Бібліографічний огляд нових надходжень

До вашої уваги бібліографічний огляд нових надходжень до читальної зали з суспільних наук (історія)

Бібліографічний огляд Балух В. О. Культура ранньомодерної Європи : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. О. Балух, В. П. Коцур. — Харків : Фоліо, 2017. — 495 с.
Анотація

У підручнику систематично викладено культурний поступ європейських країн у XVI — першій половині XVII ст. У полі зору авторів — особливості формування соціокультурного середовища ранньомодерної епохи, специфіка культурного розвитку Європи доби раннього Нового часу. У додатках уміщено термінологічний словник, перелік географічних назв і видатних постатей європейської культури ранньомодерного періоду, предметний, географічний та іменний покажчики, бібліографію.

Підручник ілюстровано картами, схемами, портретами, репродукціями картин, скульптурних і архітектурних зображень тощо.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів шкіл, гімназій, коледжів, ліцеїв, культурно-освітніх установ і всіх, хто цікавиться надбанням світової культурної спадщини

Бібліографічний огляд Гоменюк І. Провісники Другої світової. Прикордонні конфлікти в Центрально-Східній Європі. Від розпаду імперій до Гляйвіцької провокації /І. Гоменюк; під. заг. ред. К. Галушка — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. — 352 с.
Анотація

Центрально-Східна Європа періоду між Першою і Другою світовими війнами була перенасичена конфліктами через невдоволені амбіції, територіальні претензії, національні образи та економічні проблеми. На карті з’явилися нові держави, повсталі на уламках Німецької, Російської, Австро-Угорської та Османської імперій, у патріотичному пориві готові воювати «за своє». Претензії до сусідів мали практично всі тогочасні держави регіону. Саме прикордонним конфліктам, що стали провісниками Другої світової війни, і присвячено цю книжку

Бібліографічний огляд Дробот І. І. Трансформації української державно-соборницької ідеї (1920-1930 роки) /І. І. Дробот. — Київ : ФАДА, ЛТД, 2002. — 343 с.
Анотація

У монографії досліджуються трансформації української державно-соборницької ідеї в 1920-30-ті роки, боротьба українських політичних партій, рухів, організацій, які діяли поза межами радянської України, за її реалізацію. Розкриваються особливості діяльності української політичної еміграції в зарубіжних країнах та національно-державницьких сил на західноукраїнських землях. Відтворено процес осмислення політичними чинниками міжнародно.-) аспекту українського питання та їх зовнішньополітичні орієнтації.

Праця розрахована на науковців, викладачів, студентів і всіх тих, хто цікавиться минулим та сьогоденням України

Бібліографічний огляд Ганжа А. И. Буджакский излом /А. И. Ганжа, Н. В. Пундик. — Одесса : Астропринт, 2013. — 168 с.
Анотація

Книга посвящена истории и сегодняшнему дню Буджака, территории между устьем Дуная и Днестровским лиманом

Бібліографічний огляд Борисова О. В. Зовнішня політика України : історія та сучасність: курс лекцій / О. В. Борисова. — Київ : Кондор, 2017. — 344 с.
Анотація

У навчальному виданні розкриваються вузлові проблеми зовнішньої політики України від давніх часів до сьогодення. Основна увага зосереджується на аналізі історичних фактів, подій, змісті найважливіших для зовнішньої політики документів, діяльності українських державних діячів. До розв’язання низки питань запропоновано авторський підхід. Кожній темі лекції передує набір ключових понять, а в кінці вміщується короткий словник термінів і понять та список рекомендованої літератури.

Книга розрахована на викладачів та студентів вузів гуманітарних спеціальностей, а також тих, хто цікавиться проблемами міжнародних відносин та зовнішньої політики України в історичному контексті

Бібліографічний огляд Рух опору в Україні: 1960-1990 = Resistance movement in Ukraine 1960-1990 : енциклопедичний довідник / гол. ред.: О. Зінкевич; передм. О. Зінкевича, О. Обертаса. — Київ : Смолоскип, 2010. — 802 с.
Анотація

Енциклопедичний довідник “Рух опору в Україні: 1960–1990” присвячений подіям, які почали розгортатися в Україні на початку 1960-х pp. і завершилися здобуттям незалежності 1991 р.

