Бібліографічний огляд нових надходжень

Полиці читального залу бібліотеки ІДГУ поповнилися новими книгами. Бібліографічний відділ (відп. О. Усачева) пропонує ознайомитися з новими надходженнями з педагогіки, психології, суспільних наук тощо.

НаукаФілософіяПсихологіяСуспільні наукиОсвітаПедагогікаЕкономічні наукиМистецтвоМовознавство/літературознавство

Наука

Наука Наука в Южном регионе Украины (1971-2011)/ Б. Г. Александров, Т. Л. Алексеенко, В. И. Андреев и др.; ред. С. А. Андронати; Южный научный центр НАН Украины, МОНМС Украины — Одесса : Фенікс, 2011. — 704 с.
Анотація

В книге впервые представлен современный потенциал Южного региона Украины, описаны история создания и развития учреждений Национальной академии наук Украины. высших учебных заведений, отраслевых научных организаций Одесской, Николаевской и Херсонских областей, их научные достижения, деятельность научных школ и известных ученых, стоявших у их истоков.

Книга рассчитана на научных работников , руководителей органов управления в областях и городах Южного региона Украины, студентов и всех тех, кто интересуется развитием науки в Украине

Наука Науковці України ХХ-ХХІ століть : метабібліографія/ уклад.: М. Г. Железняк, Л. М. Гутник, Т. А. Галькевич; Ін-т енциклопед. дослідж. НАНУ — Київ : [б. в.], 2010. — 472 с.
Анотація

Метабібліографія подає огляд бібліо- та біобібліографічних персональних посібників понад тисячі науковців України ХХ – ХХІ століть, що мають ступінь доктора наук. Опис кожного покажчика, розташованого за абеткою, містить інформацію про науковий ступінь і вчене звання науковця із зазначенням років їх присудження, а також повний бібліографічний опис із розкриттям змісту покажчика. Довідково-допоміжний апарат складають: перелік імен науковців, іменний покажчик, покажчик серій та список скорочень.

Посібник слугуватиме джерельною базою для вивчення історії української науки та персональної національної біобібліографії.

Для істориків науки, бібліографів, джерелознавців

Філософія

Філософія Анотація

Запропонована книга ґрунтується на численних джерелах з філософії, теології, природознавства тощо. Автори скажуть про те, що таке світогляд і до яких голосів слід прислухатися, коли людина починає замислюватися над своїм світоглядом. Оскільки внесок науки у формування світогляду досить суттєвий, в даної книзі розглядається, що слід робити, аби добре розуміти значення її досягнень

Гудінг Д. Людина та її світогляд: для чого ми живемо, і яке наше місце у світі : навчально-методичний посібник : у 3-х кн. / Д. Гудінг, Д. Леннокс; перекл. з рос. та англ. під заг. ред. М. А. Жукалюка; літ. ред. В. І. Мельник — Львів : МФБ «Людина та її світогляд», 2008. — Т. 1. — 416 с.
Гудинг Д. Человек и его мировоззрение: в поисках истины и реальности : учебно-методическое пособие : в 3-х т./ Д. Гудинг, Д. Леннокс; пер. с англ. под общ. ред. Н. А. Жукалюка; лит. ред. В. И. Мельник — Львов : МБФ, 2010. — Т. 2. — 396 с.
Гудинг Д. Человек и его мировоззрение: в поисках истины и реальности : учебно-методическое пособие : в 3-х т./ Д. Гудинг, Д. Леннокс; пер. с англ. под. общ. ред. Н. А. Жукалюка ; лит. ред. В. И. Мельник — Львов : МБФ, 2010. — Т 3. — 520 с.

Психологія

Психологія Медична психологія : підручник/ С. Д. Максименко, Я. В. Цехмістер, І. А. Коваль, К. С. Максименко; за заг. ред. С. Д. Максименка — 2-ге вид — Київ : ВД «Слово», 2014. — 520 с.
Анотація

Підручник містить систематизований виклад основних розділів медичної психології, викладених з позиції цілісної особистості, яка на різні впливи оточення реагує різноманітними психічними та соматичними змінами. Уперше комплекс медико-психологічних знань подано з точку зору психології особистості та у поєднанні з психіатрією, психосоматичною медициною, соціальною психологією. Пацієнт розглядається не тільки як об’єкт діагностики і терапії, але й як суб’єкт зі складним психологічним світом, що індивідуально реагує на хворобу і умови мікросоціального середовища. Розвиток і поглиблення психологічного аспекту медичної моделі хвороби дозволяють сприймати хворого не як нозологічну одиницю, а як неповторну індивідуальність.

Значна увага приділена психології лікувальної взаємодії, морально-етичним засадам роботи з пацієнтами. Процес лікування різних захворювань, що супроводжується низкою психологічних явищ, пов’язаних з особистістю хворого, лікаря і терапевтичними методами, що застосовуються, розглядається як явище, що чинить як позитивний, так і негативний вплив.

Для студентів вищих навчальних закладів

Психологія Боднар М. Б. Етнопсихологія (контент навчальної дисципліни) : навчальний посібник/ М. Б. Боднар. — Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2018. — 147 с.
Анотація

Пропонований навчальний посібник призначений для вивчення нормативної навчальної дисципліни «Етнопсихологія» студентами закладів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем. Навчальний посібник містить контент навчальної дисципліни «Етнопсихологія», який може бути рекомендований для розробки презентаційних матеріалів та їх використання у процесі проведення лекцій. Він містить короткі біографічні довідки про найвагоміші постаті дослідників у площині етнопсихології, проблемні ситуації, фрагменти текстів із художньої літератури, факти з історичного минулого окремих етносів, приклади з фольклору.

