Видавництво «Дуліби» на полицях бібліотеки ІДГУ

Видавництво Дуліби

Бібліотека Ізмаїльського державного гуманітарного університету стала учасницею акції підтримки бібліотек від відомого українського видавництва «Дуліби». Керівник цієї видавничої структури – Марина Гримич, відома українська письменниця, доктор історичних наук. У рамках ініціативи українського ПЕН-клубу та дбаючи про поповнення фондів бібліотек сучасною, якісною літературою, видавництво здійснило за власний кошт розсилку книжкової продукції попередніх років випуску. Це твори сучасних українських авторів.

Бібліотеці ІДГУ передано 23 примірники художньої, академічної, науково-популярної, що є справжнім скарбом для дослідників народної творчості, студентів, науковців. Подарована література стане окрасою фонду нашої бібліотеки.

Про видавництвоАкадемічна, науково-популярна літератураХудожня лтератураДитяча література
Видавництво Дуліби

Видавництво «Дуліби» працює на книжковому ринку п’ятнадцять років. Останніми роками воно спеціалізується виключно на виданні академічної, наукової, науково-популярної літератури історичного, етнологічного, етнографічного, фольклористичного та антропологічного спрямування. Видавництво регулярно отримує відзнаки серйозних Всеукраїнських рейтингових акцій, книги є форпостом сучасної гуманітарної науки в означених галузях. Усі вони використовуються в освітніх програмах

Академічна, науково-популярна література
Видавництво Дуліби Антропологія простору: збірник наукових праць у 4 т. / [наук. ред. Марина Гримич]. – Київ : Дуліби, 2016.
Т.1: Культурний ландшафт Києва та околиць. – 2016. – 316 с.
Анотація

Перший том наукового видання «Антропологія простору» присвячений культурному ландшафту Києва та київських околиць. В ньому зібрано статті про окремі сегменти столиці та її приміської зони в історичній динаміці. Одни з розділів містить статті про теоретичні та методологічні засади антропологічної урбаністики, досліджень щодо ролі антропогенного чинника в довкіллі, процесів урбанізації і руралізації, взаємодії сакрального та світського ландшафтів, ментальних карт тощо.

Праць, присвячених Києву, є багато, відмінністю цього проекту від інших є те, що, по-перше, столиця представлена не просто як мегаполіс, а з його околицями, які є буферною зоною між містом і селом, і де присутній певний культурний «компроміс» між ними. По-друге, дослідники звернули увагу не лише на «неживі» об’єкти столичного простору – вулиці, архітектурні та інженерні споруди, а й на «людський чинник», зокрема у сенсі міграційних потоків, які рухалися як із села в місто, так і у зворотньому напрямку – з міста в село. По-третє, в книзі присутній солідний теоретичний розділ. По-четверте, у розділі «Додатки» пропонуються методичні рекомендації дослідження культурного ландшафту, що надає збірнику практичного значення

Видавництво Дуліби Народна культура українців: життєвий цикл людини : історико-етнологічне дослідження у 5-ти т. / [наук. ред., упор. М. Гримич] – Київ : Дуліби, 2016.
Т.1: Діти. Дитинство. Дитяча субкультура. – 2016. – 2-ге вид., переробл. і допов. – 408 с.
Анотація

Перший ром п’ятитомного наукового видання «Народна культура українців. Життєвий цикл людини» присвячений антропології та етнографії дитинства і дитячій субкультурі. Призначається для науковців гуманітарних і суспільних дисциплін, студентів гуманітарних факультетів, широкого кола читачів, любителів українських старожитностей

Видавництво Дуліби Народна культура українців: життєвий цикл людини : історико-етнологічне дослідження у 5-ти т. / [наук. ред., упор. М. Гримич] – Київ : Дуліби, 2010.
Т.2: Молодь. Молодість. Молодіжна субкультура. – 2010. – 568 с.
Анотація

Життя та побут молоді у традиційному українському суспільстві, молодіжні соціальні та ритуальні практики, фольклор.

Другий том фундаментального – це колективне етнологічне дослідження про українськумолодіжну субкультуру, якою вона була у традиційний період і якою вона стала в індустріальному і постіндустріальному суспільстві. Все про молодь, дошлюбне спілкування, молодіжні забави, звичаї, вірування, фольклор, любовну магію, бешкети. В рубриці «З етнографічної класики» опублікована праця Митрофана Дикарєва про молодіжні товариства.
Окреме дослідження присвячене субкультурі Пласту в Канаді

Видавництво Дуліби Народна культура українців: життєвий цикл людини : історико-етнологічне дослідження у 5-ти т. / [наук. ред., упор. М. Гримич] – Київ : Дуліби, 2012.
Т.3: Зрілість. Жіноцтво. Жіноча субкультура. – 2012. – 480 с.
Анотація

Життя, господарча діяльність та побут жінок у традиційному українському суспільстві, жіночі соціальні, ритуальні практики, фольклор.

Третій том наукового етнологічного видання присвячено статево-віковій групі жіноцтва. В ньому містяться етнологічні, фольклористичні, соціоантропологічні праці, які стосуються колективного жічного культурного довсіду (трудова/господарча сфера, обрядовість, матеріальна культура, фольклор, звичаєве право). У книзі публікуються дослідження сучаних етнологів і молодих науковців. Розділ «З етнографічної класики» представлений знаменитою працею Катерини Грушевської «З примітивного господарства», а також етнографічними записами Петра Іванова

Видавництво Дуліби Народна культура українців: життєвий цикл людини : історико-етнологічне дослідження у 5-ти т. / [наук. ред., М. Гримич] – Київ : Дуліби, 2013.
Т.4: Зрілість. Чоловіки. Чоловіча субкультура. – 2013. – 584 с.
Анотація

Життя та побут, професійні заняття, ремесла та промисли чоловіків у традиційному українському суспільстві.

Четвертий том наукового етнологічного видання «Народна культура українців: життєвий цикл людини» присвячено статево-віковій групі дорослих чоловіків. Перед нами – широкий спектр діяльності чоловіцтва в традиційній культурі. До тому увійшли матеріали з землеробства, чумацтва, мисливства, рибальства, ремісництва тощо. Великий розділ присвячено субкультурі козацтва. Потрапили сюди також матеріали, що стосуються ХХ ст.: про життя бездомних чоловіків, про стереотипні образи маскулінності в радянській та пострадянській дійсності

Видавництво Дуліби Народна культура українців: життєвий цикл людини : історико-етнологічне дослідження у 5-ти т. / [наук. ред., М. Гримич] – Київ : Дуліби, 2015.
Т.5: Старість. Смерть. Культура вшанування небіжчиків. – 2015. – 432 с.
Анотація

Дослідження про культуру старіння, про інтерпретацію теми і життя після смерті в українській традиції.

П’ятий том історико-етнологічного видання завершує фундаментальний історико-етнологічний проект Марини Гримич «Народна культура українців. Життєвий цикл людини». Матеріали поділені на дві тематичні групи: перша – присвячена культурі старіння, а друга зосереджується на інтерпретації теми смерті в традиційній культурі: віщування смерті, підготовка до смерті, похоронний обряд, різнотипні уявлення про небіжчиків та їхнє життя на «тому світі», фольклоризація та міфологізація (в т.ч. демонологізація) померлих. В розділі «З етнографічної класики» публікуються праці Пантелеймона Куліша «Странствования по тому свету», «Похороны, списанные со слов поселянина в Харьковской губернии» та Івана Франка «Сожжение упырей в с. Нагуевичах в 1831 г.»

Видавництво Дуліби Поле: збірник наукових праць з історії, теорії та методології польових досліджень : у 5 т. / [наук. ред., упор. М. Гримич, співупор. О. Соболева] – Київ : Дуліби, 2017.
Т.2: Етнографія науки Субкультури. Повсякдення. 2017. – 336 с.
Анотація

Другий том збірника наукових праць «Поле» має на меті представити цех українських дослідників-польовиків від гуманітаріїв (етнологи, етнографи, фольклористи, антропологи) до природничників (біологи, зоологи), а також порівняти між собою їхні дослідницькі «поля» (ленд-арт, зоологи-польовики, священики-місіонери, жебраки, морячки, панки, армійський скрапбукінг та дембельська ритуалістика, гарнізонні школи, військові містечка тощо). Колективна праця має такі тематичні зрізи: етнографія/антропологія науки; сучасні методики дослідження субкультур, контркультур та повсякдення; метафольклор та автоетнографія. Окрім досліджень, у книзі подаються першоджерела. В окремо виданому Додатку до збірника подаються спогади про службу в лавах радянської армії кінця 1970-х років. Збірник призначається для науковців гуманітарних та суспільних дисциплін, студентів гуманітарних вузів, широкого кола читачів

Видавництво Дуліби Українська канадіана: збірник матеріалів з історії українців Канади : у 4 т. / [наук. ред. М. Гримич, упор. В. Кіпіані, М. Гримич] – Київ : Дуліби, 2016
Т.1: Піонерський період. – 2016. – 288 с.
Анотація

Перший том наукового видання «Українська канадіана» присвячено початкам історії українців у Канаді. До збірника потрапили праці перших літописців українсько-канадської історії – Осипа Олеськова, Нестора Дмитрова, Андрея Шептицького, Никити Будки, а також збірочка авторських іммігрантських пісень Теодора Федика. Матеріали висвітлюють основні етапи історії аграрної еміграції українців до Канади, заснування перших українських поселень у канадських преріях, піонерські роки, перші випробування та успіхи канадських українців. Видання присвячується 125-річчю українського поселення в Канаді.

Післямова, написана Мариною Гримич, розповідає про канадську сторінку життя та діяльності Осипа Олеськова, Нестора Дмитрова, Андрея Шептицького, Никиту Будку та Теодора Федика

Видавництво Дуліби Борщевський С. Рік російської міфології/ С. Борщевський. – Київ : Діліби, 2016. – 288 с. – (Серія «Великі містифікації»)
Анотація

Книга відомого українського дипломата, перекладача, публіциста та автора епіграм Сергія Борщевського – це підбірка коротких та влучних нарисів, які розкривають суть примітивної міфології, яку творить протягом багатьох століть російська пропагандистська машина. Тексти подаються у календарній, але не хронологічній послідовності і містять влучні, іронічні й історично достовірні сюжети на такі теми: гени тоталітаризму, за колючим дротом соцтабору, європейський дух і кремлівський сморід, всевидюче око імперії, канонічні території Кремля, життя в абсурді, «і хлопчики скривавлені в очах», цивілізаційна прірва, позірна велич Московії, демократизація буцегарні, «в Радянськім Союзі ти щастя знайшла», «і моє – моє і твоє – моє», поезія загарбництва, як «третий Рим» уподобав Крим, комуністична солдіраність з царатом, убивство як подвиг, грабунок як стан душі, п’яний чад загарбництва, мовознавство окупантів, як партія та синод збали про народ, не жди сподіваної волі, соціалізм з нелюдським лицем, шлях до пекла, вимощений добрими намірами, ціна імперської величі, імперія forever?, «відлига» у вічній мерз[л]оті, хапальний рефлекс, застукали сердешну волю, двоголове безголов’я та ін.

Видавництво Дуліби Гордієнко Я. Errare humanum est: 50 нарисів з українського примарознавства / Я. Гордієнко. – Київ : Дуліби, 2016. – 210 с. – (Серія «Великі містифікації»)
Анотація

Історія походження 50 найпоширеніших міфів та стереотипів про українську історію та культуру
Видання п’ятдесяти нарисів Якова Гордієнка з українського «примарознавства» «Errare humanum est» (з лат. – Людині властиво помилятись), відкриває нову науково-популярну, або як зараз модно казати, нон-фікшн серію видавництва «Дуліби» «Великі містифікації». Метою книжки не є благородна і водночас безнадійна боротьба з міфами і тим більше не висміювання помилкових уявлень – адже кожен має право вірити у що хоче, навіть у цілковиту нісенітницю. Але науковці так само мають право на те, щоб їхня позиція, підкріплена документами та незаперечними фактами, отримала широке розповсюдження і стала загальним надбанням

Видавництво Дуліби Гримич В. Вибрані твори в 3-х томах / [наук. ред. В. Гримич] – Київ : Дуліби, 2015.
Том 1: Шевченкознавство. Історія зарубіжної літератури та культури. – 2015. – 520 с.
Анотація

До першого тому тритомного зібрання творів видомого українського перекладача з багатьох, в їх числі рідкісних мов, лауреата премії імені Максима Рильського, Почесного члена Словенської академії наук та мистецтв. бойового офіцера Другої світової війни Віля Гримича увійшли наукові та літературно-критичні праці автора з шевченкознавства та історії зарубіжної літератури й культури

Видавництво Дуліби Гримич М. Антропологія війни. Case study: дивізія «Галичина» / М. Гримич. – Київ : Дуліби, 2017. – 256 с.
Анотація

«Армія – це команда. Вона їсть, спить і воює як команда». Ці слова належать генералу Другої світової війни Джорджу Паттону. Власне з цього, суто антропологічного погляду розглянуто в монографії д.істор. наук М. Гримич повсякденне життя, культурні та ритуальні практики та поведінкові моделі українського військового з’єднання, що воювало в роки Другої світової війни на боці Німеччини, – дивізії «Галичина»

Видавництво Дуліби Гримич М. Життя під піньорами: культурний ландшафт українських поселень у Бразилії / М. Гримич. Київ : Дуліби, 2016. – 704 с. (Серія «Історична етнологія»)
Анотація

«Під піньорами» – це перша докладна наукова монографія узагальнюючого характеру про історію та культуру сільського населення Бразилії українського походження. Праця написана за польовими матеріалами авторки, зібраними під час двох науковх експедицій, місцевої періодики, місіонерської літератури, бразильських публікацій наукового характеру. Хронологічний період – від іммігрантських та піонерських часів (кінець XIX ст.) до сучасності. Історико-культурний матеріал подається в історичній динаміці

Видавництво Дуліби Климаш Р.-Б. Українська народна культура в канадських преріях / Р.-Б. Климаш. – Київ : Дуліби, 2013. – 322 с.
Анотація

Життя та культура українців Канади першої (аграрної) хвилі імміграції.

Книга «Українська народна культура в канадських преріях» (перекладач і упорядник – доктор фольклористики Світлана Кухаренко) базована на матеріалі багаторічних польових досліджень автора, який відвідав в експедиціях чи не всі українські околиці Канади. Це є першим в Україні виданням про народну культуру українців, що оселилися в ХІХ – на початку ХХ ст. в західній Канаді і стали там фармерувати. За кілька десятиліть вони витворили своєрідну українсько-канадську регіональну субкультуру, яка поповнила загально-український культурний фонд такими унікальними явищами, як українське кантрі, іммігрантський гумор, макаронічна говірка half-напів, усні народні оповідання про піонерську добу, новотвори народної пісенності. Книга містить велику добірку українсько-канадського фольклору, польові записи дослідника та українську дискографію Канади

Видавництво Дуліби Ціпко С. Українці в Аргентині (1897-1950): творення громади / С. Ціпко ; [пер. с англ. М. Гримич і С. Кухаренко] – Київ : Дуліби, 2015. – 280 с.
Анотація

Видавництво «Дуліби» пропонує добірному товариству поціновувачів екзотичних сторінок української історії нове наукове видання, яке на сьогоднішній день є найкращим дослідженням про українців Аргентини.
Це переклад з англійської мови книги канадського дослідника Сергія Ціпка.

Монографія канадського історика Сергія Ціпка «Українці в Аргентині (1897-1950): творення громади» є суттєвим внеском в українську історичну науку, передусім завдяки цінності викладеного в книзі нового, часом екзотичного фактологічного матеріалу, досі невідомого навіть вузьким фахівцям закордонної історії українців. Крім того, це дослідження кардинально змінює наше бачення себе не лише як народу, століттями прив’язаного до своєї території, а як мобільної спільноти, яка впродовж усієї своєї історії мандрує світом, закладає в різних його куточках великі історико-культурні анклави, які так чи інакше змінюють етнокультурну мозаїку географічної мапи світу

Видавництво Дуліби Шевчук Т. М., Ставицька Я. В. Українська усна снотлумачна традиція початку ХХ ст. (розвідки і тексти) / Т. М. Шевчук, Я. В. Ставицька. – Київ : Дуліби, 2017. – 224 с.
Анотація

У книзі вперше публікуються польові записи українських традиційних снотлумачень, що були здійснені протягом 1925–1928 років на території волинської губернії (в 14 районах сучасної Житомирської та 6 – Хмельницької областей) за «Програмою збирання матеріялів до українського народнього сонника» Катерини Грушевської. Записи здійснювалися з ініціативи Королівського антропологічного інституту великобританії та ірландії (Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland), частину з них 1925 року було надіслано до Лондона, де вони й зберігаються у рукописній колекції британського антрополога Чарльза Габріеля Селіґмана (Seligman Charles Gabriel, 1873–1940).

У збірнику також вміщені фольклористичні розвідки про особливості функціонування української усної снотлумачної традиції початку ХХ ст. в коментарях та покажчиках вказується на традиційні різновиди снів, найпоширеніші знаки-символи (предмети, особи і дії), носіїв снотлумачної традиції та населені пункти, в яких вони проживали

Видавництво Дуліби Назарлієв Ж. Фатальні маршрути : Нотатки лікаря-нарколога про зустрічі з поліцією, наркоділками, хворими, медиками, політиками на п’яти континентах / Ж. Назарлієв – Київ : Дуліби, 2006. – 479 с.
Анотація

Географія та етнографія наркотиків.

