Ресурси відкритого доступу

Українські ресурси

ДоступНазва & Опис
Система пошуку у відкритих архівах України

The search in public archives of Ukraine

Система дозволяє проводити централізований пошук у відкритих архівах України

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України є бібліотекою відкритого доступу і передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її з законною ціллю без фінансових, юридичних і технічних перешкод, що відповідає Будапештській Ініціативі Відкритого Доступу. ISSN: 2310-8479

ELibUkr© Електронна бібліотека України

«Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України» – це інноваційний проект, що об’єднує бібліотеки вищих навчальних закладів, національні бібліотеки та інші організації України. Метою проекту є забезпечення доступу до світової наукової інформації, створення власних академічних ресурсів, а також інтеграція української науки та бібліотечної справи у світову наукову комунікацію.

Реалізація проекту сприяє розвитку громадянського суспільства та демократичного процесу в Україні, надаючи доступ до великої кількості інформаційних ресурсів для максимальної кількості користувачів.

Проект передбачає передплату ліцензованих інформаційних продуктів для кожного університету – електронних журналів, електронних книг, баз даних – найважливішого ядра світових інформаційних ресурсів, що покривають усі галузі знань (наука, техніка, медицина, соціальні та гуманітарні науки).

Основу ELibUkr© становить єдиний потужний портал, який спрямовує користувачів до всіх типів електронної інформації. Студенти, викладачі і науковці отримують вільний доступ до всіх ресурсів проекту

Електронна бібліотека НАПН України
eScriptorium - архів рідкісних видань і рукописів для науки та освіти

Цей ресурс створюється Центральної науковою бібліотекою Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Архів eScriptorium містить повні електронні версії (або фрагменти) рідкісних видань і рукописів і створюється в освітніх та наукових цілях. Розміщені в ньому електронні версії документів, як і оригінали, є власністю бібліотек, які їх надали. При використанні з науковою та освітньою метою просимо вказувати посилання на архів. Просимо також повідомляти нам про кожне таке використання

Зарубіжні наукові журнали відкриого доступу

ДоступНазва & Опис
Журнали відкритого доступу видавництва Springer

Ресурс SpringerOpen складається з понад 200 рецензованих журналів відкритого доступу. Предметна область охоплює фактично всі науки

Вільний доступ до ресурсів INTECH
Directory of Open Access Journals

Безкоштовний доступ до повнотекстових рецензованих наукових журналів з усіх галузей знань та різними мовами

Журнали відкритого доступу БД Sciencedirect
Electronic Journals Library

Доступ до повних текстів статей з 10576 журналів, що позначені зеленим кольором

Частковий доступ до журналів IOP Science Journals
Науковий журнал «Ярославский педагогический вестник»
Електроний журнал «Психологическая наука и образование»
Альманах Інституту Коррекційної Педагогіки РАО

Електронні архіви відкритого доступу

ДоступНазва & Опис
ELARTU - Інституційний репозитарій Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя

Інституційний репозитарій відкрито у вересні 2008 року для діяльних спільнот, інституцій та окремих дослідників, готових розміщувати для тривалого зберігання й доступу власні наукові монографії, статті, рецензії, огляди, джерельні матеріали і бази даних, музейно-архівні колекції, дослідницькі й культурні проекти, навчальні матеріали, презентації, каталоги й бібліографію

ARRChNU - Інституційний репозитарій Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

ARRChNU накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний і надійний доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету

eKhNUIR Електронний архів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Електронний архів містить публікації наукових праць викладачів і співробітників Харківського національного університету. Серед них статті з наукових журналів, навчально-методичні розробки, наукові публікації студентів (розміщуються за умови наявності рецензії наукового керівника)

elONUar - Eлектронний архів-репозитарій Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова

elONUar містить наукові публікації викладачів та співробітників, що є в відкритому доступі, матеріали доповідей та конференцій, статті з періодичних видань ОНУ

eSSUIR - Електронний архів Сумського державного університету

Електронний архів наповнюється наступними матеріалами: наукові публікації працівників та студентів, статті з наукових журналів, навчально-методичні розробки. (Наукові публікації студентів розміщуються за умови наявності рекомендації наукового керівника)