До посібника включено завдання для самостійної роботи студентів зі всіх розділів навчальної дисципліни, дискусійні питання для полілогу, орієнтовані індивідуальні навчально-дослідні завдання теоретичного та практичного спрямування, перелік рекомендованої літератури

Психологія ЗНО та ДПА : Як допомогти дитині впоратися зі стресом (рекомендації, тести, тренінги)/ І. Рашковська; упоряд. Т. Шаповал — Київ : Шкільний світ, 2018. — 112 с. — (Серія Бібліотека «Шкільного світу»)
Анотація

У книжці розглянуто основні напрями роботи практичного психолога під час підготовки учнів до ДПА та ЗНО, а також практичні рекомендації та психологічні інструментарій, що допоможе пом’якшити стрес перед іспитами не лише в учнів, а й у батьків і вчителів.
Книжка стане в пригоді практичним психологам, учителям,батькам, соціальним педагогам, учням та всім, кого цікавить ця тема. Можна використовувати як методичний посібник для практичних психологів, а також для студентів педагогічних навчальних закладів за спеціальністю «Практична психологія»

Психологія Рашковська І. Самооцінка та ідеальне «Я» підлітка: теорія і практика/ І. Рашковська; упоряд. Т. Червонна.— Київ : Перше вересня, 2018. — 120 с. — (Серія Бібліотека «Шкільного світу)
Анотація

Книжка містить авторські й адаптовані методики, розробки тренінгових занять, апробовані в навчальних закладах під час роботи психологів із підлітками.

Посібник буде корисним для практичних психологів, студентів психолого-педагогічних факультетів вишів

Психологія Рашковська І. Формування психологічного клімату в школі/ І. Рашковская; упоряд. Т. Червонна — Київ : Шкільний світ, 2018. — 152 с.— (Серія Бібліотека «Шкільного світу»)
Анотація

Формування здорового психологічного клімату в шкільному колективі – одвічна проблема. У кожній школі, безумовно, є свої підходи до вирішення цього складного завдання. Автор ділиться поглядом на нього та власним досвідом. Практична частина містить методики для діагностики складових цієї проблеми, приклади вправ і тренінгових занять, які можна використовувати у своїй діяльності педагогам, психологам, адміністрації шкіл. Видання стане в пригоді практичним психологам і педагогам із формування здорового психологічного клімату в шкільному колективі

Психологія Гармаш І. В. Терапія казками/ І. В. Гармаш. — Київ : Шкільний світ, 2018. — 112 с.— (Серія Бібліотека «Шкільного світу»)
Анотація

Книжку створено для використання працівниками психологічних служб, педагогами закладів позашкільної освіти та загальної середньої освіти, а також спеціалістами, що працюють за соціально-реабілітаційним напрямом для роботи з дітьми, батьками та педагогами

Психологія Емоційний інтелект/ упоряд. А. Козлова. — Київ : Шкільний світ, 2018. — 128 с. — (Серія Бібліотека «Шкільного світу»)
Анотація

У книжці розглянуто основні аспекти й проблеми вивчення емоційної сфери, поняття та особливості емоційного інтелекту, взаємозв’язок інтелекту (IQ), соціального (SI) та емоційного інтелекту (EI). Основну увагу приділено розвитку та віковим особливостям емоційної сфери особистості, чинникам розвитку емоцій та особливостям емоційних порушень, можливостям їхньої корекції. Подано психодіагностичний інструментарій дослідження емоційного інтелекту, а саме: тест емоційного інтелекту EQ (Н. Холл), тест емоційного інтелекту MSCEIT-V 2.0 (Дж. Маєр, П. Селовей, Д. Карузо), опитувальник емоційного інтелекту «ЕмІн» (Д. Люсін) та діагностика емоційної зрілості (О. Чебикін).

Книжка стане в пригоді практичним психологам

Психологія Мерзлякова О. Інформаційна грамотність : Профілактика деструктивного впливу мас-медіа/ О. Мерзлякова; упоряд. Т. Червона. — Київ : Шкільний світ, 2017. — 80 с. — (Серія Бібліотека «Шкільного світу»)
Анотація

У посібнику подано обґрунтовані роз’яснення про корисні та шкідливі аспекти впливу мас-медіа. Особливу увагу зосереджено на формуванні особистості дитини. Пропону¬ються прийоми роботи з інформацією: маніпулювання нею та використання її у роботі з дітьми. Змістовно та цікаво подано рекомендації для профілактики деструктивного впливу мас-медіа на дітей; практичні тематичні заняття. Для психологів, соціальних педагогів, учителів загальноосвітніх навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації та студентів педагогічних ВНЗ

Психологія Педагогічна психологія : навчальний посібник/ О. П. Сергєєнкова, О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасєка. ; Міністерство освіти і науки України, Київський університет ім. Б. Гринченка — Київ : Центр учбової літератури, 2012. — 168 с.
Анотація

Навчальний посібник розкриває зміст основних питань педагогічної психології. Книга поєднує інформаційний блок, який розкриває теоретичний матеріал та контрольно-дослідницький, що включає різні способи перевірки ступеня засвоєння інформації.

