Дари бібліотеці

Бібліотека ІДГУ отримала в дар від Наталії Іванівни Богданець-Білоскаленко хрестоматійний збірник «У барвистому віночку» з дарчим підписом автора.

Про автора:

Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри української літератури і компаративістики Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Богданець-Білоскаленко Н. І. У барвистому віночку. Хрестоматія. Збірка українських фольклорних і авторських творів для роботи з дітьми у дошкільних навчальних закладах / Н. І. Богданець-Білоскаленко. – Київ: Центр учбової літератури, 2017. – 288 с.

Анотація

Новий хрестоматійний збірник для дітей упорядкований з метою удосконалення освітнього процесу в дошкільних закладах; відповідає програмі навчання і виховання дітей від двох до семи років «Дитина», містить кращі зразки художніх жанрів, які образно розкривають дитині реалії людських взаємин, довкілля тощо. Твори розподілені за віковим рівнем дітей і за певними тематичними напрямами.
Хрестоматія буде корисною вихователям, батькам для читання у колі сім’ї та студентам педагогічних спеціальностей