Райбедюк Галина Богданівна

 РАЙБЕДЮК Галина Богданівна
кандидат філологічних наук, професор,
лауреат Премії імені І. Калинець
Відомості про науковцяБібліографічні відомості

Кандидат філологічних наук (1996 р.), професор (2013 р.), відмінник освіти України, лауреат премії імені Ірини Калинець.

Народилася 1961 року на Тернопільщині. У 1980 році закінчила Чортківське педагогічне училище; в 1985 році – українське відділення філологічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 1996 року захистила кандидатську дисертацію «Творчість Павла Филиповича в контексті літературного процесу 20–30-х років ХХ століття» (науковий керівник – професор Київського національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова П. П. Хропко). Працює над докторською дисертацією «Українська дисидентська поезія ХХ століття і творчість Василя Стуса» (науковий консультант – професор Київського лінгвістичного університету Т. С. Мейзерська)

З 1985 року викладає українську літературу в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті. З 1997 р. по 2011 р. – завідувач кафедри української літератури, з 2013 р. – завідувач кафедри української мови та літератури.

Учасниця багатьох наукових конференцій, у тім числі міжнародних (США, Росія). Модератор Міжнародної науково-практичної конференції «Шевченко і світ», присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка (Ізмаїл, 20. 03. 2014 р.); студентських наукових читань, присвячених 75-річчю від дня народження Ірини Калинець (10. 12. 2015 р.); регіональних науково-методичних семінарів.

Підготувала до друку та здійснила загальну редакцію чотирьох збірників наукових праць «Філологічні діалоги» (Ізмаїл : РВВ, 2012. – Вип. 1; 2013. – Вип. 2; 2015. – Вип. 3; 2017. – Вип. 4). Ініціювала видання й виступила літературним редактором таких поетичних збірок митців Подунав’я: «Дзвони вічного добра» (1998) В. Виходцева, «Серце на долоні бандури» (2005) М. Василюка, «Дві мови – два крила» (2005) та «На Дунаї хвиля грає» (2017) Т. Кібкало).

Авторка понад 100 праць (наукові та науково-методичні видання, статті, рецензії на монографії та посібники, передмови), а також численних публіцистичних виступів у періодиці. Виховала 3-х кандидатів філологічних наук, виступила опонентом 10-ти кандидатських дисертацій.

Сфера наукових інтересів: художня антропологія, дисидентський дискурс в українському літературному процесі 1960–1980-х рр., київські неокласики та неокласицизм.

Відзнаки: нагрудні знаки: «Відмінник освіти України» (2000 р., 2005 р.), «За наукові та освітні досягнення» (2015 р.); диплом лауреата премії імені Ірини Калинець (2015 р.); грамоти: Почесна грамота Південного наукового центру НАН і МОН України та Ради вищих навчальних закладів Одеського регіону (2003 р.); грамота Одеської облдержадміністрації (2006 р.); грамота Південного наукового центру НАН і МОН України та Ради вищих навчальних закладів Одеського регіону (2011 р.); грамота управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації (2013 р.); грамота міського голови (2014 р., 2015 р.); Почесна грамота Одеської обласної ради (2016 р.); Почесна грамота Кабінету Міністрів України (пам’ятний знак) (2017 р.).

Викладає такі навчальні дисципліни:

  • Історія української літератури ХХ століття: 40–50-ті рр.;
  • Історія української літератури ХХ століття: 60–90-ті рр.;
  • Український літературний процес кінця ХХ – початку ХХІ століття;
  • Порівняльне літературознавство;
  • Історія української літературної критики;
  • Творчість поетів-дисидентів;
  • Антропологічний дискурс в українському літературному процесі ХХ століття;
  • Парадигма сучасного літературознавства;
  • Київські неокласики.
  Профіль на порталі НБУВ
(переглянути)
  Сторінка в Google Академія
(переглянути)

Бібліографічні відомості про найголовніші наукові дослідження

 Наукові дослідження

"Він повертав до сонця Україну": До 80-річчя від дня народження Володимира Підпалого // Нація і держава. - №4 (635). - С. 8-9. - Режим доступа: http://cun.org.ua

«…Каїном не був, а в Треносі пребував…» (Стоїцизм у ліриці Степана Сапеляка) // Дивослово. - 2012. - № 5. - C. 59-63.

