Енциклопедія Миколи Гібу «Сонеты Дуная»

Сонеты Дуная

Бібліотека ІДГУ отримала від Миколи Гібу, відомого молдавського режисера, перший том енциклопедії із символічною назвою «Сонеты Дуная»

Енциклопедія «Сонеты Дуная» це багатосторінкове видання про видатних мешканців Буджака. Вона містить короткі відомості про неординарних особистостей минулого і наших сучасників, доля яких тісно пов’язана з українським Придунав’ям.

На презентації книги «Сонеты Дуная»

На презентації книги «Сонеты Дуная»

Енциклопедія має назву «Сонеты Дуная», хоча за формою далека від віршованої творчості. Мотивом цього стало прагнення автора відійти від буденності та приземленості. А ще бажання висловити свою любов до землі, на якій він з’явився на світ.

При створенні енциклопедії були використані документи архівних установ Молдови, України та Румунії, спогади наших земляків. Перша книга присвячена тим, чиї прізвища починаються на букву «А». Але за словами Миколи Гібу, на сьогодні практично зібраний матеріал для другого тому, куди увійдуть літери «Б» і «В».

Видання надруковане в Кишиневі, воно сучасно і стильно оформлене, а також містить велику кількість фотографій, значна частина яких унікальна.

На думку автора, це видання буде цікаво всім, оскільки воно про минуле, сучасне і майбутнє».

Дякуємо за подарунок!

Гибу Н. Сонеты Дуная: Энциклопедия Придунавья / Николай Гибу; науч. коорд.: Николай Стефанов; сост.-коорд.: Галина Русанова ; пер.: Мария Великсар [и др.] ; Фонд развития и защиты этнокультур Придунавья. – [Chişinău : S. п.] ; Измаил : Б. и., 2019 (Combinatul Poligrafic)
Том 1 : А – Акафист. – 2019. – 588 р. : fig., fot. – Īn red. aut. – 500 ex.
Анотація

Перед Вами, Читатель, энциклопедия с очень поэтическим названием «Сонеты Дуная». Имя книге выбрано отнюдь не случайно, так как каждая статья, раскрывающая судьбу отдельно взятого человека, написана с любовью и душевным трепетом к личности героя, жизнь которого в буквальном смысле воспевается и звучит апофеозом возвращения из недр небытия к жизни, к свету.

Энциклопедия «Сонеты Дуная» предназначена для широкого круга читателей, специалистов-историков, филологов, этнографов, краеведов, мореходов, интересующихся историческим прошлым, самобытной культурой, настоящим и будущим этнических групп населения Придунавья