Навчально-практичний посібник «Начатки трудового права»

Начатки трудового права

Бібліотека ІДГУ отримала від Панасюка Олега Терентійовича нову корисну літературу – лекції з курсу трудового права «Начатки трудового права».

Відомості про автора:
ПАНАСЮК Олег Терентійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового права і соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Панасюк О. Т.  Начатки трудового права. Лекція І. «Елементарний курс трудового права» : навчально-практичний посібник / О. Т. Панасюк. – К.: Алерта, 2016. – 72 с.
Анотація

Видання розраховане на увагу усіх, хто вивчає або викладає трудове право як навчальну дисципліну; здійснює дослідження за науковою спеціальністю 12.00.05 – трудове право, право соціальною забезпечення; бере участь у нормотворчій діяльності різних рівнів.

Особливістю запропонованого матеріалу є його стислість та теоретична виваженість, які забезпечують формування базового рівня знань про трудове право. Лекція І є першою частиною курсу трудового права

Панасюк О. Т. Начатки трудового права. Лекція 2. «Поняття трудового права» : навчально-практичний посібник /О. Т. Панасюк. — Дніпропетровськ: Видавець Середняк Т. К., 2016. — 72 с.
Анотація

Видання розраховано на увагу з боку усіх, хто вивчає або викладає трудове право як навчальну дисципліну; здійснює дослідження за науковою спеціальністю 12.00.05 — трудове право, право соціального забезпечення; бере участь у нормотворчій діяльності різних рівнів.

Особливістю запропонованого матеріалу є його стислість та теоретична виваженість, які забезпечують формування базового рівня знань про трудове право. Лекція є другою частиною курсу трудового права

Панасюк О. Т. Начатки трудового права. Лекція 4. Спеціальні інститути загальної частини трудового права : навчально-практичний посібник / О. Т. Панасюк. – К.: Алерта, 2018. – 82 с
Анотація

До змісту Лекції 4 включені питання, які присвячені універсальним інститутам трудового права, що поєднують норми про колективно-договірне регулювання трудових відносин, про правове регулювання зайнятості та про захист трудових прав

Панасюк О. Т. Начатки трудового права. Лекція 5. Вчення про трудовий договір : навчально-практичний посібник / О. Т. Панасюк. – К.: Алерта, 2017.-106 с.
Анотація

Сукупність питань Лекції 5 охоплює та комплексно презентує вчення про трудовий договір, що робить її корисною при практичному застосування законодавства про працю

Панасюк О. Т. Начатки трудового права. Лекція 6. Правове нормування умов праці : навчально-практичний посібник / О.Т. Панасюк. – К.: Алерта 2018. -60 с
Анотація

До змісту Лекції 6 включено питання, присвячені реалізації одного з основних завдань трудового права – регламентації організації праці, а саме таким її елементам, як робочий час і час відпочинку

Дякуємо за подарунок!