«...Народ мій є, народ мій завжди буде!..» (В. Симоненко): національний імператив поезії шістдесятників // Філологічні діалоги. - Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2012. - Вип.1. - С.87–97. - Режим доступа: http://lib.idgu.edu.ua

«Без України мені моторошно…»: національні імперативи Василя Стуса (До 80-річчя від дня народження поета) // Українська мова і література в школах України. - 2018. - № 1. - С.50-54.

«Єднаймося! Нас ще багато»: уроки січеславського праведника // Слово Просвіти: Всеукраїнський культурологічний тижневик. - 2015. - № 38. -

«Політ вʼязня: гуманістично-екзистенційний вимір свободи в ліриці Тараса Мельничука // Наш український дім: науково-популярний часопис для вчителів України та діаспори. - Ніжин, 2012. - № 2. - С. 26–32.

«Придунай журавлиний» Михайла Василюка // Українська мова і література в школах України. - 2016. - № 4. - С.32-33.

Антропологічний вимір метафізичного тексту Василя Стуса // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. - 2009. - Вип. 27. - С. 158-163. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua

Антропологічні домінанти поезії київських неокласиків // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. - К. : Вид-во КНПУ імені М.П.Драгоманова, 2018. - Вип. 10. - С.89-95.

Антропологічні колізії авторської свідомості Тараса Шевченка і Василя Стуса: типологічний аспект // Філологічні діалоги. - Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2017. - Вип.3. - С.158-167. - Режим доступа: http://lib.idgu.edu.ua

Архетип Дому в художній аксіології Тараса Мельничука // Spheres of culture. - 2014. - Volume VII. - P. 253-261.

Архетипальний модус лірики Тараса Мельничука // Spheres of culture. - 2016. - Volume ХІV. - P. 223-238.

Василь Стус і Микола Зеров: діалог художніх свідомостей // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. : Філологічна. - 2011. - Вип. 21. - С. 297-306. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua

Вивчення творчості київських неокласиків : навчально-методичний посібник. - Ізмаїл : СМИЛ, 2010. - 348 с. (у співавторстві)

Опис

У посібнику висвітлюються теоретичні та історико-літературні проблеми, пов’язані з творчістю київських неокласиків (М. Зерова, «дорозгромного» М.Рильського, П.Филиповича, М.Драй-Хмари, О.Бургарда-Ю.Клена) – вершинного явища української культури ХХ століття. Їхня спадщина (наукова, поетична, перекладацька), представлена у найяскравіших і найприкметніших проявах, аналізується в національному та європейському духовному контексті.
Методичні матеріали, вміщені в посібнику, розраховані на їх багатофункціональне використання. Вони можуть бути творчо адаптовані під час вивчення українського літературного процесу 20-30-х років ХХ століття у вищому навчальному закладі й у загальноосвітній середній школі.
Посібник адресується вчителям-словесникам, студентам-філологам, учням-старшокласникам, усім, хто шанує національну історію та культуру


Вивчення творчості українських поетів-дисидентів: Навчально-методичний посібник. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2012. – 540 с.

Опис

У посібнику висвітлюються теоретичні та історико-літературні проблеми, пов’язані з творчістю українських поетів дисидентів (І.Світличного, В.Стуса, І.Калинця, М.Руденка, Т.Мельничука, С.Сапеляка). Їхня спадщина, представлена у найяскравіших і найприкметніших проявах, аналізується в контексті національної та європейської літератур як явище естетичного характеру.
Методичні матеріали, вміщені в посібнику, розраховані на їх багатофункціональне використання. Вони можуть бути творчо адаптовані під час вивчення українського літературного процесу 60-80-х років ХХ століття у вищому навчальному закладі й у загальноосвітній середній школі.
Посібник адресується вчителям-словесникам, студентам-філологам, учням-старшокласникам, усім, хто шанує національну історію та культуру

Вивчення творчості українських поетів-дисидентіів : навчально-методичний посібник. - Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2012. - 539 с.

