До 300-річчя Григорія Сковороди

До уваги читачів бібліотеки ІДГУ монографія проф. Шевчук Т. С. присвячена Григорію Сковороді, видатному педагогу, мислителю, письменнику.

Шевчук Т. С. На перехресті епох: антична література у творчості Григорія Сковороди. – Ізмаїл: СМИЛ, 2010. – 360 с. – Режим доступу: http://idgu.edu.ua
Анотація

Монографія є комплексним компаративним дослідженням актуальної наукової проблеми «Г. Сковорода і античність». В її рамках відтворюється панорама культурно-історичної дійсності України XVIII ст. із переосмисленням існуючих уявлень про «білі плями» в біографії мислителя. У книзі пропонується філологічна оцінка питання характеру художньої рецепції античних традицій у творчості Г. Сковороди. Простежується динаміка жанрових і тематичних домінант у його діалогах; виявляється національна своєрідність байка-рського доробку шляхом генологічного аналізу на структурному, тематоло-гічному і лексикографічному рівнях у порівнянні з античними взірцями; сту-діюється специфіка потрактування Г. Сковородою метаобразної системи гре-ко-римської міфології на тлі художньої практики українського бароко. Тради-ції античної лірики в поезії Г. Сковороди розглядаються в контексті естетичної проблематики «риторичної епохи» з акцентом на особливостях відображення класичних жанрових і метричних форм, буколікопасторальних мотивів, есте-тичних засад античної сатири, зокрема Горація з установленням меж «сковородинівської гораціани», аналізом естетичної оцінки митцем художньої спадщини античних літературних представників.

Книга розрахована на широке коло читачів: студентів, філологів, істориків, філософів, вчителів та всіх тих, хто цікавиться постаттю Г. Сковороди та українською літературою і культурою XVIII ст.