Видання охоплює проблематику національних і людських прав. У ньому окреслено феномен шістдесятництва, вітчизняного самвидаву, зародження дисидентського (правозахисного) руху. Довідник містить не лише біографічні дані окремих діячів та інформацію про їхні твори, неформальну пресу і правозахисні різномовні видання, а й детальну бібліографію творчості учасників руху опору, політв’язнів і репресованих, спогадів і статей, відгуків іноземної преси. Тут подано інформацію про діяльність підпільних груп в Україні, а також організацій і комітетів на захист українських політв’язнів у Західних країнах. Окрему увагу приділено репресіям радянської влади. Низка статей стосується діяльності української діаспори, а також тих різнонаціональних діячів, які виступали на захист представників українського правозахисного руху, співпрацювали з ними й передавали український самвидав на Захід.

Видання є спільною працею колективу авторів, які були причетні до правозахисного руху в Україні та займалися його вивченням, досліджуючи архівні матеріали, які зберігаються в Музеї-архіві і документаційному центрі українського самвидаву при видавництві “Смолоскип” у Києві.

Енциклопедичний довідник адресовано дослідникам, викладачам, студентам, широкому колу читачів, які цікавляться новітньою історією боротьби українського народу за Незалежність

Бібліографічний огляд Документи та матеріали до історії греків Південної Бессарабії /ред. кол.: Л. Циганенко, Я. Кічук, В. Куртев та ін. ; упоряд.: Л. Циганенко, В. Дроздов, Л. Чорна. — Ізмаїл : Ірбіс, 2019. — 132 с. — (Серія «Історико-культурна спадщина Південної Бессарабії»; Вип.1)
Бібліографічний огляд Краеведческий вестник Придунавья: «Историческая судьба Придунайского края: Бухарестский мир и его последствия» Вып. 3 / отв. ред. О. М. Тирон ; науч. ред. С. В. Паламарчук. — Измаил : Ирбис, 2018. — 139 с.
Анотація

Доклады, помещенные в сборнике, содержат анализ исторических событий, касающихся региона в связи с Бухарестским мирным договором 1812 г., и представляют материал для дальнейшего изучения данной темы

Бібліографічний огляд Ціпко С. Українці в Аргентині (1897-1950): творення громади [монографія] / С. Ціпко. ; пер. з анг. М. Гримич, С. Кухаренко. — Київ : Дуліби, 2013. — 279 с. — (Серія «Історична етнологія»)
Анотація

Видавництво «Дуліби» пропонує добірному товариству поціновувачів екзотичних сторінок української історії нове наукове видання, яке на сьогоднішній день є найкращим дослідженням про українців Аргентини.

Це переклад з англійської мови книги канадського дослідника Сергія Ціпка.

Монографія канадського історика Сергія Ціпка «Українці в Аргентині (1897-1950): творення громади» є суттєвим внеском в українську історичну науку, передусім завдяки цінності викладеного в книзі нового, часом екзотичного фактологічного матеріалу, досі невідомого навіть вузьким фахівцям закордонної історії українців. Крім того, це дослідження кардинально змінює наше бачення себе не лише як народу, століттями прив’язаного до своєї території, а як мобільної спільноти, яка впродовж усієї своєї історії мандрує світом, закладає в різних його куточках великі історико-культурні анклави, які так чи інакше змінюють етнокультурну мозаїку географічної мапи світу

Бібліографічний огляд Велика війна 1914-1918 рр. і Україна : у 2-х кн. – Книга 2: Мовою документів і свідчень / ред. кол.: В. А. Смолій, Г. В. Боряк, В. С. Великочий та ін. — Київ : Кліо, 2015. — 800 с.
Анотація