Гуманістична змістовність творчості українських поетів-дисидентів // VІІ Міжнародний конгрес україністів: Літературознавство: Збірник наукових статей. - 2012. - С. 234-241. - Режим доступа: http://mau-nau.org.ua

Дволикий янус пізнього поетичного модернізму (Анісімова Н. На зламі культурних епох: Поезія покоління 80-х рр. ХХ ст. у системі пізнього українського модернізму: Монографія. – Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2012. – 529 с.) // Слово і час. - 2013. - № 2. - С. 107-112. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua

Джерела художньої творчості Степана Сапеляка // Наш український дім: науково-популярний часопис для вчителів України та діаспори. - Ніжин, 2012. - № 1. - С. 8-13.

Дисидентська поезія в інтерпретаційній парадигмі літературознавства української діаспори // Наш український дім: Науково-популярний часопис для вчителів України та діаспори. - 2011. - № 2. - С. 65–70.

Дисидентський дискурс в українському літературному процесі 60 – 80-х років XX століття // Бахмутський шлях. - 2010. - № 1-2. - С. 153-160. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua

Діалог художніх свідомостей: дисиденти- неокласики : зб. ст. - Ізмаїл : СМИЛ, 2011. - 306 с.

Експліцитні форми інтертекстуальності у творчості українських поетів-дисидентів // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. - 2010. - Вип. 15. - С. 233-243. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua

Інтертекстуальне прочитання поезії Василя Стуса // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. - 2008. - Вип. 25. - С. 127-131. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua

Інтимна лірика Павла Филиповича // Слово і час. - 1993. - № 7. - С. 68-72

Історіософський дискурс у спадщині Ірини Калинець // Проблеми становлення української державності. - Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2016. - С. 99-106. Режим доступа: http://idgu.edu.ua

Концепт "душа" в антропологічному вимірі авторського тексту В. Стуса // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2013. - Вип. 32. - С. 227-238. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua

Концепт душа в антропологічному вимірі авторського тексту В. Стуса // Наукові записки Національного університету Острозька академія. Сер.: Філологічна. - 2013. - № 32. - С. 227-238. - Режим доступа: http://www.irbis-nbuv.gov.ua

Мемуарний образ Василя Стуса // Наш український дім: науково-популярний часопис для вчителів України та діаспори. - Ніжин, 2014. - № 1. - С. 35-40. Режим доступа : http://www.ndu.edu.ua

Міфологема долі в структурі дисидентського тексту // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. - 2010. - Вип. 29. - С. 134-138. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua

Націєцентричні домінанти літературознавчих студій Юрія Шереха // Щорічний науковий збірник Сьомої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції з україністики «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ». - Серія: Міжнароднана Інтернет-конференція з україністики. - 2017. - С. 514-526.

Націоохоронний етос художньої аксіології Миколи Невидайла // Дунайські наукові читання: Європейський вимір і регіональний контекст. - Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2015. - № 1. - С. 143-145.

Неокласики: естетична система та персоналії : навчальний посібник. - Ізмаїл : СМИЛ, 2005. - 352 с. (у співавторстві)

Опис

У посібнику висвітлюються теоретичні та історико-літературні проблеми, пов’язані з творчістю київських неокласиків – вершинного явища національної культури ХХ століття. Основну увагу приділено літературним портретам неокласиків (М.Зерова, «дорозгромного» М.Рильського, П.Филиповича, М.Драй-Хмари, О.Бургарда-Ю.Клена). Цінність доробок «грона п’ятірного» представлено у найяскравіших і найприкметніших проявах.
Посібник розрахований на вчителів-словесників, студентів-філологів, учнів-старшокласників, усіх, хто шанує українську історію та культуру


Огром Миколи Кодака // Кодак М. П. Вибране: статті, рецензії, питання/проблеми теоретичні. - Луцьк: ПВД «Твердиня», 2015. - Том 2. - С. 3-6.

Олесь Гончар і письменники-нонконформісти: проблеми взаєморецепції // Альманах полтавського державного педагогічного університету "Рідний край". - ПНПУ імені В. Г.Короленка, 2018. - № 1 (38). - С. 118-122. - Режим доступа : https://drive.google.com

Павло Филипович – перекладач Беранже // Слово і час. - 1997. - № 7. - С. 57-60.