Посібник буде корисним для студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться проблемами педагогічної психології

Психологія Фурман А. В. Психодіагностична компетентність соціального працівника/ А. В. Фурман, А. В. Дубно. — Тернопіль : ТНЕУ, 2017. —102 с.
Анотація

У монографії науково обґрунтована психодіагностика як наука і мистецтво, теорія і професійна практика розпізнання індивідуально-психологічних особливостей людини та порівняння їх з нормою. Описана теоретична модель рівнів організації комплексного соціально-психологічного обстеження, що охоплює мікро-, мезо-, екзо- та макро-рівні і відповідні їм параметри (розумність, соціальність, креативність) психологічного пізнання особистості студента як клієнта і реального учасника інноваційно зорієнтованого кредитно-модульного процесу. Проаналізовані результати експерементально-діагностичного дослідження юнаків і дівчат спеціальності «Соціальна робота» ТНЕУ як суб’єктів освітньої взаємодії у часопросторі сучасного університету.

Для соціальних працівників і психологів, педагогів, управлінців, а також студентів, аспірантів, докторантів соціогуманітарного профілю

Суспільні науки

Суспільні науки Глобалістика : підручник/ Є. М. Суліма, М. А. Шепєлєв. — Київ : Вища школа, 2010. — 544 с.
Анотація

Підручник ознайомлює з особливостями застосування системного підходу до вивчення міжнародних відносин, розкриває природу і тенденції розвитку сучасної світової системи , процесу глобалізації, містить аналіз фундаментальних аспектів дослідження глобального розвитку проблем глобального суспільства, світового порядку, світового лідерства, глобалізації управління, глобальної безпеки, висвітлює особливості глобальної цивілізаційної конкуренції та альтероглобалістського руху.

Для студентів, які навчаються за напрямами підготовки «Міжнародні відносини», «Політологія». Може бути використаний аспірантами, викладачами, фахівцями

Суспільні науки Гобсбаум Е. Вік екстремізму. Коротка історія ХХ віку. 1914-1991/ Е. Гобсбаум; пер. з англ. О. Мокровольский. — Київ : ВД «Альтернативи», 2001. — 544 с.
Анотація

Ця книга, що ґрунтується переважно на особистому досвіді й спостереженнях її автора, стала новою віхою в нашому розумінні проминулого вже сторіччя і в наших сподіваннях на вік, який допіру почався.

Вік екстремізму, поділений на три головні хронологічні частини: «Вік катастрофи», «Золотий вік» і «Обвал» — це захопливе читання й водночас підбадьорлива переоцінка вже прожитого людством сторіччя, яку здійснив історик, відомий своєю яскравою манерою письма, а також глибиною й широтою ерудиції.

Вік екстремізму у написаний з погляду людини, що вірить у розум, науку та в потенційне поліпшення становища людства, вражає гострим аналізом, переконливими аргументами й непересічними судженнями на такі різні теми, як крах старого світу, брак міжнародної згоди, занепад мистецтв останніми роками й дедалі більший вплив Третього світу.

Вивершуючись кульмінацією — заснованим на обізнаності передбаченням того, що чекає на нас у XXI сторіччі, ця книга є іскрометним підсумком тих подій, які привели нас від Жовтневого перевороту в Росії до межі тисячоліття

Суспільні науки Кто был кто в Первой мировой войне : биографический энциклопедический словарь/ К. А. Залесский. — Москва : Аст; Астрель, 2003. — 894 с.
Анотація

В Первую мировую войну было втянуто большинство стран Европы, все крупнейшие мировые державы. Война стала переломным моментом, эпохой в военном искусстве и развитии военной техники, именно здесь впервые в широком масштабе были применены самолёты и танки, ставшие через 25 лет главной ударной силой воюющих держав. В книге собраны статьи более чем о 700 военачальниках Первой мировой войны — это командующие фронтами, армиями, флотами, корпусами, военные министры, начальники Генеральных штабов, генерал-квартирмейстеры и генерал-инспектора. Основное внимание уделено генералам Русской армии.

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся военной историей XX века

Суспільні науки Половець В. М. Половці і Київська Русь : монографія/ В. М. Половець.— Чернігів : Просвіта, 2017. — 216 с.
Анотація

Монографія присвячена дослідженню походження, політичного і соціально-економічного устрою та культурного життя половців, які упродовж 200 років перебування на кордоні з Київською державою пройшли шлях від табірних кочувань до утворення кочових державних об’єднань в соціально-економічному плані і від воєнної демократії-до феодалізму.

