Бібліографічний огляд нових надходжень

Бібліографічний огляд нових надходжень

Полиці читального залу бібліотеки ІДГУ поповнилися новими книгами. Бібліографічний відділ (відп. О. Усачева) пропонує ознайомитися з новими надходженнями з етнографії, історії України тощо.

ЕтнографіяІсторія УкраїниІнше
Бібліографічний огляд Народна культура українців: життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження у 5 т. /Науково-дослідний інститут українознавства МОН України та ін.; наук. ред., упор. М. Гримич. — Київ : Дуліби, 2016.
Анотація
Т.1. Діти. Дитинство. Дитяча субкультура
Перший том п’ятитомного наукового видання «Народна культура українців. Життєвий цикл людини» присвячений антропології та етнографії дитинства і дитячій субкультурі. Призначається для науковців гуманітарних і суспільних дисциплін, студентів гуманітарних факультетів, широкого кола читачів, любителів українських старожитностей
Т.2. Молодь. Молодість. Молодіжна субкультура
Другий том наукового фундаментального видання – це колективне етнологічне дослідження про українську молодіжну субкультуру, якою вона була у традиційний період і якою вона стала в індустріальному і постіндустріальному суспільстві. Все про молодь, дошлюбне спілкування, молодіжні забави, звичаї, вірування, фольклор, любовну магію, бешкети. В рубриці «З етнографічної класики» опублікована праця Митрофана Дикарєва про молодіжні товариства. Окреме дослідження присвячене субкультурі Пласту в Канаді
Т.3. Зрілість. Жіноцтво. Жіноча субкультура
Третій том наукового етнологічного видання присвячено статево-віковій групі жіноцтва. В ньому містяться етнологічні, фольклористичні, соціоантропологічні праці, які стосуються колективного жічного культурного довсіду (трудова/господарча сфера, обрядовість, матеріальна культура, фольклор, звичаєве право). У книзі публікуються дослідження сучаних етнологів і молодих науковців. Розділ «З етнографічної класики» представлений знаменитою працею Катерини Грушевської «З примітивного господарства», а також етнографічними записами Петра Іванова
Т.4. Зрілість. Чоловіки. Чоловіча субкультура
Четвертий том наукового етнологічного видання «Народна культура українців: життєвий цикл людини» присвячено статево-віковій групі дорослих чоловіків. Перед нами – широкий спектр діяльності чоловіцтва в традиційній культурі. До тому увійшли матеріали з землеробства, чумацтва, мисливства, рибальства, ремісництва тощо. Великий розділ присвячено субкультурі козацтва. Потрапили сюди також матеріали, що стосуються ХХ ст.: про життя бездомних чоловіків, про стереотипні образи маскулінності в радянській та пострадянській дійсності
Т.5. Старість. Смерть. Культура вшанування небіжчиків
П’ятий том історико-етнологічного видання завершує фундаментальний історико-етнологічний проект Марини Гримич «Народна культура українців. Життєвий цикл людини». Матеріали поділені на дві тематичні групи: перша – присвячена культурі старіння, а друга зосереджується на інтерпретації теми смерті в традиційній культурі: віщування смерті, підготовка до смерті, похоронний обряд, різнотипні уявлення про небіжчиків та їхнє життя на «тому світі», фольклоризація та міфологізація (в т.ч. демонологізація) померлих. В розділі «З етнографічної класики» публікуються праці Пантелеймона Куліша «Странствования по тому свету», «Похороны, списанные со слов поселянина в Харьковской губернии» та Івана Франка «Сожжение упырей в с. Нагуевичах в 1831 г.»
Бібліографічний огляд Полек Т. Дитяча книжечка про українські традиції /Т.Полек. — Київ : Дуліби, 2018. — 64 с.
Анотація

Українці відрізняються від інших народів своєю мовою, культурою і традиціями. Проте які вони, ці традиції, і що насправді ми про них знаємо? Ця кольорова книжечка розповідає про те, якими були українці в часи, коли ще не вигадали смартфони й автомобілі, коли люди жили в селах, працювали на землі й дотримувалися правил, що передавалися з покоління в покоління.
Звідки походять українці, як вони господарювали, що їли, у що вірили, який одяг носили – книга дасть відповіді на ці та ще багато інших запитань. Ця книжка розвінчає чимало хибних уявлень про нашу традиційну культуру. Хочете знати більше? Тоді мерщій заглядайте всередину, щоб дізнатися, якою насправді є українська культура і як давні традиції продовжують впливати на наше життя