Книга в визначного нарколога зі світовим ім’ям про місця легального і нелегального виробництва наркотиків на всіх континентах світу

Видавництво Дуліби Осташ І. І. Бонді, або Повернення Богдана Весоловського / І. Осташ. – Київ : Дуліби, 2013. – 328 с.
Анотація

Книга про життя та творчість короля і батька українського танго Богдана Весоловського.

Бонді – псевдонім Богдана Весоловського, батька української естрадної музики, автора багатьох танцювальних шлягерів (танго, вальсів, фокстротів), ліричних пісень та романсів. Книга розповідає про його життя та творчість. Читач поринає в атмосферу українського ретро, міжвоєнного Львова та Стрия, ді-пі еміграції та українського життя в Австрії та Канаді

Художня лтература
Гримич М. Second life = Друге життя : роман / М. Гримич. – Київ : Дуліби, 2010. – 162 с.
Анотація

Герой дещо єретичного роману – майже бездоганний чоловік з високим IQ, здоровим ставленням до життя і легкою рукою – опиняється на «тому світі», перебування на якому ламає всі існуючі в «цьому світі» стереотипи і міфи. Щоправда, часом виникає сумнів, чи той простір, куди потрапляє головний герой, не є насправі віртуальним

Видавництво Дуліби Гримич М. Магдалинки роман / М. Гримич. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Дуліби, 2016. – 240 с. (Серія «4Е»)
Анотація

Четверо подруг у всіх невдачах свого особистого життя звинувачують «Сірожу» Драгомарецького, колишнього однокласника, а нині – високого посадовця. Вони створюють таємне товариство Магдалини, першою заповіддю якого є іґнорація чоловіків. Але одного весняного дня Магдалинки, а також їхній друг Ростик, прийнятий до товариства, отримують анонімний подарунок – путівки та авіаквитки до Париж. Тож інтрига почалася…

Видавництво Дуліби Гримич М. Мак червоний в росі… : роман / М. Гримич. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Дуліби, 2016. – 192 с.
Анотація

Це роман про покоління «світлого смутку і обережної радості» – людей, народжених в 1960-х роках, в очах яких «тепле літо цвіло» і водночас у чиїх грудях «зяяла діра». Дія відбувається у колі сучасних інтелектуалів, яких об’єднують заплутані особисті стосунки, спогади про дитинство та юність у радянському Києві. Друзі здійснюють подорож до місць «хронотопних зламів», і в Чорнобильській зоні їм вдається позбутися того, що їх давно мордувало. Оповідь ведеться під супровід ностальгійних «мельодій» 1960-х, до речі, рядки з пісні «На долині туман», дали назву роману

Гримич М. Острів Білої Сови : роман / М. Гримич. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Дуліби, 2010. – 160 с. (Склянка крові з льодом)
Анотація

Загадкова історія, що відбулася з допитливою українкою на острові в Північній Атлантиці
Дія відбувається на острові в Північній Атлантиці, в рибальській спільноті, де всі мешканці вірять в привида, від якого начебто народилося мало не половина населення. Чи можуть дівчата вагітніти від привида? Всі мешканці маленького канадського рибальського селища не бачать у цьому нічого дивного. Проте новоприбула українка , не позбавлена допитливості й винахідливості, береться розслідувати цю загадку

Дитяча література
Полек Т. Дитяча книжечка про українські традиції / Т. Полек. – Київ : Дуліби, 2018. – 64 с.
Анотація

Українці відрізняються від інших народів своєю мовою, культурою і традиціями. Проте які вони, ці традиції, і що насправді ми про них знаємо? Ця кольорова книжечка розповідає про те, якими були українці в часи, коли ще не вигадали смартфони й автомобілі, коли люди жили в селах, працювали на землі й дотримувалися правил, що передавалися з покоління в покоління. Звідки походять українці, як вони господарювали, що їли, у що вірили, який одяг носили – книга дасть відповіді на ці та ще багато інших запитань. Ця книжка розвінчає чимало хибних уявлень про нашу традиційну культуру. Хочете знати більше? Тоді мерщій заглядайте всередину, щоб дізнатися, якою насправді є українська культура і як давні традиції продовжують впливати на наше життя

Бібліотека ІДГУ висловлює щиру подяку видавництву «Дуліби» та його директорові М. В. Гримич за подаровані книги.