Розрахована на науковців, вчителів, студентів, широке коло читачів

Суспільні науки Надія і розчарування українства. До 90-річчя підписання Варшавського договору між Українською Народною Республікою і Річчю Посполитою Польською/ упоряд., вступ. ст., заг. ред. В.Сергійчука. — Київ : ПП Сергійчук М. І., 2010. — 264 с.
Анотація

У пропонованому дослідженні розповідається про причини, які спонукали Уряд УНР піти на підписання в квітні 1920 року важкого для України Варшавського договору. На основі архівних документів показано, що польська сторона не тільки відмовилася до кінця виконувати взяті на себе зобов’язання — підтримати незалежність Української держави, а й роззброїла своїх вчорашніх союзників, інтернувавши десятки тисяч петлюрівських вояків за колючі дроти. Розраховано на всіх, хто хоче розібратися у проблемі польсько-українських відносин у 1917—1923 роках

Суспільні науки Якубова Л. В обіймах страху і смерті. Більшовицький терор в Україні/ Л. Якубова, Я. Примаченко. — Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. — 543 с.
Суспільні науки Футей Б. Становлення правової держави в Україні: 1991-2005 = Establishing the Rule of Law: Ukraine 1991-2001/ Б. Футей; передм. М. Костицького. — Київ : Юрінком Інтер, 2005. — 352 с.
Анотація

Вміщені у книжці доповіді, виступи, окремі статті автора присвячені концептуальним правовим проблемам становлення Української держави, в тому числі таким, як творення вільних і справедливих президентських, парламетських та мисцевих виборів, реформа та функціонування судової системи, дотримування прав людини тощо.

Розрахована на політиків, фахівців у галузі права, студентів, викладачів

Суспільні науки Этикет государственного служащего : учебное пособие/ В. Е. Зарайченко.— Ростов-на-Дону : Издательский центр МарТ; Феникс, 2009. — 317 с.
Анотація

Учебное пособие содержит рекомендательные материалы по применению правил этикета в различных ситуациях делового общения. Здесь излагаются правила приветствия и представления при знакомстве, посещения учреждений, проведения деловых встреч, бесед, переговоров, презентаций, приемов и многие другие советы, относящиеся к различным сферам деятельности государственных служащих. Особое внимание уделяется нравственной стороне взаимоотношений государственного служащего с коллегами, партнерами и посетителями. Учебник построен так, что каждый параграф начинается с изложения этикетного минимума по данному вопросу, а затем предлагается более подробное освещение проблемы. По каждой теме предлагаются контрольные вопросы и задания

Суспільні науки Левченко Л. Л. Чорноморський центральний військово-морський архив (1794-1934). Дослідження. Документи. Реєстр фондів: реконструкція/ Л. Л. Левченко; Інститут історії України національной академії наук України, Державний архів Миколаївської області — Миколаїв : Іліон, 2018. — 660 с.
Анотація

У монографії висвітлено історію Чорноморського центрального військово-морського архіву від заснування у 1794 р. й до ліквідації і примусового вивезення архівних документів із історії Чорноморського флоту та Південної України з Миколаєва до Ленінграда в 1934 р. Наведено тексти документів, які відображають боротьбу українців за самостійність архівної галузі в умовах розгортання сталінських репресій та підтверджують право України на вивезені до Російської Федерації архіви. Монографія розрахована на всіх тих, хто вболіває за повернення національної культурної спадщини українського народу з-за кордону на Батьківщину

Суспільні науки Рейнольдс Д. Л. Залишаючи рідний дім. Надзвичайне життя Петра Яцика/ Д. Л. Рейнольдс; пер. з англ. М. М. Сороки; за конс. підтримки О. М. Сороки. — Кам’янець-Подільський : Друкарня «Рута», 2018. — 304 с.
Анотація

Книга розповідає про життя видатного українця Петра Яцика, якого воєнне лихоліття, складні життєві обставини змусили покинути батьківську хату, рідну Україну й вирушити за океан, до Канади, де він важкою працею, постійним самовдосконаленням, мудрими рішеннями і високоморальними вчинками здобув широке суспільне визнання, став одним з провідних канадських бізнесменів. Славу Петру Яцику принесли не тільки його незаперечні успіхи в бізнесі, але й багатогранна меценатська діяльність і насамперед велика фінансова підтримка розвитку української освіти, культури та духовності, з чим докладно знайомить читачів пропоноване видання

Суспільні науки Пастырь И. В. Кирнички – наш отчий дом: 1814-2014. Посвящается 200-летию села/ И. В. Пастырь. — Донецк – Измаил : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. — 432 с.
Анотація

У книзі «Кирнички – наш спільний дім» автор розглядає 200-річний період освоєння земель межиріччя Дунаю і Дністра, розкриває проблему утворення і назви історико-географічної області Бессарабія, причини переселення болгар. Значну увагу приділено утворенню колонії Финтина-Дзінілор, історії її становлення, особливо в ХХ столітті, а також спільному проживанню в мирі та злагоді з українцями – першими засновниками села.

Крім краєзнавчого матеріалу, представлені репродукції відомих художників, самого автора, що представляє особливий інтерес для студентів гуманітарного циклу, вчителів історії та образотворчого мистецтва. Книга буде цікавою не тільки жителям села Кирнички, але й усім, хто любить і цінує рідну землю

Освіта

Освіта Свистун В. І. Розвиток маркетингової компетентності керівника закладу освіти/ В. І. Свистун, Л. М. Петренко, Н. Д. Проценко. — Харків : Основа, 2018. — 80 с. — (Серія Бібліотека журналу «Управління школою»)
Анотація

У посібнику висвітлено теоретичні засади освітнього маркетингу в контексті управління розвитком закладу освіти та практичні аспекти розвитку маркетингової компетентності керівників; акцентовано увагу на інформаційному підході як методологічному підґрунті управління маркетингом професійно-технічної освіти в регіоні