Велика війна 1914-1918 рр., як явище глобального розмаху, стала переломною подією для світової історії, справжньою гранню між епохами. Вона спричинила крах засадничих цінностей XIX ст., радикальний перерозподіл сфер впливу, падіння імперій і появу на їхніх руїнах нових держав, незагоєні рани й реваншистські настрої, викликані повоєнним устроєм, поглиблення гуманітарних проблем. Масштабність соціальних потрясінь проявилася в зруйнуванні звичного способу життя, деструктивних процесах у господарстві, погіршенні матеріального становища населення, голоді та поневіряннях мільйонів людей. Водночас відбулися кардинальні зміни як у психології людей, так і свідомості народу, що сприяло активізації доброчинності та національних рухів.

Пропонований том – це збірник документів, у якому український контекст Першої світової війни відображено крізь призму міжнародного дипломатичного листування, стратегічних і оперативних документів армійського командування, зведень спецорганів, матеріалів діловодства різних установ та організацій, статистичних даних, спогадів і приватного листування офіцерів, рядових солдатів, пересічних жителів прифронтової зони й тилу. Видання також містить добірку оригінальних фотографічних зображень і карт бойових операцій.

Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України

Бібліографічний огляд Україна і український народ у Другій світовій війні: Дискусії /: Вип. 1-3. /упоряд.: Л. Герасименко, Р. Пилявець. — Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2009
Анотація

Збірник містить запис дискусій щодо участі України і українського народу в Другій світовій війні, проведених на засіданнях “круглих столів” за ініціативою Українського інституту національної пам’яті.

Учасники дискусій – відомі історики з різних наукових середовищ розкривають найактуальніші питання участі українського народу в Другій світовій війні та сучасні проблеми, пов’язані з її освітленням та формуванням української національної пам’яті

Випуск 1.

  • Актуальність дослідження історії Другої світової війни в контексті досягнення консолідації українського народу.
  • Україна напередодні та на початку Другої світової війни (друга половина 1930-х – червень 1941 рр.)

Випуск 2.

  • Україна у період стратегічного наступу німецьких військ (червень 1941- листопад 1942 рр.)
  • Українські землі та становище українців в умовах німецького окупаційного режиму (червень 1941 – жовтень 1944 рр.)
  • Національно-визвольний рух на окупованих територіях України (1941-1944 рр.)

Випуск 3.

  • Завершальний період Другої світової війни. Підсумки війни та її наслідки для України.
  • Міжнародне визнання України суб’єктом Антигітлерівської коаліції в роки Другої світової війни: історичні та правові підстави.
  • Україна у Другій світовій війні: формування національної пам’яті українського народу.
Бібліографічний огляд Марочко В. Голодомор 1932-1933 років в Україні : хроніка / В. Марочко, О. Мовчан. ; передм. В. Верстюк ; ред. О. В. Вакацієнко. — Київ : ВД «Києво-Могилянська академія», 2008. — 293 с.
Анотація

Хроніко-документальне видання відтворює факти, події, явища в селах Української СРР 1932-1933 рр. – Голодомору, спричиненого суцільною колективізацією, надмірними хлібозаготівлями, репресіями. Використано опубліковані збірники документів і матеріалів, архівні фонди України та Росії, листування і таємні шифрограми Сталіна, листи селян до партійно-радянської номенклатури, доповідні записки іноземних дипломатів.

