Навчально-практичний семінар для студентів «Використання інтернету для організації самостійної роботи»

25 жовтня 2018 року на факультеті управління, адміністрування та інформаційної діяльності відбувся навчально-практичний семінар за темою «Використання інтернету для організації самостійної роботи студентів». Для першокурсників факультету студенти ІІІ курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (науковий керівник Кожухар Ж.В), спеціальності «014.09 Середня освіта. Інформатика» (науковий керівник Дмитрієва М. В.) та представники бібліотеки ІДГУ розкрили особливості роботи з електронними виданнями бібліотеки, використання освітніх сайтів для підготовки до семінарських і практичних занять, при виконанні проектних робіт, самовдосконалення і саморозвитку.

На початку семінару студенти третього курсу виступили з доповідями за темою «Інтернет-джерела професійного спрямування» та продемонстрували презентацію з цікавими фото. Більш детально було висвітлено питання щодо використання Інтернет-сайта бібліотеки ім. Вернадського, алгоритму пошуку необхідної інформації у професійних періодичних виданнях та базі електронних даних бібліотеки.

Працівники бібліотеки Ольга Усачова і Тамара Мойсеєнко розповіли студентам не тільки про способи ведення бібліотечних каталогів та принципи роботи з традиційною картотекою, але й про особливості електронного середовища бібліотеки ІДГУ та способи пошуку інформації на сторінках бібліотеки.

Студентів зацікавили електронні послуги, що надає наша бібліотека для студентів та викладачів нашого ЗВО, а саме: визначення індексів УДК, віртуальна довідка та електронна доставка документів.

Дмитрієва М. В.