Павло Филипович // Історія української літератури ХХ-поч.ХХІ ст. : у 3-х т / За ред.В.І.Кузьменка. - К. : Академвидав, 2013. - Т. 1. - С. 75-84.

Поезія Василя Стуса в інтерпретаційному полі літературознавчої антропології // Матеріали конференції Комунікативний дискурс : наукова рецепція та стилістика перекладу. - 2018. - С.39-40.

Поезія неокласиків: текст та інтертекст // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. - 2004. - Вип. 16. - С. 161-163.

Опис

Висвітлено проблеми, пов'язані з інтертекстуальністю поезії неокласиків. Розглянуто джерела інтертексту, його форми, функції, семантичну поліфонію образної системи, генетичну пов'язаність та типологічні аналогії з художньою парадигмою європейського класицизму

Поезія Степана Сапеляка: Біблійна ґенеза й авторський текст // Слово і час. - 2012. - № 6. - С. 30-41.

Поезія Юрія Липи : антропологічний вимір тексту // Всеукраїнська наукова конференція «Восьмі Липівські читання». - 2017. - С. 127-132. - Режим доступа: http://ukrnationalism.com

Поет із генерації дисидентів (штрихи до портрета Миколи Руденка) // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. - 1999. - Вип. 6. - С. 158–163.

Поетична культурологія Миколи Зерова // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. - 2011. - Вип. 31. - С. 110-116. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua

Постать О. Пушкіна крізь призму естетичної концепції київських неокласиків // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. - 2008. - Вип. 24. - С. 44-48. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua

Світло душі Таміли Кібкало : штрихи до портрета берегині рідного слова в українському Придунав’ї : До 80-річчя від дня народження // Українська мова і література в школах України. - 2017. - № 9. - С. 60-63.

Специфіка літературної освіти в поліетнічному регіоні // ІІ Дунайські наукові читання: «Духовно-творча константа особистості». - Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2016. - С. 63-66.

Стверджував «силу духу нації української»: епістолярний образ Івана Чендея // Дивослово. - 2015. - № 11. - С. 63-64. - Режим доступа: https://dyvoslovo.com.ua

Суб’єктна сфера лірики українських поетів-дисидентів // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. - 2013. - Вип. 1. - С. 147-151. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua

Тарас Шевченко і поети-дисиденти: діалог художніх свідомостей // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. - 2016. - Вип. 35. - С. 43-48. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua

Тарас Шевченко у філософсько-естетичній системі українських поетів-дисидентів // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. - 2014. - Вип. 1. - С. 187-192. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua

Творчість українських поетів-дисидентів: біографічна проекція на текст // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. - 2005. - Вип. 19. - С. 192–196.

Творчість Юрія Клена у шкільному вивченні // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. - 1999. - Вип. 7. - С. 181–186.

У горнилі «ненаситного молоха» : доля людини в романі «Права рука Берії» Миколи Невидайла // Невидайло М. Г. Творчість Миколи Невидайла. Рецепція та інтерпретація : збірник статей : науково-популярне подарункове видання. - Ужгород : Графіка, 2015. - С. 22-33.

Україноцентризм життєтворчості Володимира Підпалого // Філологічні діалоги. - Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2017. - Вип.4. - С. 65-173. - Режим доступа: http://lib.idgu.edu.ua

Українське шістдесятництво: інтерпретаційне поле дискурсу // Філологічні діалоги. - Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2017. - Вип.2. - С.40-51. - Режим доступа: http://lib.idgu.edu.ua

Усе починалося з нього // Спадщина. Літературне джерелознавство. Текстологія. - К.: Laurus, 2015. - Том 10. - С. 82-83. - Режим доступа: https://issuu.com

Художня мова поетів Подунав’я // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. - 2006. - Вип. 21. - С. 141–146.

Художня та історична правда про голод в Україні : за матеріалами радіопубліцистики Юрія Лавриненка // ІІІ Дунайські наукові читання: «Голод 1946-1947 рр.: історичні, філософсько-психологічні та педагогічні аспекти». - Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2017. - С. 212-217. Режим доступа: http://lib.idgu.edu.ua