Для істориків, педагогів, краєзнавців, студентів – усіх, кому не байдуже трагічне минуле українського народу

Бібліографічний огляд Великий голод в Україні 1932-1933 років: у IV т. / упоряд. вик. директор Комісії Конгресу США Дж. Мейс ; наук. ред. С. В. Кульчицький. — Київ : ВД “Києво-Могилянська академія”, 2008. — Т. IV. – . Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США. – 838 с.
Анотація

4-х томне видання матеріалів Конгресово-президенської Комісії США з вивчення Великого голоду в Україні 1932-1933 рр. містить свідчення очевидців-емігрантів з України, що були зібрані впродовж 1983-1984 рр. за спеціальною методикою oral history і є доказом геноциду українського народу. Перший том чотиритомного видання матеріалів Конгресово-президентської Комісії США з вивчення Великого голоду в Україні 1932-1933 рр. містить свідчення очевидців-емігрантів з України, що були зібрані впродовж 1983-1984 рр. за спеціальною методикою oral history і є доказом геноциду українського народу. Ключова акція уряду (конфіскація всіх продовольчих продуктів тривалого зберігання в українських селах у січні 1933 р.) була здійснена на основі усних вказівок. Вона може бути встановлена тільки за подібністю дій чекістів і комнезамівців у різних селах України, засвідченою людьми, які бачили такі дії на власні очі. Тому свідчення є одним із найцінніших джерел з історії колективізації та Голодомору в Україні 1932-1933 рр.

Видання розраховане як на науковців, так і на широке коло тих, хто цікавиться історичним минулим нашої держави

Бібліографічний огляд Малі українські діярії XVII-XVIII століть /упоряд. В. Шевчук. — Київ : Кліо, 2015. — 408 с.
Анотація

Ця книга унікальна, бо тут уперше зібрано твори щоденникового жанру, які приносять читачу безліч малознайомої інформації з другої половини ХVII-XVIII ст. Книга для науковців та студентів-істориків, етнологів, релігієзнавців, фольклористів, а також тих, котрі цікавляться старовиною. До книги увійшли записи таких видатних діячів як Атанасій Филипович, Дмитро Туптпло, Юрія Винницького, Миколи Ханенка, Пилипа Борзаківського та Павла Ладинського, Петра Апостола, Гедеона Пазина та інших

Бібліографічний огляд Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940-2015) : збірник документів і матеріалів / упоряд.: О. Г. Бажан, О. В. Бажан, С. М. Блащук, та ін. ; ред. В. А. Смолій]. — Київ : Кліо, 2016. — 1092 с.
Анотація

До збірника увійшли документи та матеріали, що відображають депортаційну політику радянської влади на Кримському півострові в роки Другої світової війни та у післявоєнний період, розкривають економічні, культурні аспекти входження Криму до складу УРСР, віддзеркалюють боротьбу кримських татар в 1950–1980-ті роки за повернення на історичну батьківщину, висвітлюють проблему репатріації, адаптації й інтеграції кримських татар в український соціокультурний та політичний простір. Книжка буде цікава історикам, етнологам, політологам, вчителям, а також усім, хто цікавиться вітчизняною історією

Бібліографічний огляд Istorie şi civilizaţie de-a lungul Dunării de Jos = Історія і цивілізація Нижнього Дунаю : колективна монографія / редкол.: К. Кройтору, Л. Циганенко. ; [рум.-укр. пер. М. Дакі, П. Кісеолар, Н. Урсу] ; Акад. наук Румунії, Центр дослідження Дунаю, Браїла. — Браїла [та ін.] : Істриус (Музей Браїли “Кароль I”, 2018. — Т. 1. – 526 с.
Анотація

1994 року в Софії, Міжнародною комісією з охорони ріки Дунай (International Commission for the Protection of the Danube River – ICPDR) було підписано Конвенцію про співробітництво в галузі охорони та сталого використання ріки Дунай, відзначення десятої річниці Конвенції (2004 рік) фактично стало першим святом – Міжнародним Днем Дунаю.

Керівники відповідних структур держав Дунайського басейну (Австрія, Болгарія, Молдова, Німеччина, Румунія, Словакія, Словенія, Угорщина, Україна, Хорватія, Чехія) та представники з боку Європейської Комісії підписали означений документ, і згодом Конвенція була ратифікована також і Боснією та Герцеговиною, Сербією та Чорногорією. Румунія є депозитарієм Конвенції про співробітництво в галузі захисту та сталого використання ріки Дунай.