Бібліографічний огляд Климаш Р.-Б. Українська народна культура в канадських преріях : [наук. вид.] /Роберт-Богдан Климаш; Центр українсько-канадських студій університету Манітоби (Вінніпег, Канада), Нац. наук.-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. — Київ : Дуліби, 2013. — 322 с.
Анотація

Книга «Українська народна культура в канадських преріях» (перекладач і упорядник – доктор фольклористики Світлана Кухаренко) базована на матеріалі багаторічних польових досліджень автора, який відвідав в експедиціях чи не всі українські околиці Канади. Це є першим в Україні виданням про народну культуру українців, що оселилися в ХІХ – на початку ХХ ст. в західній Канаді і стали там фармерувати. За кілька десятиліть вони витворили своєрідну українсько-канадську регіональну субкультуру, яка поповнила загально-український культурний фонд такими унікальними явищами, як українське кантрі, іммігрантський гумор, макаронічна говірка half-напів, усні народні оповідання про піонерську добу, новотвори народної пісенності.

Книга містить велику добірку українсько-канадського фольклору, польові записи дослідника та українську дискографію Канади

Бібліографічний огляд Шевчук Т. Українська усна снотлумачна традиція початку ХХ століття : [збірник] /Т.М.Шевчук, Я.В.Ставицька; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського НАН України. — Київ : Дуліби, 2017. — 224 с.
Анотація

У книзі вперше публікуються польові записи українських традиційних снотлумачень, що були здійснені протягом 1925–1928 років на території волинської губернії (в 14 районах сучасної Житомирської та 6 – Хмельницької областей) за «Програмою збирання матеріялів до українського народнього сонника» Катерини Грушевської. Записи здійснювалися з ініціативи Королівського антропологічного інституту великобританії та ірландії (Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland), частину з них 1925 року було надіслано до Лондона, де вони й зберігаються у рукописній колекції британського антрополога Чарльза Габріеля Селіґмана (Seligman Charles Gabriel, 1873–1940).

У збірнику також вміщені фольклористичні розвідки про особливості функціонування української усної снотлумачної традиції початку ХХ ст. в коментарях та покажчиках вказується на традиційні різновиди снів, найпоширеніші знаки-символи (предмети, особи і дії), носіїв снотлумачної традиції та населені пункти, в яких вони проживали

Бібліографічний огляд Локальна та регіональна специфіка традиційної культури: [матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Одеські етнографічні читання”] : [збірка наук. праць] /ред. кол.: В.К.Борисенко, М.К.Дмитренко, Г.К.Кожолянко та ін. ; М-во освіти і науки України. — Одеса : КП ОМД, 2013. — 574 с.
Анотація

На сторінках видання розглядаються проблеми регіональної специфіки традиційної культури, аналізуються джерела та історіографія, особливості розвитку етнічних груп в іноетничному середовищі, відображення міжетнічних взаємин у традиційній культурі, сучасні міфологічні уявлення та вірування

Бібліографічний огляд Поле: зб. наук.праць з історії, теорії та методології польових досліджень : у 5 т. /наук. ред.  М.Гримач; Науково-дослідний інститут українознавства МОН України, Наукове товариство «Дуліби» — Київ : Дуліби, 2017. — Т. 2: Етнографія науки. Субкультури, Повсякдення. — 336 с.
Анотація

Другий том збірника наукових праць «Поле» має на меті представити цех українських дослідників-польовиків від гуманітаріїв (етнологи, етнографи, фольклористи, антропологи) до природничників (біологи, зоологи), а також порівняти між собою їхні дослідницькі «поля» (ленд-арт, зоологи-польовики, священики-місіонери, жебраки, морячки, панки, армійський скрапбукінг та дембельська ритуалістика, гарнізонні школи, військові містечка тощо). Колективна праця має такі тематичні зрізи: етнографія/антропологія науки; сучасні методики дослідження субкультур, контркультур та повсякдення; метафольклор та автоетнографія. Окрім досліджень, у книзі подаються першоджерела. В окремо виданому Додатку до збірника подаються спогади про службу в лавах радянської армії кінця 1970-х років. Збірник призначається для науковців гуманітарних та суспільних дисциплін, студентів гуманітарних вузів, широкого кола читачів

Бібліографічний огляд Гримич М. Життя під піньорами. Культурний ландшафт українських поселень у Бразилії : [наук. монографія] / М. Гримич. — Київ : Дуліби, 2016. — 704 с. — (Серія “Історична етнологія”)
Анотація

«Під піньорами» – це перша докладна наукова монографія узагальнюючого характеру про історію та культуру сільського населення Бразилії українського походження. Праця написана за польовими матеріалами авторки, зібраними під час двох науковх експедицій, місцевої періодики, місіонерської літератури, бразильських публікацій наукового характеру. Хронологічний період – від іммігрантських та піонерських часів (кінець XIX ст.) до сучасності. Історико-культурний матеріал подається в історичній динаміці

Бібліографічний огляд Українська канадіана : зб. мат. з історії українців Канади : у 4 т. / упор. В.Кіпіані, М.Гримич;  Бібліотека “Історичної правди”, НДІ українознавства МОН України. — Київ : Дуліби, 2016. — Т. 1. – . Піонерський період — 288 с.
Анотація

Перший том наукового видання «Українська канадіана» присвячено початкам історії українців у Канаді. До збірника потрапили праці перших літописців українсько-канадської історії Осипа Олеськова, Нестора Дмитрова, Андрея Шептицького, Никити Будки, а також збірочка авторських іммігрантських пісень Теодора Федика. Матеріали висвітлюють основні етапи історії аграрної еміграції українців до Канади, заснування перших українських поселень у канадських преріях, піонерські роки, перші випробування та успіхи канадських українців. Видання присвячується 125-річчю українського поселення в Канаді.

Післямова, написана Мариною Гримич, розповідає про канадську сторінку життя та діяльності Осипа Олеськова, Нестора Дмитрова, АНдрея Шептицького, Никиту Будку та Теодора Федика

Бібліографічний огляд Гримич М. Антропологія війни. Case study: дивізія «Галичина»: монографія / М.Гримич. — Київ : Дуліби, 2017. — 256 с.
Анотація

“Армія – це команда. Вона їсть, спить і воює як команда”. Ці слова належать генералу Другої світової війни Джорджу Паттону. Власне з цього, суто антропологічного погляду розглянуто в монографії д.істор. наук М. Гримич повсякденне життя, культурні та ритуальні практики та поведінкові моделі українського військового з’єднання, що воювало в роки Другої світової війни на боці Німеччини, – дивізії “Галичина”

Бібліографічний огляд Дзиговский А. Н. Очерки истории сарматов Карпато-Днепровских земель : монография /А.Н.Дзиговский; Одесский нац. ун-т им. И.И.Мечникова, Ин-т археологии НАН Украины. — Одесса : Гермес, 2003. — 240с.
Анотація

В монографии на основании письменных, эпиграфических, этнографических, нумизматических и археологических источников восстанавливается история сарматских племён, обитавших на землях между Карпатами и Днепром на протяжении 700 лет (с III в. до н. э. по IV в. н. э. ).

Для историков, археологов, краеведов

Бібліографічний огляд Краеведческий вестник : Вып. 2 /Измаильский историко-краеведческий музей Придунавья; [редкол.: Р.П.Шишкина, А.В.Дизанова, А.В.Галкина и др.] — Измаил : СМИЛ, 2008. — 164 с.
Анотація

В этом выпуске особое внимание уделено событиям в нашем крае периода русско-турецких войн XVIII-XIX вв., роли и значению личности в развитии Юга Бессарабии XIX – начала XX столетий и малоизвестным фактам истории Придунавья в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Бібліографічний огляд Гордієнко Я. Errare humanum est: 50 нарисів з українського примарознавства/ Я.Гордієнко. — Київ : Дуліби, 2016. — 210 с.
Анотація

Історія походження 50 найпоширеніших міфів та стереотипів про українську історію та культуру.