АНТРОПОС центр гуманітарних досліджень Львівського національного університету ім. Івана Франка

В архіві розміщуються повнотекстові наукові матеріали гуманітарного характеру, зокрема дослідницькі статті, розвідки, рецензії, презентації, розділи з книжок, авторські твори та післявидавничі тексти від різних українських наукових товариств і видавництв

Електронна бібліотека Житомирського державного університету
Електронний архів наукових публікацій бібліотеки "Львівської Політехніки"
Цифровий архів Національного університету «Острозька академія»

Електронний архів накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету

eNUFTIR – Електронний архів Національного університету харчових технологій

eNUFTIR – електронний архів для накопичення, систематизації та зберігання інтелектуальних продуктів університетської спільноти, а також поширення цих матеріалів у цифровому вигляді засобами Інтернет-технологій у середовищі світового науково-освітнього співтовариства

eEast-UkrNUIR - інституційний репозитарій СНУ ім. В. Даля

Електронний архів створений для накопичення, зберігання та надання безкоштовного повнотекстового доступу до публікацій наукового, освітнього та методичного призначення, створених викладачами, науковцями, аспірантами чи студентами університету

Електронний архів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Архів містить у відкритому доступі наукові публікації викладачів та співробітників, матеріали доповідей і конференцій, навчально-методичну літературу, статті з фахових видань ТНПУ

Інституційний репозитарій Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

Інституційний репозитарій накопичує і зберігає електронні публікації та електронні версії документів, створених працівниками та студентами CНУ імені Лесі Українки, а також надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ у мережі Інтернет

iRKNEU - Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

iRKNEU – інституційний репозитарій, що накопичує, зберігає електронні публікації та електронні версії документів (творів), створених працівниками та студентами ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» або іншими особами, а також надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ в мережі Інтернет

ELAKPI

Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ» - накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ через Інтернет до наукових і освітніх матеріалів професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів, аспірантів та докторантів НТУУ «КПІ»

ElarKhNU - інституційний репозитарій Хмельницького національного університету
ENPUIR - електронний архів Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Архів містить у відкритому доступі наукові публікації викладачів та співробітників НПУ імені М. Драгоманова, матеріали доповідей та конференцій, навчально-методичну літературу, статті з наукової періодики НПУ.

Відкритий архів надає можливість для самостійного розміщення наукових праць (самоархівування)

eIRPSTU - Електронний інституційний репозиторій Приазовського державного технічного університету

eIR PSTU призначений для накопичення, систематизації і зберігання в електронному вигляді інтелектуальних продуктів університетської наукової спільноти і забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників, магістрантів, аспірантів і студентів Університету

Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі

Електронний архів містить публікації наукових праць викладачів і співробітників Полтавського університету економіки і торгівлі. Серед них статті з наукових журналів, навчально-методичні розробки, наукові публікації студентів

Електронний архів Української інженерно-педагогічної академії

ElAr UIPA – (Electronic Archive of Ukrainian Engineering Pedagogics Academy)

Мета електронного архіву - накопичення, розповсюдження та забезпечення довготривалого, постійного та надійного доступу до наукових досліджень професорсько-викладацького складу,співробітників і студентів, аспірантів і докторантів Академії

Електронний репозиторій Cумського національного аграрного університету

Наш електронний архів накопичує, зберігає та надає вільний, довгостроковий доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-методичних і навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, аспірантами, студентами та співробітниками бібліотеки Сумського НАУ

Інституційний репозиторій Київського університету ім. Б.Грінченка
eUABIR - Інституційний репозитарій Української академії банківської справи

Інституційний репозитарій Української академії банківської справи Національного банку України накопичує, зберігає та надає вільний, довгостроковий доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-методичних і навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, аспірантами та студентами УАБС НБУ

eKMAIR – Електронний архів Національного університету «Києво-Могилянська академія»