Освіта Смирнова І. М. Система професійної підготовки майбутніх учителів технологій до розроблення і використання електронних освітніх ресурсів : монографія/ І. М. Смирнова. — Київ : Педагогічна думка, 2017. — 336 с.
Анотація

У монографії розкрито теоретичні основи професійної підготовки майбутніх учителів технологій до розроблення та використання електронних освітніх ресурсів. Здійснено аналітичний огляд вітчизняного й зарубіжного досвіду, визначено базовий понятійно-термінологічний апарат та теоретико-методичні підходи з проблеми професійної підготовки майбутніх учителів технологій, виокремлено вимоги до складових їхньої кваліфікаційної характеристики, які викладені в державних програмних та нормативних документах і пов’язані з ІТ. Представлено авторську концепцію професійної підготовки майбутніх учителів технологій до розроблення й використання електронних освітніх ресурсів у вітчизняних ВНЗ, нормативно-оцінювальну характеристику та професіограму вчителів технологій, яких потребує сучасне суспільство, і комплекс вимог до процесу й результатів його навчання, розроблених на підставі створеної професіограми.

Розраховано на аспірантів, докторантів, викладачів та студентів, які цікавляться проблемою інформаційно-технологічного навчання майбутніх учителів технологій у вищих педагогічних навчальних закладах України

Освіта Четверікова Н. В. Інклюзивний клас у школі : Психолого-педагогічні аспекти роботи педагогів/ Н. В. Четверікова. — Київ : Перше вересня, 2018. — 136 с.
Анотація

Посібник містить практичні матеріали з особливостей відкриття та організації роботи в інклюзивному класі. Розкрито систему роботи кожного учасника Команди супроводу учня з особливими освітніми потребами та їхні професійні взаємини. Запропоновано алгоритм роботи педагогів з адаптації та соціалізації учнів з ООП, принципи складання Індивідуальної програми розвитку та наповнення Портфоліо таких учнів тощо. Показано принципи побудови співпраці педагогів із батьками учнів класу, зокрема й у нестандартних ситуаціях, в інклюзивному класі.

Посібник буде корисним педагогам, які працюють в інклюзивних класах, слухачам інститутів післядипломної педагогічної освіти, студентам педагогічних спеціальностей, батькам школярів та всім, кого цікавлять проблеми розвитку інклюзивної освіти

Освіта Папач О. І. Розвиток множинного інтелекту: експериментальна діяльність закладу освіти; модульна організація освітнього процесу/ О. І. Папач, А. В. Переступняк. — Харків : Основа, 2018. — 160 с. — (Серія Бібліотека журналу «Управління школою»)
Анотація

У книзі презентовані результати роботи Одеського ліцею «Приморський» як обласного експериментального майданчика із проблеми «Розвиток множинного інтелекту учнів поліпрофільного ліцею на основі модульної організації освітнього процесу». Додатки містять програму дослідно-експериментальної роботи, методичні рекомендації та розробки уроків із проблеми дослідження.

Для керівників закладів освіти, педагогічних працівників

Освіта Енциклопедія освіти : довідкове видання/ Акад. пед. наук України; голов. ред. В. Г. Кремень — Київ : Юрінком Інтер , 2008. — 1040 с.
Анотація

У даній енциклопедії висвітлено проблеми теорії, історії та практики української освіти, походження понятійно-термінологічних основ педагогічної і психологічної наук; сучасні освітні парадигми і концепції; системи навчання і виховання у різних типах навчальних закладів, розвиток зарубіжних освітніх систем; персоніфіковану інформацію про педагогів та громадських діячів, що сприяли розвитку освіти в Україні; інформацію про суміжні галузі науки, які мають вагоме значення для розвитку сучасної освіти

Освіта Скалько С. Л.  Відлуння доброти/ С. Л. Скалько. — Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. — 256 с.
Анотація

Про видатного українського педагога В. Сухомлинського написані десятки, а, може, й сотні книжок, у яких поціновано його науково-педагогічний подвиг.

А в цій книжці, яку створив обком профспілки освітян, йде мова про нього як людину – добру, щиру, сердечну, доброзичливу, часом – навіть лагідну. Бо й справді був великим, але й простим, щирим і добрим. І в цій книжці та доброта знайшла відлуння

Освіта Василь Олександрович Сухомлинський: до 100-річчя від дня народження : бібліографічний покажчик/ Національна академія педагогічних наук України, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського; упоряд. О. В. Сухомлинська, Л. Д. Березівська, Л. І. Страйгородська та ін. — Вінниця : Твори, 2018. — 395 с.
Анотація

Дванадцятий випуск бібліографічного покажчика серії «Видатні педагоги світу» приурочений до ювілею Василя Олександровича Сухомлинського – видатного українського педагога-гуманіста. У виданні представлено бібліографію його праць та дослідження, присвячені науково-практичній діяльності вченого та її творчому використанню, що опубліковані впродовж 1945-2017 рр.

Покажчик адресовано вченим, педагогічним працівникам, аспірантам, студентам, бібліотечним фахівцям, усім, хто вивчає і кого цікавить творча спадщина В. О. Сухомлинського

Освіта Жадан Л. В. Педагогічний словник/ Л. В. Жадан, В. П. Жадан. — Харків : Основа, 2018. — 144 с. — (Серія Бібліотека журналу «Управління школою»)
Анотація

Словник охоплює загальновживану сучасну наукову лексику з педагогіки та психології та відбиває її історичний розвиток та сучасний стан розвитку. Основна мета словника – дати коротке тлумачення найважливіших найбільш уживаних термінів.

