Підручник “Професійна педагогіка”

До вашої уваги колективна праця науковців Одеської державної академії технічного регулювання та якості – підручник «Професійна педагогіка».

Дисципліна «Професійна педагогіка» є базовою для підготовки магістрантів до професійно-педагогічної діяльності в ОДАТРЯ. Тож багаторічний досвід викладання цієї дисципліни проштовхнув авторів до написання підручника.

Приємно відмітити, що одним з рецензентів цієї дуже важливої праці є науковець Ізмаїльського державного гуманітарного університету – доктор педагогічних наук, професор Надія Василівна Кічук

Професійна педагогіка : Підручник / Авт. : О. В. Грабовський, Л. В.Коломієць, О. С.Савельева, А. В.Семенова, В. Ф.Яні; за заг. ред. А. В.Семенової. – Одеса : Бондаренко М. О., 2020. – 575 с.

Анотація

У підручнику викладено загальні засади професійної педагогіки: предмет, функції, особливості проведення досліджень у професійній освіті; проаналізовано проблеми змісту й методів навчання у закладі вищої освіти, контролю і оцінювання якості навчально-професійних досягнень студентів; висвітлено питання стандартизації і освітніх вимірювань у вищій школі. Матеріал викладено на засадах студентоцентрованої, компетентнісної освіти. Формуванню педагогічних компетентностей, навичок навчання і викладання сприятимуть діалогічний стиль інформаційного, рефлексивного та практичного блоків, додатки та предметний покажчик.

Для студентів-магістрантів, викладачів закладів вищої освіти, розробників освітніх програм та освітніх компонент, аспірантів, методистів вищої школи