У цьому контексті важливими є, принаймні, два основних спостереження: з одного боку, необхідність більш масштабного (офіційно це визнано лише півтора десятиріччя тому) захисту річки від різних сучасних агресивних факторів (природних та/або, перш за все, людських); з іншого боку, потреба в розумному використанні в середньо- та довгостроковій перспективі Дунаю – цього дарунку природи, що є невід’ємною частиною держав річкового басейну та в більш широкому географічному контексті є актуальним для всіх європейських держав.

Досягнення поставлених цілей, цілком природно, базується на історичній еволюції народів і етносів Дунайського ареалу, їх методах формування сталого природного середовища, а також у відповіді на питання, як специфічне природне середовище вплинуло на життя суспільства в найрізноманітніших аспектах: історичному, економічному, ментальному, соціальному, культурному, мистецькому тощо.
Цим важливим моментам присвячена й це колективне видання, навіть якщо в даний час воно стосується лише окремої ділянки, а саме Нижнього Дунаю. Матеріал, зібраний у виданні, є результатом об’єднаних зусиль дослідників з найбільш значущих культурних і освітніх установ регіону, таких як Центр дослідження Дунаю Румунської Академії наук (Браїла, Румунія); Музей «Карол І» (Браїла, Румунія), Державний Гуманітарний університет (Ізмаїл, Україна), Державний університет «Богдан Петріческу Хашдеу» (Кагул, Молдова), Університет «Нижній Дунай» (Галац, Румунія). Слід зазначити, що ідея належить колегам з України, які 29 червня 2017 року ініціювали проведення тематичного симпозіуму, матеріали якого знайшли відбиток у цьому збірнику. Окрім того, до видання увійшли й інші, різнотематичні статті: від археологічних відкриттів та інтерпретації літературно-документальних джерел до політично-адміністративного устрою; від історичної демографії до топоніміки та мистецтв, на більш широкій хронологічній базі від доісторичних часів до сьогодення.

Видавці, за згодою наукової колегії, запропонували зробити проведення конференції традиційним і щорічним. Іншими словами симпозіум проходитиме кожного року (по черзі) в згаданих центрах, а матеріали та доповіді мають бути опубліковані в двомовному збірнику, з наступним його розповсюдженням і використанням у інших навчальних та дослідницьких установах Дунайського регіону.

Сама назва та структура збірника натякають на те, що ідея має бути реалізована через безперервність, що дало б цій науковій ініціативі вигідний маршрут, здатний привести до традиціоналізації. Від самого початку наміри, які передбачалися при матеріалізації цього підходу, необов’язково означали спробу висвітлення певних прогалин в історії країн дунайського регіону. Наші зусилля спрямовані на представлення життєздатної альтернативи у вивченні регіональної історії. Критична оцінка наявних джерел; використання нових, раніше невідомих фактів і документів; серйозне аналітичне підґрунтя – саме ці підходи характеризують дослідження і статті, що містяться в нашому виданні. Надані матеріали є частиною наукових досліджень останніх десятиліть, автори яких звільнившись від політичних обмежень, догматів і канонів, прагнуть відновити традиції та знайти свій шлях до об’єктивності та наукової безпристрасності.

Ми пропонуємо всім зацікавленим широкий інструмент бібліографічного інформування з місцевої/регіональної історії, ще раз підтверджуючи ідею про те, що історія розвивається лише в той мірі, в якій вона поширює свій інформаційний горизонт і пов’язує себе з науковою творчістю

Бібліографічний огляд Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання / упоряд. Г. Боряк. — Київ : Кліо, 2015. — LXII; 810 с.
Анотація

У збірнику публікуються документи переважно з діловодних архівів державних органів та установ, які безпосередньо чи опосередковано реагували на прояви українського руху в різних сферах: у початковій освіті, у громадському й літературному житті тощо. Документи висвітлюють передумови, обставини й наслідки появи та функціонування Валуєвського розпорядження 1863 р., Емського указу 1876 р., низки інших нормативних документів, що регулювали мовне питання на теренах українських губерній Російської імперії упродовж другої половини XIX – початку XX ст. Частина документів пов’язана з виконанням установами цензури на місцях зазначених “заборонних” актів щодо української літературної мови – одного із ключових чинників формування української ідентичності.