Книгу рекомендовано для працівників освіти, учителів, вихователів, студентів, батьків, громадськості

Освіта Зайченко І. В. Етика викладача вищої школи : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ І. В. Зайченко, А. А. Каленський, Т. Ф. Мельничук; за ред. проф. І. В. Зайченка; Кабінет Міністрів України, Нац. університет біоресурсів і природокористування України.— Київ : Компринт, 2013. — 320 с.
Анотація

Посібник розрахований для студентів спеціальності «Педагогіка вищої школи» як денної, так і заочної форм навчання. Корисний буде викладачам і студентам гуманітарних вищих навчальних закладів, широкому загалу освітян

Педагогіка

Педагогіка Богданова І. М. Соціальна педагогіка : навчальний посібник/ І. М. Богданова. — Київ : Знання, 2008. — 343 с.
Анотація

У навчальному посібнику висвітлюються актуальні питання соціальної педагогіки з урахуванням вимог до підготовки відповідних спеціалістів. Посібник складається з двох самостійних частин: «Вступ до спеціальності “Соціальна педагогіка”» і «Соціальна педагогіка». Матеріал структурований за модульним принципом і містить як теоретичну, так і практичну частини.

Для студентів і викладачів навчальних закладів різних рівнів акредитації, слухачів та викладачів курсів підвищення кваліфікації, волонтерів у сфері соціальної роботи

Педагогіка Зарубіжна література. Уроки : 5 класс/ Т. Мельник, Л. Битко, О. Єрцова та ін.; за заг. ред. О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової. — Київ : Перше вересня, 2018. — 188 с. — (Серія Бібліотека «Шкільного світу»)
Анотація

У посібнику подано розробки уроків із зарубіжної літератури, що відповідають програмі 5-го класу, розробленій на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Посібник складається з 70 уроків, узгоджений з програмою для 5-го класу, які містять матеріали для фронтальної роботи, організації групової та індивідуальної роботи. Використано також інтерактивні методи та форми роботи, творчі завдання

Педагогіка Житомирский Л. А. Теория и методика преподавания подвижных игр. Курс лекций по теории и методике преподавания подвижных игр: учебное пособие/ Л. А. Житомирский. — Измаил : РИО ИГГУ, 2013. — 76 с.
Педагогіка Житомирский Л. А. Улучшение зрения студентов при близорукости : методические рекомендации/ / Л. А. Житомирский. — Измаил : РИО ИГГУ, 2014. — 29 с.
Педагогіка Дмитренко С. Равлики. Мультимедійний проект/ С. Дмитренко. — Київ : Шкільний світ, 2018. — 112 с. — (Серія Бібліотека «Шкільного світу»)
Анотація

Посібник створено завдяки дослідницькому проекту «Равлики. Life» видавництва «Шкільний світ». Усі досліди, експерименти, спостереження й цікаві факти дбайливо зібрані в методичному посібнику; містить усе про равликів, догляд за ними та їхнє харчування. Посібник стане в пригоді вчителям екології та біології загальноосвітніх навчальних закладів, керівникам гуртків еколого-натуралістичного напряму, класним керівникам, педагогам-організаторам, заступникам директорів із навчально-виховної роботи, викладачам і студентам педагогічних ВНЗ

Педагогіка Санковська І. Екологія. Наскрізна лінія в освіті/ І. Санковська, С. Дмитренко; упоряд. С. Дмитренко — Київ : Шкільний світ, 2018. —112 с. — (Серія Бібліотека «Шкільного світу»)
Анотація

Планета Земля — наш спільний дім, тож за правилами добросусідства дбати про дім повинен кожен із нас. Саме тому екологічний компонент повинен пронизувати всі сфери діяльності людини, кожної миті нагадуючи нам про наше значення в складній системі під назвою «природа», привчаючи виважено приймати рішення й брати на себе відповідальність за власні вчинки.

Для формування екологічного світогляду школярів екологія визначена як на¬скрізна змістова лінія в усіх навчальних програмах закладу загальної середньої освіти. У цьому посібнику проаналізовано теоретичні засади й надано практичні рекомендації щодо реалізації екологічного компонента освітнього процесу.

Посібник стане в пригоді учителям початкових класів, учителям-предметникам, класним керівникам, педагогам-організаторам, заступникам директорів із навчальної та виховної роботи, керівникам гуртків закладів позашкільної освіти, студентам педагогічних ЗВО, батькам та абітурієнтам

Педагогіка Задачі ужиткового змісту. Хімія. 7-8 класи/ Л. Сольська, А. Росочинська, С. Козлова та ін.; упоряд. Л. Степанова, С. Дмитренко — Київ : ВД «Перше вересня», 2018. — 256 с. — (Серія Бібліотека «Шкільного світу»)
Анотація

Далеко не кожен учень стане хіміком, агрономом чи фармацевтом. Проте в повсякденному житті кожному з них трапляються й ще напевне трапляться сотні різноманітних речовин. Необхідно сформувати в учнів усталену позицію, що хімія – це наука про життя та для життя. Використання рахункових задач, зокрема задач ужиткового спрямування, дасть змогу продемонструвати учням прямий зв’язок науки з життям і розвивати певний пізнавальний інтерес до предмета.

Цей посібник стане в пригоді учителям хімії закладів загальної середньої освіти, викладачам закладів вищої педагогічної освіти, студентам – майбутнім учителям хімії, викладачам курсів хімічного профілю закладів позашкільної освіти

Економічні науки

Економічні науки Системи технологій: навчальний посібник/ З. Б. Живко, Р. З. Берлінг, М. Є. Стадник та ін. — Київ : Алерта, 2009. — 200 с.
Анотація

У навчальному посібнику подані основні теоретичні аспекти і практичні рекомендації з економічних основ технологічного розвитку, аналізу технологічних процесів економіки України та пріоритетних напрямків їх розвитку. Розглянуто суть та особливості формування системи показників технологічних рішень, вибір економічних, технологічних, технічних критеріїв, визначення оптимальних параметрів технологічного процесу, основні поняття стандартизації та метрології, принципи побудови засобів контролю.

Навчальний посібник є базовою основою для самостійного вивчення матеріалу з курсу «Системи технологій та експертні системи». Може бути використаний при вивченні дисциплін «Бази даних», «Економіка», «Економічний аналіз», «Проектування баз даних», «Системи технологій в економіці», «Системи технологічного контролю», «Експертні системи», «Інформаційні системи», «Захист інформаційних ресурсів» тощо.

Навчальний посібник рекомендовано для студентів, курсантів, слухачів економічних та технічних напрямів навчання

Економічні науки Круль Г. Я. Основи готельної справи : навчальний посібник/ Г. Я. Круль ; Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича — Київ : Центр учбової літератури, 2011. — 368 с.
Анотація

У запропонованому виданні розглянуті основні поняття готельного господарства. Значна увага приділена класифікаціям засобів розміщення за різними принципами та критеріями. Виявлені сучасні проблеми створення єдиної міжнародної класифікації готелів у світі. Розкриті особливості технологічного процесу надання основних і додаткових послуг у готелях. Посібник містить практичні завдання, контрольні тести, нормативно-інструктивний, довідковий і статистичний матеріал.

Для викладачів і студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, широкого кола зацікавлених читачів

Мистецтво

Мистецтво Українські народні жартівливі пісні : нотне видання/ упорядкув. В. Єсипка. — Київ : Техніка, 2005. — 232 с. — (Серія «Народні джерела»)
Анотація

Публікується близько 200 зразків одного з найулюбленіших народом жанрів, який є невичерпним джерелом для подальших мистецьких пошуків, де дотепно, іноді в сатиричній формі, віддзеркалюються побут, родинні стосунки, кумедні ситуації

Мистецтво Струны души Александра Николаевича Затынченко/ под ред. Ж. Е. Сироткиной; реценз. Г. Б. Райбедюк, Л. Д. Банкул. — Измаил : РИО ИГГУ, 2017. — 36 с
Анотація

Сборник составлен к 80-летнему юбилею заслуженного работника народного образования Украины, доцента кафедры музыкального и изобразительного искусств ИГГУ, преподавателя-методиста по классу гитары ДШИ, ветерана труда – Затынченко Александра Николаевича.

Для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей средних и высших педагогических и музыкальных учебных заведений, а также для широкогокруга читателей

Мистецтво Ковальов О. Декоративно-прикладне мистецтво у школі. 1-7 класи : навчальний посібник/ О. Ковальов. — Суми : Університетська книга, 2006. — 144 с.
Анотація

Посібник розкриває шляхи та методи навчання учнів 1–7 класів декоративно-прикладного мистецтва, естетичного виховання та сприяє формуванню твopчих здібностей дітей засобами народного мистецтва рідного краю. Розрахований на студентів художньо-графічних і педагогічних факультетів вищих навчальних закладів, студентів педагогічних училищ і коледжів, учителів образотворчого мистецтва, керівників художніх студій

Мовознавство/літературознавство

Мовознавство/літературознавство Левицький В. В. Основи германістики : навчальний посібник/ В. В. Левицький. — Вінниця : Нова Книга, 2008. — 528 с.
Анотація

У книзі висвітлено основні положення фонетичної та граматичної будови германських мов, відомості про давніх германців, давньогерманську писемність, релігію та міфологію. Окремий розділ присвячено лексичному складу германських мов, де розглянуті семантичні процеси та закономірності у германській лексиці, антропоніміка, гідроніміка, топоніміка, запозичення та лексичні ізоглоси в германських мовах, а також мовна картина світу давніх германців.

Призначена насамперед для студентів, аспірантів та науковців, що спеціалізуються у галузі германських мов. Книга може бути корисною також для всіх, хто цікавиться проблемами сучасної індоєвропеїстики

Мовознавство/літературознавство Подоляк О. С. Квести. Англійська мова/ О. С. Подоляк. — Київ : Перше вересня, 2018. — 96 с. — (Серія Бібліотека «Шкільного світу»)
Анотація

Освітні квести знову перетворюють навчання на пригоду. Дозвольте учням стати чарівниками, інопланетянами, таємними агентами, дослідниками з майбутнього. Нехай вони шукають ар¬тефакти, збирають підказки, розгадують шифри та змінюють світ. Це не просто гра, а спосіб вивчити нові слова, закріпити, поглибити й застосувати знання й уміння. А ще — навчитися рішуче і зважено діяти в непередбачуваній ситуації, працювати в команді, розподіляти ресурси, обов’язки й повноваження.

