. Н. Синтаксис русского языка:
Тестовые задания и справочные материалы : учебное пособие для студентов-филологов / Л. Н. Гукова, Е. Н. Степанов : Астропринт, 2011. — 384 с.

Учебное пособие содержит тестовые задания по курсу «Современный русский язык: синтаксис» и справочные материалы к ним. Пособие может быть использовано при проведении практических и лабораторных занятий, для организации самостоятельной работы студентов и разных видов контроля: текущего, рейтингового, кредитно-модульного, итогового.
Для филологов: студентов, учителей,преподавателей вузов

:
:
Навчальна література з іноземних мов, яка має попит студентів-читачів бібліотеки ІДГУ:
Фомина М. И. Современный русский язык. Лексикология
Учебник / М. Н. Фомина. — М.: Высшая школа, 2001. — 415 с.

Учебник состоит из 2 частей. В первой изложены основные теоретические сведения о лексико-семантической системе русского языка, а во 2-й рассмотрена фразеологическая система русского языка. В учебнике даны нормы употребления лексических и фразеологических единиц

:
:
Навчальна література з іноземних мов, яка має попит студентів-читачів бібліотеки ІДГУ:
Русский язык: теория и практика
[учебное пособие] / Сост. С. Т. Топчий. – Минск: Альфа, 1994. – 494 с.

В книге широко освещены все разделы русского языка. Теоретический материал подкреплён упражнениями различной степени сложности. Пособие предназначено для школьников, абитуриентов, учителей и работников других специальностей

: