Універсальна десяткова класифікація (УДК)

Бібліотека ІДГУ отримала допоміжні та основні таблиці і алфавітно-предметний покажчик універсальної десяткової класифікації (УДК) а також таблицю зіставлення індексів УДК та ББК.

Універсальна десяткова класифікація (УДК) : Допоміжні та основна таблиці : (станом на 2011 р.) : пер. з англ. / підгот. вид: М.Й. Ахвердова та ін. ; Держ. наук. установа «Кн. палата України ім. Івана Федорова». – К.: Кн. палата України, 2017. – 1096 с.

Видання містить еталонні таблиці Універсальної десяткової класифікації українською мовою зі змінами та доповненнями за 2007-2011 рр.

Призначено фахівцям для систематизації документів, пошуку інформації та організації фондів документів з усіх галузей знань у бібліотеках, видавництвах та інформаційних установах (центрах) України.

Універсальна десяткова класифікація (УДК) : Алфавітно-предметний покажчик (зведений) / підгот. вид. : М. Й. Ахвердова та ін. ; Держ. наук. установа «Кн. палата України ім. Івана Федорова». – К.: Кн. палата України, 2017. – 904 с.

Цей алфавітно-предметний покажчик (зведений) випущено до видання, яке містить еталонні таблиці УДК українською мовою зі змінами і доповненням за 2007-2011 рр. Покажчик налічує більше 88 тис. рубрик.

Покажчик призначений фахівцям для пошуку класифікаційних індексів під час систематизації документів у бібліотеках, видавництвах та інформаційних установа (центрах) України.

Таблиця зіставлення індексів ББК і УДК : ББК станом на 1997 р., УДК – на 2011 р. уклад. : М.Й. Ахвердова та ін. ; Держ. наук. установа «Кн. палата України ім. Івана Федорова». – К.: Кн. палата України, 2017. – 84 с.

Таблицю зіставлення індексів ББК і УДК розроблено на основі Бібліотечно-бібліографічної класифікації станом на 1997 р. російською мовою та Універсально десяткової класифікації станом на 2011 р. українською мовою.

Таблиця налічує близько 1200 основних класифікаційних рубрик, 77 рубрик з Таблиць типових ділень та понад 80 прикладів до них.

Видання призначене для використання бібліотеками, видавництвами, науковими, інформаційними установами в практичній роботі.