Для вчителів англійської мови, керівників гуртків

Мовознавство/літературознавство Забіяка В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практичний посібник/ В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. — Київ : ВЦ «Академія», 2012. — 304 с.
Анотація

Вміння точно і дотепно висловлюватися — важливий чинник комунікаційної і життєвої ефективності. У мові людей, які дбають про це, завжди більше змісту, ніж слів. Такою її робить доречне використання фразеологізмів, про різноманітні аспекти (етимологію, семантику, комунікаційну роль) яких ідеться в цьому виданні. Є в ньому і тлумачний словник найуживаніших фразеологізмів, різноманітні вправи і завдання, робота над якими сприятиме збагаченню власного мовлення.

Видання адресоване передусім учням загальноосвітніх шкіл, студентам. Корисним буде вчителям-філологам, усім, хто зацікавлений у мовному саморозвитку

Мовознавство/літературознавство Кодак М. П. Поетика як система : літературно-критичний нарис/ М. П. Кодак. — Луцьк : Твердиня, 2010. — 176 с.
Анотація

Сучасний читач знає багато систем – Коперника, Павлова, Менделєєва, з’являються нові й нові функціональні системи…

Світ художнього твору, як і кожне складне явище, – також система. Система поетики має свої опорні поняття, свої структурні рівні – пафос, жанр, часопросторові уявлення тощо. В нарисі вони розглядаються у зв’язку з методом і стилем, ідеєю розвитку, іншими категоріями.

Видання розраховане на критиків, літературознавців, усіх, хто цікавиться питаннями теорії літератури

Мовознавство/літературознавство Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. З остатніх десятиліть XIX в./ І. Франко; упряд. і ред. О. Баган; літ. ред. Я. Радевич-Винницький; післямова З. Гузар; Науково-ідеологічний центр ім. Дмитра Донцова. — Дрогобич : Відродження, 2008. — 464 с. — (Серія «Золота Франкіяна»)
Анотація

Видання відкриває серію «Золота Франкіяна», у якій планується випустити особливо значущі наукові, художні та публіцистичні твори Івана Франка, насамперед ті, що були замовчувані у радянську добу або обійдені увагою видавництв. До першої книжки серії ввійшли дві історико-літературні праці І. Франка – «Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р.» та «З остатніх десятиліть XIX в.», які становлять цілість із визначеної теми. Обидві студії містять винятково багатий фактологічний матеріал, проникливий аналіз літературного процесу, влучні оцінки художніх творів, несуть низку вартісних узагальнень щодо української культури. Ці праці стали віхами в історії розвитку українського літературознавства.

Книжка адресована учням ліцеїв і коледжів, студентам-гуманітаріям, літературознавцям і літературним критикам, широкому колу дослідників та шанувальників української культури

Мовознавство/літературознавство Бідюк О. В. Психоаналіз мікрообразів художнього тексту (творчість Ліни Костенко) : монографія/ О. В. Бідюк. — Луцьк : Твердиня, 2009. — 188 с.
Анотація

Монографія присвячена теоретичним аспектам прикладного психоаналізу. Вперше у вітчизняній літературознавчій науці запропоновано та описано конструктивну методологію психоаналітичного дослідження художнього твору з виходом на макрорівень: аналіз пропонується провадити, послуговуючись найменшими формальними елементами (мікрообразами), що, з одного боку, формують індивідуально-авторський стиль, а з іншого, – мають захованих психічний зміст. Визначено поняття мікрообразу, психоаналізу мікрообразів, а також запропоновано алгоритм психоаналітичного дослідження творчості письменника. Авторську методологію психоаналізу мікрообразів художнього тексту розглянуто на прикладі творчості Ліни Костенко

Мовознавство/літературознавство Савоськина Т. А. Роман «Рудин» в творческой эволюции И. С. Тургенева : монография/ Т. А. Савоськина; Міністерство освіти і науки України, Дніпропетровський національний університет. — Днепропетровск : Изд-во Днепропетр. ун-та, 2002. — 172 с.
Анотація

В монографии исследуется проблема генезиса романа И. С. Тургенева «Рудин» на основе взаимодействия литературных родов и жанров, в результате чего художественное наследие писателя осмысливается как динамичная и целостная система.

Для научных работников, преподавателей вузов, студентов

Мовознавство/літературознавство Национально-культурный компонент в текстах мировой литературы: Ч. ll : Авторская модель мира : учебное пособие/ ответст. редактор Н. М. Раковская; Министерство образования и науки Украины, Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова — Одесса : Астропринт, 2006. — 285 с.
Анотація

Учебное пособие посвящено рассмотрению национально-культурного компонента в художественном тексте как фактора литературной и культурной интеграции. Исследуются парадигмы национального самосознания, мифопоэтического мышления, нашедшие отражение в авторской концепции человека и мира. Национально-культурный компонент анализируется в культурно-историческом, ментальном и этноментальном аспектах межлитературной общности.

В учебное пособие включены главы общетеоретического характера и предполагающие компаративный подход к изучению мировой литературы.

Учебное пособие предназначено для преподавателей, аспирантов и студентов гуманитарных специальностей, в программу обучения которых включен курс истории мировой литературы