Видання п’ятдесяти нарисів Якова Гордієнка з українського «примарознавства» «Errare humanum est» (з лат. – Людині властиво помилятись), відкриває нову науково-популярну, або як зараз модно казати, нон-фікшн серію видавництва «Дуліби» «Великі містифікації». Метою книжки не є благородна і водночас безнадійна боротьба з міфами і тим більше не висміювання помилкових уявлень – адже кожен має право вірити у що хоче, навіть у цілковиту нісенітницю. Але науковці так само мають право на те, щоб їхня позиція, підкріплена документами та незаперечними фактами, отримала широке розповсюдження і стала загальним надбанням

Бібліографічний огляд Мицик Ю. А. Корсунь козацький /Ю.А.Мицик, С.Ю.Степенькін. — Київ : Кліо, 2016. — 224 с.
Анотація

У книжці досліджується історичне минуле старовинного козацького міста Корсуня і Корсунщини в цілому від давніх часів до ХІХ ст., простежується роль цього регіону у складному процесі державотворення України. Це видання є складовою серії, присвяченої містам «Золотої підкови Черкащини».

Праця ґрунтується на малознаних і архівних джерелах, вона розрахована на науковців та викладачів шкіл і вузів, а також усіх, хто цікавиться історією козацтва

Бібліографічний огляд Михальченко В. А. Да будет правда. История дворянского рода Курисов – возрождение из забвения : [наук. попул. вид.] /В.А.Михальченко, О.Г.Сивирин. — Одесса : Эвен, 2005. — 328 с.
Анотація

Книга знакомит читателя с широко известным в XIX веке дворянским родом Курисов.

Собранные воедино исторические факты и документальные материалы переплетаются с личными впечатлениями и наблюдениями авторов.

Книга открывает немало новых фактов и в истории Одессы, с которой была тесно связана жизнь пяти поколений Курисов. Многие документальные материалы и фотографии публикуются впервые. В приложении опубликованы документы из личного архива Курисов и фондов Одесской государственной научной библиотеки им. М. Горького

Бібліографічний огляд З лабораторії творення «Енциклопедії українознавства»: [монографія] /[авт. та уклад.: Т.Березюк, О.Давиденко, О.Іщенко та ін.]; НАН України, І-т енциклопедичних досліджень. — Київ : б. в., 2018. — 352 с.
Анотація

Дослідження присвячено вивченню досвіду підготовки «Енциклопедії українознавства» – фундаментальної праці української енциклопедистки й водночас важливої складової національної культурної спадщини. У книзі представлено архівні матеріали, що свідчать про організацію роботи редакції «Енциклопедії українознавства» впродовж 1948–1985 років.

Окрім цього, схарактеризовано «Енциклопедію українознавства» як окрему віху в українській енциклопедистиці; окреслено її як об’єкт наукових дослід жень і джерельну базу для студій.

Для науковців, студентів, усіх, хто цікавиться історією української енциклопедичної справи й книговидання

Бібліографічний огляд Ченовет Е. Чому ненасильницький спротив ефективний : Стратегічна логіка громадянського конфлікту: [наук.-попул. вид.] /Е.Ченовет, М. Дж.Стефан; пер. з англ. С.Гіріка. — Київ : Кліо, 2014. — 304 с.
Анотація

У книжці проаналізовано проблему ненасильницьких рухів опору в боротьбі проти диктатур упродовж 1900-2006 років. Розглянуто стратегічні й тактичні переваги мирного спротиву авторитаризмові порівняно зі збройними виступами, зіставлено ефективність окремих кампаній залежно від частини світу або часу їхнього розгортання, оцінено результативність деяких методів боротьби. На основі докладного аналізу чотирьох прикладів мирних революцій (вдалого масового виступу на Філіппінах, частково успішних кампаній в Ірані та Палестині й невдалої спроби демократизації Бірми) зроблено висновки про умови, в яких ненасильницькі протести мають найвищішанси досягти поставленої мети.

2012 року цю книжку відзначено премією Фонду ім. Вудро Вілсона Американської асоціації політичних досліджень.
Для активістів громадських організацій, журналістів, політологів, соціологів, фахівців із соціальної філософії та всіх, хто цікавиться методами

Бібліографічний огляд Громадянська освіта та методика її навчання : підручник / [ Т.Бака, І.Біла, І.Вєтров та ін.; за заг. ред. Т.В.Бака, Т.В.Мелещенко]. — Київ : Оріон, 2019. — 320 с.
Анотація

Громадянська освіта – це вимога часу. Ії розвиток і вдосконалення є актуальним завданням сьогодення. Саме громадянська освіта орієнтується на формування демократичних цінностей, виховання громадянина демократичної держави. Для того щоб дати якісну громадянську освіту школярам, які розвивають громадянські компетентності в процесі навчання, потрібна підготовка фахового вчителя. Саме на це спрямований запропонований авторами курс «Громадянська освіта та методика її навчання