Ресурси відкритого доступу

Ресурси відкритого доступу (Open Access) – бази даних, користування якими не потребує ліцензійних угод та передплати. Ресурси із цих баз доступні відкрито, дозволяється їх вільне використання, поширення та відтворення з науковою чи навчальною метою на будь-якому носії, за умови, що оригінальний твір правильно цитується


BASE: Bielefeld Academic Search Engine – одна з найбільших у світі пошукових систем, що спеціалізується на пошуку наукових документів відкритого доступу в мережі Internet. Система підтримується бібліотекою університету Білефельд (Німеччина).
BASE збирає, нормалізує та індексує дані серверів репозитаріїв за допомогою “Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting” (OAI-PMH). На додаток до метаданих OAI,  BASE індексує вибрані веб-сайти і локальні дані бібліотек.

OAIster – зведений каталог мільйонів записів, представляє відкритий доступ до цифрових ресурсів. OAIster «збирає» описову інформацію (метадані) з колекції відкритого доступу зі вього світу, використовуючи OAI-PMH (the Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting). OAIster містить більше 25 міліонів записів, пропонує цифрові ресурси від більш ніж 1157 учасників.

The search in public archives of Ukraine – портал збору метаданних з відкритих архівів України. Система дозволяє проводити централізований пошук у відкритих архівах України


Відкритий доступ (додаткова інформація на Вікіпедії)

 

 


 

Карата відкритих архівів

 


 

Посилання на наукові архіви (репозитарії)

ДоступНазва & Опис
Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України

є бібліотекою відкритого доступу і передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її з законною ціллю без фінансових, юридичних і технічних перешкод, що відповідає Будапештській Ініціативі Відкритого Доступу

ELibUkr-OA - мультидисциплінарний відкритий електронний архів

– сервіс, що пропонується через портал проекту ELibUkr, для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів та наукових співробітників університетів чи будь-яких інших наукових інституцій України, які не підтримують власного (інституційного) відкритого електронного архіву

ELARTU - Інституційний репозитарій Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя

Інституційний репозитарій відкрито у вересні 2008 року для діяльних спільнот, інституцій та окремих дослідників, готових розміщувати для тривалого зберігання й доступу власні наукові монографії, статті, рецензії, огляди, джерельні матеріали і бази даних, музейно-архівні колекції, дослідницькі й культурні проекти, навчальні матеріали, презентації, каталоги й бібліографію

ARRChNU - Інституційний репозитарій Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

ARRChNU накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний і надійний доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету

eKhNUIR Електронний архів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Електронний архів містить публікації наукових праць викладачів і співробітників Харківського національного університету. Серед них статті з наукових журналів, навчально-методичні розробки, наукові публікації студентів (розміщуються за умови наявності рецензії наукового керівника)

elONUar - Eлектронний архів-репозитарій Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова

elONUar містить наукові публікації викладачів та співробітників, що є в відкритому доступі, матеріали доповідей та конференцій, статті з періодичних видань ОНУ

eSSUIR - Електронний архів Сумського державного університету

Електронний архів наповнюється наступними матеріалами: наукові публікації працівників та студентів, статті з наукових журналів, навчально-методичні розробки. (Наукові публікації студентів розміщуються за умови наявності рекомендації наукового керівника)

Електронна бібліотека Житомирського державного університету
Електронний архів наукових публікацій бібліотеки "Львівської Політехніки"
Цифровий архів Національного університету «Острозька академія»

Електронний архів накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету

eNUFTIR – Електронний архів Національного університету харчових технологій

eNUFTIR – електронний архів для накопичення, систематизації та зберігання інтелектуальних продуктів університетської спільноти, а також поширення цих матеріалів у цифровому вигляді засобами Інтернет-технологій у середовищі світового науково-освітнього співтовариства

eEast-UkrNUIR - інституційний репозитарій СНУ ім. В. Даля

Електронний архів створений для накопичення, зберігання та надання безкоштовного повнотекстового доступу до публікацій наукового, освітнього та методичного призначення, створених викладачами, науковцями, аспірантами чи студентами університету

Репозитарій Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Архів містить у відкритому доступі наукові публікації викладачів та співробітників, матеріали доповідей і конференцій, навчально-методичну літературу, статті з фахових видань ТНПУ

Інституційний репозитарій Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

Інституційний репозитарій накопичує і зберігає електронні публікації та електронні версії документів, створених працівниками та студентами CНУ імені Лесі Українки, а також надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ у мережі Інтернет

iRKNEU - Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

iRKNEU – інституційний репозитарій, що накопичує, зберігає електронні публікації та електронні версії документів (творів), створених працівниками та студентами ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» або іншими особами, а також надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ в мережі Інтернет

ELAKPI

Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ» - накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ через Інтернет до наукових і освітніх матеріалів професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів, аспірантів та докторантів НТУУ «КПІ»

ElarKhNU - інституційний репозитарій Хмельницького національного університету
ENPUIR - електронний архів Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Архів містить у відкритому доступі наукові публікації викладачів та співробітників НПУ імені М. Драгоманова, матеріали доповідей та конференцій, навчально-методичну літературу, статті з наукової періодики НПУ.

Відкритий архів надає можливість для самостійного розміщення наукових праць (самоархівування)

eIRPSTU - Електронний інституційний репозиторій Приазовського державного технічного університету

eIR PSTU призначений для накопичення, систематизації і зберігання в електронному вигляді інтелектуальних продуктів університетської наукової спільноти і забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників, магістрантів, аспірантів і студентів Університету

Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі

Електронний архів містить публікації наукових праць викладачів і співробітників Полтавського університету економіки і торгівлі. Серед них статті з наукових журналів, навчально-методичні розробки, наукові публікації студентів

Електронний архів Української інженерно-педагогічної академії

ElAr UIPA – (Electronic Archive of Ukrainian Engineering Pedagogics Academy)

Мета електронного архіву - накопичення, розповсюдження та забезпечення довготривалого, постійного та надійного доступу до наукових досліджень професорсько-викладацького складу,співробітників і студентів, аспірантів і докторантів Академії

Електронний репозиторій Cумського національного аграрного університету

Наш електронний архів накопичує, зберігає та надає вільний, довгостроковий доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-методичних і навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, аспірантами, студентами та співробітниками бібліотеки Сумського НАУ

Інституційний репозиторій Київського університету ім. Б.Грінченка
eKMAIR – Електронний архів Національного університету «Києво-Могилянська академія»