Переліки рукописів, заборонених до друку, а також творів, видрукуваних за кордоном і нелегально поширюваних на Наддніпрянщині, окреслюють контури потужного освітньо-літературного масиву Українського Слова, яке упродовж кількох десятиліть у різних формах проривалося до читача крізь цензурні заборони. Більшість документів публікуються вперше.

Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться питаннями історії лінгвоциду української мови

Бібліографічний огляд Трач Н. С. «Разом – сила»: Риторика українського спротиву : соціолінгвістичні есеї / Н. С. Трач. — Київ : Кліо, 2015. — 144 с.
Анотація

У збірці есеїв авторка пропонує читачеві аналіз понад 800 слоганів українського спротиву – у фокус потрапляє період Євромайдану 2013–2014 рр. та подальший розвиток подій в сучасній Україні. В есеях, які мають і наукове підґрунтя (соціолінгвістика, дискурс-аналіз), риторику суспільних подій висвітлено у науково-публіцистичному стилі. Із цієї збірки можна довідатися, як мова формує ідентичності та цінності, відображає суспільні зміни, якою є динаміка революційної риторики (у зіставленні з попередніми українськими протестами – Студентською революцією на граніті 1990 р. та Помаранчевою революцією 2004 р. та з демонстраціями в інших країнах світу). Революційні слогани виконали як суспільні функції (мобілізації, згуртування протестувальників), так і мовні (комунікативну, експресивну, поетичну), стали частиною аудіовізульного образу майдану, елементом формування колективної пам’яті про нього. У мові протесту і подальшого українського спротиву переплелися вербальна агресія і мовне злагіднення, архаїчні і модерні риси, елементи літературних мов і соціолектів (суржику, азірівки, жаргону, сленгу)

Бібліографічний огляд Масенко Л. Т. Мова радянського тоталітаризму / Л. Т. Масенко. — Київ : Кліо, 2017. — 240 с.
Анотація

Мову радянського тоталітаризму розглянуто у виданні у двох аспектах: як мову великого ошуканства, що створювала світ словесних фікцій, призначених приховувати огидну дійсність, і як мову державного тероризму, антилюдську суть якої розкрито на основі аналізу текстів комуністичних вождів і документів каральних органів.

Окрему увагу авторка приділила висвітленню деструктивних явищ у родинних стосунках та безпрецедентній уніфікації національного життя народів СРСР у період панування комуністичного режиму

Бібліографічний огляд Ренчка І. Лексикон тоталітаризму /І.Ренчка.— Київ : Кліо, 2018. — 232 с.
Анотація

У книжці розглянуто наслідки впливу радянської тоталітарної ідеології на українську мову та українську лексикографічну практику. Ідеологічні чинники зумовили формування особливої політизованої мови, що стала втіленням ідеологічних догм, засобом ідеологічного впливу та формування світосприйняття, відповідного інтересам владної верхівки тоталітарного суспільства. На українських теренах новомова мала як спільні для всього радянського тоталітарного дискурсу особливості, так і специфічні, зумовлені втручанням у внутрішній розвиток української мови з метою її зближення з російською і подальшої асиміляції. Особливу увагу в роботі приділено лексикографічним прийомам ідеологізації лексики різних тематичних груп, а також головним тенденціям у сучасному словниковому опрацюванні лексичних одиниць, пов’язаним зі змінами в політичному устрої країни, в світогляді та системі цінностей українського народу.

Видання призначене для філологів, істориків, соціологів, політологів та всіх, хто цікавиться тоталітарним дискурсом